Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Книги бібліотеці були передані Мирославою та Євгеном Антоновичем.

Мирослава Антонович – докторантка, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія», президент Фулбрайтівського товариства. Авторка понад 80 наукових праць, надрукованих в Україні та за кордоном.

Євген Антонович – кандидат педагогічних наук, професор Інституту реклами, мистецтвознавець, організатор мистецької освіти. У науковому доробку Є. Антоновича понад 100 науково-методичних праць з історії, теорії та методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та реклами.
     Серед переданих видань – навчальні  посібники та збірники наукових праць за 2001–2010 рр., у т. ч. за авторством чи редакцією Євгена Антоновича, призначені для студентів, викладачів, художників, дизайнерів, архітекторів, мистецтвознавців та всіх, хто зацікавлений мистецтвом:

     - Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т Реклами. – К., 2009. – Вип. 11. – 146 с.

     - Реклама і дизайн ХХІ сторіччя: освіта, культура, економіка : зб. наук. пр. / Ін-т підприємництва, права і  реклами. – К., 2001. – Вип. 2. –  270 с.

     - Українська академія мистецтва  : досл. та наук.-метод. пр. / Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – К., 2008. – Вип. 15. – 480 с.

     - Антонович Є. Українське мистецтвознавство  кінця ХІХ – початку ХХ століття : нац. образотвор. мистецтво в  пр. учених київ. шк. : монографія / Є. Антонович, І. Удріс ; за ред. Є. Антоновича ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Альтерпрес, 2007. – 272 с. : іл. – (Б-ка дизайнера).

     - Антонович Є. А. Художні техніки у школі : навч.-метод. посіб. / Є. А. Антонович, В. І. Проців, С. П. Свид ; Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1997. – 312 с.

     - Прищенко С. Кольорознавство : навч. посіб. / С. Прищенко. – К. : Альтерпрес, 2010. – 352 с. : іл. – (Б-ка дизайнера).

     - Прищенко С. Кольорознавство : навч. посіб. / С. Прищенко ; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – К., 2009. – 376 с. : іл.  

     Для студентів та аспірантів правничих  факультетів вищих навчальних закладів, викладачів і юристів-міжнародників  у нагоді стануть 2 подаровані праці, автором яких є Мирослава Антонович:

     - Антонович М. Міжнародне публічне право : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Антонович. – К. : ВД «КМ АКАД.» ;  вид-во «АЛЕРТА», 2003. – 308 с.

     - Антонович М. Україна в міжнародній  системі захисту прав людини : теорія і практика : [монографія] / М. Антонович. – К. : ВК «КИЄВО-МОГИЛЯН. АКАД.», 2007. – 384 с.

     Подаровані  книги передані для опрацювання у відділ комплектування та обробки документів, організації каталогів бібліотеки і через короткий час будуть доступні читачам!

     Чекаємо Вас у Рівненській державній обласній бібліотеці за адресою: м. Рівне, пл. Короленка, 6. Телефони для довідок: (0362)22-22-21, 22-10-63.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше