Рейтинг Користувача: / 5
НайгіршеНайкраще 
Тема: «Рух повітря. Вітер».
Мета: сформувати в учнів знання про причини переміщення повітря над Земною поверхнею та його значення.
Завдання:
1)    закріпити в учнів знання про тиск, нагрівання повітря від поверхні Землі, зміну його температури з висотою;
2)    сформувати в учнів уявлення про причини переміщення повітряних мас;
3)    розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, формувати пізнавальну самостійність.
Тип уроку: комбінований.
Основні поняття і терміни: вітер, властивості вітру, флюгер, повітряна оболонка (атмосфера).
Методи і методичні прийоми: словесний (природничий диктант, бесіда (підготовча, пояснювальна, контрольно-перевірна), розповідь, робота з підручником), наочний (демонстрація дослідів, обладнання), практичний (робота з календарем погоди).
Обладнання: глобус або телурій, свічки, малюнок зі схематичним зображенням вітру, класний та індивідуальні календарі погоди, флюгер.

 

Хід уроку

1. Організаційний момент,
2. Перевірка виконання учнями домашнього заїдання
(природничий диктант за темою попереднього уроку).
1.    Повітряна оболонка Землі називається ....
2.    Захисну роль виконує один із шарів атмосфери —
3.    До складу повітря входять:....
4.    Повітря має такі властивості:....
5.    З підняттям вгору температура шарів атмосфери змінюється йа... градусів.
6.    Існують такі заходи для охорони атмосфери:....

З. Перевірка раніше засвоєних знань (підготовча бесіда).
Яку форму має Земля? Під яким кутом нахилена земна вісь? (66°). На що впливає нахил Землі? (Поверхня Землі нагрівається нерівномірно). Погляньте на телурій і скажіть, де ділянки Землі нагріваються більше, а де менше.

4 .Мотивація навчання школярів. Повідомлення теми., мети та завдань уроку.
Пригадайте, що ви відчуваєте, коли в душному приміщенні відкривається кватирка? (По ногах тягне холодом). Де у цей час перебуває тепле повітря? Як ви вважаєте, повітря може рухатись тільки Знизу вгору чи ще у різні боки? Зміст нашого уроку допоможе вам розібратись в особливостях руху повітря і встановити значення цього природного явища.
План (записаний на дошці)
1.    Вітер і причини виникнення вітру,
2.    Властивості вітру.
3.    Робота вітру в природі та життєдіяльності людини.

