Рейтинг Користувача: / 5
НайгіршеНайкраще 
Оксана Шарабура,
учитель трудового навчання ЗОШ №24 м.Рівного
 
 
Інтегрована програма роботи гуртка
«УМІЛІ РУКИ»ПЕРЕДМОВА

Світовий досвід розвитку педагогічної теорії і практики переконливо свідчить, що в кожного народу, етносу історично склалася власна національна система освіти та виховання.
В епоху духовного відродження держави Україна пріоритетна роль належить розвитку національної системи освіти і ви¬ховання, яка має забезпечити вихід молодої незалежної української держави на світовий рівень.
Національно свідома людина не забуває своєї приналежності до певної нації (національності, етнічної групи). Така людина досконало знає рідну мову, культуру, всі сфери життя  народу, турбується про його сучасне й майбутнє. Національна самосвідомість учнів формується насамперед у процесі оволодіння культурно-історичними традиціями, при вивченні народознавчих предметів - рідної мови і літератури, історії, трудового навчання та інших.
Пізнаючи матеріальні і духовні цінності рідного народу, учні засвоюють відображене в них світосприймання, світорозуміння.
Національне виховання реалізує глибоке і всебічне пізнання рідного народу, його історії, культури, духовності. На цьому підґрунті відбувається пізнання кожним учнем, вихованцем самого себе як індивідуальності і як частки своєї нації, а через неї і всього людства, організацію самонавчання і самовиховання, найефективніших шляхів розвитку і са¬мовдосконалення особистості.
Педагогіка народознавства створює сприятливі умови для глибокого осмислення учнями творчого генія народу. Дитяча творчість найкраще розвивається на основі проникнення у зміст і характер різноманітних видів народної творчості. Пізнаючи і продовжуючи творчі традиції народу, учні засвоюють матеріалізоване в них народне творче мислення.
Оволодіваючи, наприклад, мистецтвом чи ремеслом, учні опановують творчий досвід батьків і дідів. Згодом учні самі стають народними умільцями, майстрами. Здобуті в такий спосіб уміння переносяться і на інші сфери життя - професію, улюблені заняття тощо. Тому учні стають допитливими, ініціативними, винахідливими працівниками, громадянами.

 

АКТУАЛЬНІСТЬ КУРСУ

Дана програма містить 6 розділів, .вирішує актуальну задачу - виховання через народну творчість, культуру уяву, можливості побачити світ по-новому, формування активної творчої особи.
Сучасна школа повинна не лише озброювати учнів знаннями, уміннями, навичками, але й розвивати активну пізнавальну діяльність. Трудове навчання є унікальним засобом формування не тільки освітнього, але й розвиваючого та інтелектуального потенціалу особистості. Трудове навчання розвиває мислення учнів: абстрактне і логічне, необхідні людині для засвоєння нових знань  і полегшення адаптації до умов життя, що постійно змінюється; алгоритмічне, яке передбачає сформованість умінь діяти  відповідно до заданих алгоритмів, а також конструювати нові способи дій.
Завдання:
•    розвиток загальних здібностей і творчих дарувань учнів;
•    осмислення явищ народної культури з погляду їх значення для дітей і дорослих як етичних і естетичних цінностей;
•    розширення художнього кругозору;
•    розвиток і поглиблення інтересів школярів;
•    об'єднання колективу, формування правильних взаємин дітей на основі спільної творчої діяльності;
•    організація дозвілля учнів.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Специфіка програми полягає в тому, щоб не тільки досягти певного оптимального рівня умінь ручної праці, а й спираючись на конкретний фольклорний етнографічний матеріал, навчити розуміти народний світогляд і психологію, сприяючи тим самим загальному розвитку дітей, розкриттю індивідуальності кожної дитини.
“Занурення” дитини в світ традиційної культури краще починати з рідної культури. А це перш за все ознайомлення школярів не тільки з матеріальною, але і духовною культурою України. Разом з навчанням школярів конкретним ремеслам, таким як ліплення із солоного тіста (гончарство) рекомендується проводити екскурсії в Краєзнавчий музей, на виставки ремісників.
При проведенні занять треба враховувати, що інтерес до теми виникає у дитини лише тоді, коли задіються її емоційно-духовна сфера. Це досягається завдяки включенню в програму занять - ігор, фольклору і практичної частини, під час якої діти мають можливість зробити щось своїми руками. Наприклад, дуже захоплює хлоп'ят виготовлення іграшок, свистків.
          Педагогічну діяльність у вихованні і навчанні школярів під час виготовлення виробів потрібно вибудовувати в тісному взаємозв'язку з дисциплінами - історичними, гуманітарними та  враховувати їх прикладне значення.
          Розглянемо ці взаємозв'язки.
         Історичний - дозволяє побачити витоки різних вірувань, звичаїв і обрядів, прослідкувати їх розвиток. На заняттях проходить взаємозв'язок сьогодення з минулим, що дозволяє дітям відчути себе в потоці часу, знайти там своє місце, а це сприяє формуванню у дітей історичної свідомості.
         Гуманітарний - особливості традиційного світогляду, норми етики, мораль, естетика і тому подібне. Таким чином, діти отримують знання загально-гуманітарного, соціокультурного характеру, які сприяють розвитку особистості дитини, - спадкоємця і носія певної культурної традиції.
        Прикладний - важливо на уроці пробудити у дитини творчу активність, а для цього потрібно зацікавити гуртківців.        Наприклад, проведенням занять з наступних тем:
- виготовлення виробів з природних матеріалів, оберегів;
- ліплення іграшок з солоного тісту і їх розфарбовування.
- пошиття іграшок з тканини;

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


Оскільки до навчання у гуртках декоративно-прикладного напрямку  запрошуються учні шкіл 5-9 класів, то виявляється, що вік учасників гуртка складає від 10 до 15 років.

ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

Кіль

кість

год

 

Розділ, тема

Практична робота

 

1.

 

 

4

Вступ. Робота з природним матеріалом як вид декоративно-прикладного мистецтва.

Збір природних матеріалів; сухого листя і гілочок

Екскурсія в парк

 

2.

 

6

Країна Падолисту.

Робота з висушеним листям та квітами.

Композиція з листя дерев і гілочок. Аплі-кація за уявленням.

 

3.

 

6

Лісове царство.Робота з насінням, корою дерев, хвоєю. сувеніри

Аплікація з луск шишок. Аплікація з голок хвойних дерев “Новорічна ялинка”.

 

4.

 

4

Лебедине озеро.

Робота з пухом і пером.

Композиція з пуху і пір'я “Мій пухнастий друг”.

5.

6

Плетення з ниток

Ізонитка. Ваза з квітами. Макраме.

 

6.

 

6

Шкаралупна фантазія.

Робота з яєчною шкаралупою.

Писанки. Крапанки. Крашанки. Мозаїка з яєчної шкаралупи

 

7.

 

8

Майстерня бабусі. Ляльки. Робота з тканиною і різними матеріалами.

Лялька в українсько-му костюмі з тканини. Лялька - грілка українка

 

9.

 

2

Робота з тістом як вид декоративно-прикладного мистецтва.

Екскурсія в краєзнавчий музей Історичне коріння іграшки з тіста.

 

10

 

2

Робота з солоним тістом іграшки з тіста. Добір складових для приготування тіста. .

 

Приготування тіста

 

11

 

4

Підготовка тіста для

виготовлення іграшок за традиційною народною українською

технологією

Виготовлення фігур шароподібної форми. Шкаралупа і солоне тісто

12

4

Вибір об­разу для виготовлення.

Виготовлення фігур тварин

 

13

 

2

Кольорове оформлення як засіб посилення есте-тичної функції іграшки  з тіста та осучаснення технології її виготов­лення.

 

Виготовлення рамки із прикрасами з солоного тіста

14

4

Робота з солодким тістом

Виготовлення фігур тварин, птахів

 

15

 

4

Робота з прісним тістом. Оздоблення весільного короваю українською технологією.

Підготовка тіста для виготовлення оздоб-лення весільного традиційного народного короваю

 

16

 

6

Формування,

оздоблення, випікання традиційних прикрас до короваїв.

Формування, оздоб-лення, випікання традиційних прикрас до короваїв.

 

17

 

4

Тлумачення символічного зна­чення оздоблення з тіста.

 

Захист творчого проекту

                      Всього – 72 години


 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1.     Гедвилло О., Розумна Т. Формування готовності майбутніх вчителів обслуговуючої праці до естетичного виховання учнів // Трудова під¬готовка в закладах освіти. — 1999. —№ 2. - С. 11-16.
2.     Кравченко Т. Вивчення елементів обрядової їжі під час навчання студентів педвузів кулінарних робіт //Трудова підготовка в закладах освіти. —1999. — № 1. - С. 47-50.
3.     Кравченко Т. Прилучення сту¬дентів педвузів до національної культури в процесі навчання технології при¬готування харчових продуктів // Трудова підготовка в закладах освіти. —1998. - № 2. - С. 34-35.
4. http://www.melissa.ru/ Архів публікацій по розділах: кулінарія (збірки рецептів і поради); рукоділля (схеми і посібники для того, хто в'яже, фриволіте, бісероплетіння, виготовленню штучних кольорів, макраме);
5. http://rukodelie.narod.ru/ Поради умільцям

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше