Рейтинг Користувача: / 2
НайгіршеНайкраще 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Заболоттівська ЗОШ І–ІІІ ступенів

Українська мова


Календарний план занять з обдарованими дітьми

4 класу з української мови

 

Володимирець

Матеріали підготувала:

В.М. Грушевська, вчитель початкових класів

Заболоттівської ЗОШ І–ІІІ ступенів

Рецензенти:

Л.Х. Ляхович, методист відділу освіти та виховання

Володимирецької райдержадміністрації

 Затверджено радою методкабінету відділу освіти та виховання Володимирецької райдержадміністрації

(Протокол №      від                           )

ПЕРЕДМОВА

Якось давньогрецького філософа Діогена, котрий понад усе цінував у людях розум і духовну свободу, запитали, чи багато він бачив людей на олімпійських іграх. „Народу там було багато, – відповів мудрий Діоген, – та ось людини я там не бачив”. Якби Діогенові довелося познайомитися з учасниками олімпіад серед учнів-початківців, його враження були б не такими категоричними. Ґрунтовні, зважені, змістовні та оригінальні відповіді наших учнів приємно вразили б мудреця.

Ми маємо розв’язати цілком слушне завдання, поставлене перед нами державою, – виховати інтелектуальну еліту України. Тут зробимо одне застереження. Сьогодні радіо, телебачення, шпальти педагогічних видань часто наголошують на нагальній потребі працювати з обдарованими дітьми. Складається враження, що обдарованість – масове явище серед юних, новий „освітній феномен” на зламі сторіч. А насправді? Статистика свідчить: у світі народжується близько 40-50 % дітей з помірно розвиненим інтелектом й з тимчасовими затримками у розвитку; близько 20-25 % – з достатньо розвиненим інтелектом й прихованим потенціалом творчості; і лише 4-6 % дітей народжуються з високорозвиненими розумовими здібностями і відкритим творчим потенціалом.

Отже, маємо обережніше послуговуватися терміном „обдарованість”. Сучасна психологія подає кілька її визначень. Обдарованість – це:

  • своєрідне поєднання здібностей, які забезпечують успішне виконання певних видів діяльності (при цьому зазначається, що в обдарованих дітей менш розвинені здібності можуть компенсуватися більш розвиненими);
  • сукупність загальних здібностей, які зумовлюють широкий діапазон можливостей людини, а також своєрідність її зацікавлень;
  • сукупність задатків, вроджених структур, передумов для успішної діяльності певного характеру, подальшого розвитку та вдосконалення здібностей;
  • розумовий потенціал, інтелект людини, ціннісна індивідуальна характеристика пізнавальної спроможності і здібностей до навчання; талановитість, наявність внутрішніх передумов для досягнення виняткових успіхів у конкретному виді діяльності.

Учені зорієнтовують ще й на так звану загальну обдарованість – сукупність якостей, від яких залежить діапазон інтелектуальних можливостей дитини, рівень і своєрідність діяльності. Загальна обдарованість сприяє розвиткові та вдосконаленню, так би мовити, спеціальних здібностей, і її легко визначити вже в дошкільному піці. Сензитивними (найбільш сприятливими) періодами, коли розвиваються певні здібності, є: для музичних здібностей – 3-5 років; малювання – 2-4 роки; для оволодіння рідною мовою – 2-5 років; засвоєння математики – 5-8 років; опанування грамоти – 5-8 років тощо.

Фахівці констатують більш ранній прояв мистецьких здібностей, аніж інтелектуальних. До того ж, загальноінтелектуальний потенціал на ранніх етапах розвитку дитини визначити важче. Як же все-таки він виявляється? Передусім звертають на себе увагу досить високий рівень розумового розвитку, якісна своєрідність, самостійність і нестандартність виконання завдань, добре розвинене мовлення, здатність швидко запам’ятовувати все, що подається, яскравий характер продуктивного мислення та уяви. Відмітна риса творчих натур – здатність тривалий час захоплюватися чимось одним, додаючи під час роботи власні елементи, й швидко переходити до іншої діяльності, так само віддаючись їй сповна (за матеріалами доповіді дійсного члена АПН України Богуш Алли Михайлівни).