5. Сприйняття й осмисленим учнями нового навчального матеріалу,
1.    Пояснення. Поверхня Землі нагрівається сонячним промінням неоднаково: більше нагріваються ділянки Земної поверхні, які ближче до екватора, а ближче до полюсів Земля нагрівається менше. Внаслідок такого нерівномірного нагрівання поверхні Землі виникає рух повітря не тільки знизу вгору й зверху вниз, а й уздовж поверхні Землі.
2.    Демонстрування досліду «Рух повітря» учителем та учнем-помічником (з яким попередньо був проведений інструктаж щодо безпечної поведінки із запаленою свічкою). Бажано дослід продублювати заздалегідь, щоб визначити чи є різниця між температурами у приміщенні класу та коридору, яка необхідна для успішного проведення досліду, і забезпечити її під час уроку. Одну запалену свічку вчитель тримає зверху біля відчинених дверей, а іншу — учень тримає знизу. Поясніть, чому біля відчинених дверей полум 'я нижньої свічки спрямовується всередину кімнати, а полум 'я верхньої свічки направлене назовні.
3. Розповідь, Температура в класі та коридорі шкільного приміщення неоднакова, тому виникає рух повітря в горизонтальному напрямі. Таким же чином повітря рухається й уздовж поверхні Землі. Під час нагрівання повітря розширюється, стає легшим і піднімається вгору. При цьому тиск теплого повітря на поверхню Землі знижується. Охолоджуючись, повітря стискується, стає густішим, важчим і опускається донизу. Його тиск підвищується. Отже, тепле і холодне повітря здійснюють різний тиск на поверхню Землі. Між двома неоднаково нагрітими ділянками Землі повітря рухатиметься у бік більше прогрітої ділянки, над якою тиск нижчий. З цієї причини утворюється вітер —рух повітря в горизонтальному напрямку відносно Земної поверхні. Отже, вітер виникає внаслідок різниці атмосферного тиску над окремими ділянками поверхні Землі.
Вітер має багато властивостей: силу, напрям, вологість і температуру.
4.    Робота з підручникам. Читання фрагмента статті про властивості вітру
5.    Робота з календарем, погоди, бесіда. Короткий аналіз результатів спостережень за. вітром, проведених учнями впродовж тижня або протягом минулого місяця, за такими запитаннями: в яких напрямах (за сторонами горизонту) дув вітер в останні дні місяця та якою була його сила? Як змінилась ситуація з вітром порівняно з попереднім місяцем? Про що це свідчить? За допомогою якого приладу визначають силу і напрям вітру?
6.    Розповідь. Напрям  вітру встановлюють за допомогою флюгера і визначають за тією стороною горизонту, звідки він дме: .якщо з північного заходу, то кажуть, що він північно-західний, якщо ж з південного заходу—то південно-західний. Південні вітри бувають теплими, північні—холодними, західні—теплими й вологими.
Демонстрування моделі флюгера. Пояснення.
Стрілка флюгера (вона називається флюгаркою) вільно обертається на стрижні й гострим кінцем завжди спрямована проти вітру. Нижче від стрілки нерухомо прикріплені вісім (чотири) стриженців — покажчиків основних (основних і проміжних) сторін горизонту. Разом зі стрілкою обертається й рамка, прикріплена вище від флюгарки. У цій рамці вільно висить металева пластинка, прикріплена за верхній кінець. Чим сильніший вітер, тим більше відхиляється пластинка від свого звичайного положення. За відхиленням пластинки й роблять висновок про силу вітру.
7.    Проведення досліду. Визначення напрямку вітру.
Використовуючи модель флюгера, два учні спробують визначити напрям уявного вітру. Один дує на флюгер, інший — визначає, і навпаки.
8.    Фізкультхвилинка.
9. Пояснювальна бесіда.
Вітер може виконувати корисну для людини роботу і завдавати їй шкоди. Яке негативне значення вітру длялюдини? Руйнуючи житла і споруди, вітер завдає великих збитків. Яку корисну роботу виконує вітер у природі? Переміщуючи хмари, змінює погоду; переносить гірські породи (пил, пісок), створює форми рельєфу (піщані кучугури, котловани); впливає на життя живих організмів (поширює насіння рослин тощо). Де в господарстві люди використовують силу вітру? В давнину в Україні використовували силу вітру для роботи млинів (приміщення, де зерно перемелювали на муку), які ще називали вітряками. Вітрила, які надував вітер, допомагали у плаванні морем. Нині він «працює» на вітрових електростанціях.

6.    Узагальнення і систематизація знань.
Контрольно-перевірна бесіда.
1.    Що таке вітер?
2.    Чому утворюється вітер?
3.    Які властивості має вітер?
4.    Яку роботу виконує вітер?

7.    Підбиття підсумків уроку, аргументація оцінок.
8.    Повідомлення домашнього завдання.

1.    Опрацювати матеріал підручника, дати відповіді на поставлені у кінці тексту запитання.
2.    Провести дослід «Випаровування води». Налити в блюдце 20 - ЗО краплин води й залишити на два-три дні на відкритому повітрі. Спостерігати, що відбулося.
3.    Підготувати народні прикмети про погоду.

Джерело: http://kts-osvita.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=71
Відділ освіти Кіцманської районної державної адміністрації
  

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше