Рейтинг Користувача: / 3
НайгіршеНайкраще 

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Нова література з питань педагогічної науки та практики

за 1 квартал 2013 року

 

 

 

Акопян Л. Співробітництво, партнерство, довіра : сучасний погляд на взаємодію педагогів і батьків/ Л. Акопян, Л. Погорєлова //Дошкільне виховання. - 2013. - N1. - C. 26 – 28.

  

Ануфриев А. Ф. Коррекция трудностей в обучении у детей 5-8 лет/ А. Ф. Ануфриев, С. Н. Костромина //Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №1. - C. 66-68.

Артемчук О. Г. Розвиток довільного запам’ятовування у процесі формування текстової діяльності школярів підліткового віку/ О. Г. Артемчук //Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №1. - C. 49-53.

Астраханцева С. Комплексный подход в обучении одаренных детей в художественной школе/ С. Астраханцева, Т. Кочнева //Вестник Московского государственного  университета культуры и искусств. - 2012. - №1. - C. 160-165.

Баханов К. О. Індивідуальний стиль педагогічної діяльності/ К. О. Баханов //Історія та правознавство. - 2013. - №4. - C. 8-10.

Баханов К. О. Професійна спрямованість особистості вчителя/ К. О. Баханов //Історія та правознавство. - 2013. - №3. - C. 6-7.

Богосвятська А. І. Акмеологія : вищий ступінь індивідуального розвитку/ А. І. Богосвятська //Зарубіжна література в школах України. - 012. - №12. - C. 8 – 13.

Бондаренко В. В. Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, у період суспільної і приватної опіки (з ХІХ до ХХ ст.)/ В. В. Бондаренко //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2012. - №4. - C. 102-108.

Вауліна Г. Для чого нам потрібні презентації/ Г.  Вауліна //Краєзнавство.  Географія. Туризм.. - 2012. - №46/47. - C. 5-6.

Веретенко І. М. Традиції підтримки сім’ї в українських громадах/ І. М. Веретенко //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2012. - №4. - C. 95-101.

Вовковінська Н. Визначні дати 2013 року для педагогів України/ Н. Вовковінська //Інформатика : газета для вчителів інформатики. - 2013. - №1. - C. 30-33.

Волик Л. В. Українська освіта та інноваційний режим діяльності педагога: ризики, пошуки, стратегії/ Л. В. Волик //Шлях освіти. - 2012. - №4. - C. 24-28.

Гайченко  О. В. Педагогічна культура вчителя як основа його професійної компетентності/ О. В. Гайченко ; І. О. Ткач //Зарубіжна література в школах України. - 2012. - №12. - C. 5 – 7.

Деркач О. Я - школяр : формування внутрішньої позиції дошкільника засобами мультимодальної арт-педагогіки/ О. Деркач //Дошкільне виховання. - 2013. - N2. - C. 12 – 13.

Дубасенюк О. Проблема становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл/ О. Дубасенюк //Рідна школа. - 2012. - N12. - C. 65-71.

Дусавицький О. Розвиток особистості учня і вчителя у системі розвивального навчання/ О. Дусавицький, Є. Заїка, І. Зуєв //Психологія і суспільство. - 2012. - №4. - C. 147-153.

Дяченко М. Д. Формування соціальної активності майбутнього журналіста в контексті соціальної зрілості особистості/ М. Д. Дяченко //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2012. - №4. - C. 16-25.

Єфімова С. Інклюзивна освіта в теорії та практиці діяльності школи/ С. Єфімова //Педагогічна думка. - Львов,  2012. - №4. - C. 46-52.

Єфремова Н. Єдина методична тема - ефективний шлях трансформації педагогічної ідеї в практику/ Н. Єфремова //Безпека життєдіяльності. - Киiв,  2012. - №12. - C. 9-12.

Жебровський Б. Щодо атестації педагогічних працівників : лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-779 від 25 жовтня 2012 року / Б. Жебровський //Історія в сучасній школі. - 2013. - № 1. - C. 3.

Жемелко М. "Сворюємо умови для розвитку і самореалізації кожної особистості..." : [з досвіду педагогічної діяльності]/ М. Жемелко //Педагогічна думка. - 2012. - №4. - C. 29-31.

Завалевський Ю. Становлення конкурентноспроможного педагога в сучасному навчальному закладі/ Ю.  Завалевський //Початкова школа. - 2012. - №12. - C. 4-6.

Золотова Г. Д. Сучасні філософські погляди на проблему профілактики адиктивної поведінки дітей/ Г. Д. Золотова //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2012. - №4. - C. 62-69.

Ілляшенко Т. Як допомогти дитині з гіперактивним розладом/ Т.  Ілляшенко //Початкова школа. - Киiв. - 2013. - №2. - C. 44-46.

Карпенко О. В. Суперечливість трактування категорій освітніх послуг у сучасній педагогічній науці Російської Федерації/ О. В. Карпенко, В. В. Вербова, Є. Ф. Демида //Педагогіка і психологія. - 2012. - №4. - C. 88-93.

Кахерська Т. Мовленеєва агресія в педагогічній практиці. Психологічний практикум/ Т. Кахерська //Урядовий кур'єр. - 2012. - №28/ 12 лют./. - C. 33-36.

Коваленко О. Праматір дошкільної освіти : [Про Аделаїду Симонович ]/ О. Коваленко //Освіта України. - 2013. - №2. - C. 15.

Корабльова О. О. Сутність і зміст мобінгу як соціально-педагогічної проблеми/ О. О. Корабльова //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2012. - №4. - C. 54-61.

Корбут С. Ю. Робота соціального педагога з обдарованими дітьми в умовах гімназії/ С. Ю. Корбут //Обдарована дитина. - 2012. - №10. - C. 9-13.

Кравченко О. Медсестринська етика у вимірах педагогічної дії/ О. Кравченко //Рідна школа. - 2012. - N12. - C. 54-56.

Кравченко Т. В. Формування батьківської компетентності як засобу підвищення ефективності професійного самовизначення дітей старшого шкільного віку/ Т. В. Кравченко //Педагогіка і психологія. - 2012. - №4. - C. 11-16.

Краснова Н. П. Аналіз проблем ділового спілкування в соціально-педагогічній літературі/ Н. П. Краснова //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - 2012. - №4. - C. 86-94.

Кулик Н. Контакт можливий : за кваліфікованої та адресної допомоги діти з аутизмом мають високий потенціал для розвитку/ Н. Кулик //Освіта України. - К.,  2013. - №1. - C. 8-9.

Лірук Н. Проблема збереження і зміцнення здоров’я педагога / Н. Лірук //Урядовий кур'єр. - К.,  2012. - №28/ 12 лют./. - C. 30-32.

Лірук Н. Проблеми збереження і зміцнення здоров’я педагога/ Н. Лірук //Психолог. - Киiв,  2013. - №2. - C. 30-32.

Лапій В. "Готуємо школярів до свідомого вибору професії...": [з досвіду Червоноградського навчально-виховного комплексу]/ В. Лапій //Педагогічна думка. - Львов,  2012. - №4. - C. 34-37.

Лисенко Н. Етнопедагогіка у сучасному дитсадку : формальність чи реальність?/ Н. Лисенко //Дошкільне виховання. - Киiв,  2013. - N2. - C. 23 – 25.

Литовченко О. В. Соціальна реабілітація дітей з особливими потребами як один із напрямів соціально-педагогічної діяльності позашкільних навчальних закладів/ О. В. Литовченко //Практична психологія та соціальна робота.. - К.,  2013. - №1. - C. 53-57.

Лоза С. Психолого-педагогічне та клінічне вивчення дітей з особливими освітніми потребами/ С. Лоза //Урядовий кур'єр. - К.,  2012. - №28/ 12 лют./. - C. 52-55.

Лохвицька Л. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до процесу морального виховання дітей/ Л. Лохвицька //Рідна школа. - 2012. - N11. - C. 70-74.

Любарова В. Педагогічний музей України - ювіляр!/ В. Любарова //Дошкільне виховання. - 2012. - N 12. - C. 3.

Ляшенко О. І. Методи творчого підходу і стратегічні тенденції в процесі розв’язування задач/ О. І. Ляшенко, Р. І. Швай //Педагогіка і психологія. - Киiв,  2012. - №4. - C. 5-10.

Міщук Т. Великі проблеми мінімальної мозкової дисфункції, або Що ми знаємо про диспраксію розвитку?/ Т. Міщук //Педагогічна думка. - 2012. - №4. - C. 69-73.

Маковецька О. Психолого-педагогічні чинники тривожності підлітків/ О. Маковецька //Педагогічна думка. - 2012. - №4. - C. 74-79.

Малишева О. Атестація педагогічних працівників : вивчення професійної діяльності педагогів/ О. Малишева //Дошкільне виховання. - 2013. - N2. - C. 20 – 22.

Матвеева Е. Ю. Особенности функций програмирования и контроля у учеников первого класса/ Е. Ю. Матвеева //Вопросы психологии: научный. - М.,  2012. - №6. - C. 10-19.

Мельничук С. К.Д.Ушинський про педагогічну підготовку вчителя початкових класів/ С.  Мельничук //Початкова школа. - Киiв. - 2013. - №1. - C. 43-44.

Набок М. В. Якість загальної середньої освіти як засіб оцінювання ефективності управління освітою регіону/ М. В. Набок //Педагогіка і психологія.  - Киiв,  2012. - №4. - C. 80-87.

Набока О. Організаційно-педагогічні умови застосування професійно-орієнтованих  технологій навчання у фаховій підготовці майбутніх економістів/ О. Набока //Рідна школа. - 2012. - N12. - C. 48-53.

Олефіренко І. В. Використання пакета MICROSOFT OFFICE у роботі класного керівника/ І. В. Олефіренко, Є. О. Ольховський //Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2012. - №8. - C. 8-11.

Онищенко Н. Організаційно-методичні засади педагогічної практики в системі професійного становлення майбутнього вчителя/ Н. Онищенко //Рідна школа. - 2012. - N11. - C. 28-33.

Остапчук О. М. Від зовнішнього управління до школобазового менеджменту/ О. М. Остапчук //Обдарована дитина.- Київ,  2013. - №1. - C. 41-44.

Пастушенко Р. Як стимулювати працю педагогічних працівників/ Р. Пастушенко //Педагогічна думка. - Львов,  2012. - №4. - C. 3-8.

Пліско Є. Ю. Сутність і зміст соціально-педагогічної реабілітації агресивних підлітків/ Є. Ю. Пліско //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ,  2012. - №4. - C. 49-53.

Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів : Закон України від 20 листопада 2012 року № 5499-VI //Урядовий кур'єр. - Киiв,  2013. - №4/9 січ./. - C. 9. - (Дод.: "Орієнтир" № 1).

Прокопенко В. Розвиток інтелектуальних здібностей та емоційного інтелекту засобами навчальних проектів : [психолого - педагогічний проект "Я - особистість"]/ В.  Прокопенко //Початкова школа. - 2013. - №2. - C. 30-32.

Прокоф'єва М. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу у навчанні молодших школярів/ М. Прокоф'єва //Рідна школа. - 2012. - N12. - C. 44-48.

Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі/ С. Рик //Рідна школа. - 2012. - N11. - C. 10-17.

59.    Роговець О. В. Структура громадянськості молодших школярів/ О. В. Роговець //Педагогіка і психологія. - 2012. - №4. - C. 53-59.

Романко І. Комунікативна взаємодія вчителя й учнів як спосіб міжособистісних стосунків у навчально-виховному процесі/ І. Романко, О. Пісоцька //Українська мова і література в школі. - Киiв,  2012. - №7. - C. 54 – 57.

Романчук Т. Лихослів’я в школі. Профілактика та корекція/ Т. Романчук, Н. Семенюк //Психолог.. - Киiв,  2012. - №23. - C. 23-27.

Січкар А. Софія Русова і Ксенія Маєвська: ідеї діяльнісного підходу до морального виховання/ А. Січкар //Дошкільне виховання:=. - 2012. - N 12. - C. 10-12.

Семенова Е. М. Развитие профессионального самосознания педагога : тренинговые упражнения/ Е. М. Семенова //Практична психологія та соціальна робота. - 2013. - №1. - C. 7-12.

Сисоєва С. Суспільство і особистість : гармонізація розвитку/ С. Сисоєва //Освіта . - К.,  2013. - №3. - C. 6.

Смирнова Е. О. Психологическая экспертиза художественных произведений для детей/ Е. О. Смирнова, М. В. Соколова //Вопросы психологии. - М.,  2012. - №6. - C. 3-10.

Стадницька Г. Сучасний підхід до управління школою для забезпечення рівного доступу до якісної освіти/ Г. Стадницька //Педагогічна думка. - Львов,  2012. - №4. - C. 14-24.

Талько М. Психологічні чинники збереження та зміцнення здоров’я педагогів. Семінар-практикум/ М. Талько, Т. Мараховська //Психолог. - Киiв,  2012. - №23. - C. 42-49.

Терещенко Н. Про оплату праці педагогічних працівників : [відповіді на запитання]/ Н. Терещенко //Праця і зарплата. - Киiв,  2013. - №1. - C. 10.

Тесленко В. В. Проблеми розвитку обдарованості в історії та теорії педагогіки/ В. В. Тесленко //Шлях освіти. - К.,  2012. - №4. - C. 32-35.

Тизьо М. "Здорове молоде покоління - запорука стабільного розвитку держави..." : [основні напрямки розвитку освіти Львівщини]/ М. Тизьо //Педагогічна думка. - Львов,  2012. - №4. - C. 25-28.

Ткаченко С. Мистецтво педагога - уміння моделювати власний успіх і успіх вихованця/ С.  Ткаченко //Початкова школа. - Киiв. - 2013. - №2. - C. 29-30.

Тодчук Н. Гіперактивна - чи дитина з незадоволеною потребою в русі? Практичні поради педагогам і батькам/ Н. Тодчук //Педагогічна думка. - Львов,  2012. - №4. - C. 52-68.

Ульяніч І. В. Умови формування рефлексивної компетентності вчителів/ І. В. Ульяніч //Практична психологія та соціальна робота. - К.,  2013. - №1. - C. 1-6.

Фурман А. Інноваційна система модульно-розвивального навчання (узагальнення результатів виконання наукової програми)/ А. Фурман, З. Шляхова //Психологія і суспільство. - Тернопіль,  2012. - №4. - C. 167-177.

Хамелюк Т. О. Обережно: обдарованість!/ Т. О. Хамелюк //Обдарована дитина. - Київ,  2012. - №10. - C. 27-34.

Хомич В. Формування особистості вчителя : компетентнісний вимір/ В. Хомич //Рідна школа. - 2012. - N11. - C. 18-22.

Хриков Є. М. До питання про створення науково-педагогічних шкіл в Україні/ Є. М. Хриков //Шлях освіти. - К.,  2012. - №4. - C. 2-6.

Чепіга І. В. Формування громадянськості в процесі громадянської соціалізації старших підлітків/ І. В. Чепіга //Соціальна педагогіка. - Луганськ,  2012. - №4. - C. 4-10.

Шапран О. Професійна підготовка педагогічних кадрів в умовах регіональних університетських комплексів/ О. Шапран //Рідна школа. - 2012. - N11. - C. 23-27.

Яновська Н. Коли навчання в радість : медико-педагогічному проекту "Гармонія інтелекту та здоров’я "ПіснеЗнайка" 10 років/ Н.  Яновська //Початкова школа. - Киiв. - 2013. - №1. - C. 60-61.

Яценко Л. В. Формування екологічної культури школярів у процесі позаурочної роботи/ Л. В. Яценко //Педагогіка і психологія. - Киiв,  2012. - №4. - C. 48-52.


Підготувала  Костильова Л. А.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше

Купити матрац ортопедичний