Дітей з високим творчим потенціалом необхідно вчасно виявити й, не обминувши сензитивного періоду розвитку, забезпечити належні умови для розвитку кожної особистості з урахуванням її здібностей та інтересів.

Чому це так важливо? Тому що вченими доведено: внаслідок неправильного навчання й виховання надзвичайні здібності згасають. У гіпотезі розвитку творчих здібностей Б. Нікітіна описано явище НУВЕРСу (ця російська абревіатура розшифровується як „Необратимое угасание возможностей эффективного развития способностей”). Таке згасання відбувається, якщо не створювати умов для успішного розвитку творчих здібностей, і спостерігається цей процес згасання вже з трьох років.

Кожен з батьків, виряджаючи дитину до школи, вірить у те, що справжній учитель побачить в його дитини щось таке, чого не бачать вони, і буде розвивати помічені здібності. Тому, виходячи з цих міркувань, навчальним планом і виділено додатково час для роботи зі здібними учнями. Адже через насиченість програмного матеріалу не завжди на уроці приділяється достатньо часу для посиленої роботи непересічною особистістю.

Тому цей посібник і розрахований на вчителів початкових класів для роботи з обдарованими дітьми. Він допоможе їм у проведенні занять з української мови по розвитку природних здібностей учнів.

 

Література

1.         Будна Н.О., Головко З.Л. Творчі завдання з української мови. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002.

2.         Журнал „Початкова школа”. 2006 р. №4-6, 2007 р. №10-11.

3.         Журнал „Початкова освіта”. 2008 р. №1, №17.

4.         Лобчук О. Вимоги до уроку з рідної мови// Початкова школа. – 2005. – №6.

5.         Наумчук М., Наумчук В. Українська мова. Тестовий контроль. Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.

6.         Мельничайко О.І., Тесняк Н.В. Українська мова. Дидактичний матеріал для інтерактивної роботи. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007 р.

7.         Одинцова Г., Кодлюк Я. Цікавинки на уроках рідної мови: посібник для вчителів початкових класів. Тернопіль: Підручники і посібники, 2001.

8.         Олійник О.Б. Світ українського слова. – К: Хрещатик, 1994.

9.         Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник. К: АСК, 2004.

ЗМІСТ

 

Передмова…………………………………………………………………………….3

Календарний план………………………………………………………………........6

Заняття 1. Розвиток зв’язного мовлення. Складання мовної казки про алфавіт…………………………………...7

Заняття 2. Ознайомлення із стилями мовлення…………………………………..12

Заняття 3-4. Фразеологізми. Виконання творчих вправ із використанням фразеологізмів…………………………………….15

Заняття 5. Відмінювання іменників……………………………………………….22

Заняття 6. Прикметник. Ступені порівняння прикметників………………..……26

Заняття 7. Розвиток зв’язного мовлення. Написання листа Святому Миколаю…………………………………………………….29

Заняття 8. Будова слів……………………………………………………………...32

Заняття 9-10. Синоніми, антоніми, омоніми……………………………………...37

Заняття 11. Розвиток зв’язного мовлення. Написання твору-міркування „Та сторона мила, де мати родила”……………..43

Заняття 12. Робота з різними типами словників………………………………….46

Заняття 13. Розвиток зв’язного мовлення. Написання твору за зачином і кінцівкою………………………………………………..49

Заняття 14. Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис „Моя улюблена квітка”……………………………………………….54

Заняття 15. Розвиток зв’язного мовлення. Написання легенди про рослину……………………………………………………………59

Заняття 16. Виконання творчих вправ по темі „Дієслово”………………………66

Заняття 17. Правопис прислівників……………………………………………….74

Література…………………………………………………………………………..78


Завантажити: (документ) Календарний план занять з обдарованими дітьми 4 класу з української мови

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше