Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Нова література з питань педагогічної науки та практики за

3 квартал 2013 року

 

1. Балабанова К. Є. Використання соціальних інтернет-мереж у професійній діяльності педагогів/ К. Є. Балабанова, Є. С. Вакарєв // Обдарована дитина : науково-практичний, освітньо-популярний. - Київ, 2013. - № 7. -  С. 26-31.

2.  Бех  І. Д. Духовно - ціннісне переживання  навчального матеріалу : сутність та виховна роль /  І. Д. Бех //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - Киiв, 2013. - №1. -  С. 63-66.

3.  Бєляєва М. 
Тепла школа: на часі заощадження енергії в закладах освіти/ М. Бєляєва //Освіта України. - К., 2013. - №36. -  С. 7.

4. Біленко О. Школа сприяння здоров’ю - імідж сучасного навчального закладу : [Концепція розвитку Артемівської загальноосвітньої школи № 2]/ О.  Біленко //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №8. -  С. 48.

5. Богданова Н. Проблема формування творчої особистості/ Н. Богданова //Всесвітня література в сучасній школі: Щомісячний науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №  6. -  С. 59-63.   

6. Бондаренко Л. Професор Ніла Волошина про форми співробітництва учителів літератури та бібліотекарів/ Л. Бондаренко //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №5. -  С. 18-21.

7. Бочаров С. Освітній округ як чинник розвитку виховної системи навчального закладу/ С. Бочаров //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N7. -  С. 20-22.

8. Бугрова  А. В. Внедрение медиаобразования во внешкольных учебных заведениях (на примере Центра детского и юношеского творчества Соломенского района г. Киева)/  А. В. Бугрова //Обдарована дитина : науково-практичний, освітньо-популярний. - Київ, 2013. - №7. -  С. 17-19.

9. Бухлова Н. Регіональні аспекти науково-методичного супроводу інноваційної діяльності освітніх округів/ Н. Бухлова //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N7. -  С. 32-35.

10. Вінницька Н. Віртуальний виховний простір як компонент мережевої взаємодії суб’єктів освітнього округу/ Н. Вінницька //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N7. -  С. 49-52.

11. Волобуєва Т. Єдиний цифровий простір освітнього округу: адаптивна модель/ Т. Волобуєва //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N7. -  С. 14-19.

12. Галата С. Дистанційка: педагогічний експеремент/ С. Галата //Освіта України. - К., 2013. - №29. -  С. 9.

13. Гапоненкова Н. Діяльність опорного закладу як методичного центру в освітньому окрузі/ Н. Гапоненкова //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N7. -  С. 70-72.

14. Гончарук О. В. Формувння економічної культури учнів у контексті поглядів В. О. Сухомлинського/ О. В. Гончарук //Трудова підготовка в сучасній школі: науково-методичний журнал. - К., 2013. - №4. -  С. 21-24.

15. Горна Е. Організація профільного навчання і професійної підготовки школярів в умовах освітнього округу/ Е. Горна //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N7. -  С. 40-43.

16. Гупан Н. Актуальні проблеми методології історико-педагогічних досліджень/ Н. Гупан //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N4/5. -  С. 53-56.

17. Дига Н. Вплив української літератури на національне самовиховання учнів в оцінці Н. Й. Волошиної/ Н. Дига, М. Ткачук //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №5. -  С. 16-18.

18. Жебровський Б.
  Лист МОНУ про організацію навчально-виховного процесу в 5-х класах/ Б. Жебровський, О. Єресько //Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал. - Харьков, 2013. - №15/16. -  С. 2-11.

19. Захаренко С. Формування громадянина-патріота у педагогічній системі О. А. Захаренка/ С. Захаренко //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N6. -  С. 36-40.

20. Іванов В.
Медіаосвіта і виховання/ В. Іванов, Т. Іванова //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №15/16. -  С. 8.

21. Коваленко О. Найпопулярніший і забутий вчитель учителів/ О. Коваленко //Освіта України. - К., 2013. - №33. -  С. 15.

22. Коваленко О. Педагогіка різок/ О. Коваленко //Освіта України. - К., 2013. - №25. -  С. 14.

23. Ковтонюк О. Дзеркало дитячої душі: зір треба берегти змалку/ О. Ковтонюк //Освіта України. - К., 2013. - №37. -  С. 13.

24. Когут І. Традиційні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти різних країн світу/ І. Когут //Теорія і методика фізичного виховання і спорту: науково-теоретичний . - Київ, 2013. - №2. -  С. 81-86.

25. Корсак К. В. Потенціал ноопедагогіки в теоретичному забезпеченні освітології і діяльності освітніх систем : [стоворення ноопедагогіки на основі поєднання досягнень класичної педагогіки і точних наук у вивченні людини]/ К. В. Корсак //Шлях освіти: науково-методичний журнал/ МОН України, АПН України, Асоціація працівникив гімназій і ліцеїв України. - К., 2013. - №1. -  С. 8-14.

26. Краснова Н. П. Напрями та типові технології діяльності соціального педагога в загальноосвітній школі/ Н. П. Краснова //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2011. - №1. -  С. 71-82.

27. Криволап Л. Інтеграція музею у сферу педагогічних інновацій/ Л. Криволап //Біологія і хімія  в сучасній школі . - Київ, 2013. - №4. -  С. 28-29.

28.  Кукленко О. Аналіз програми для 5-го класу (за новим Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти)/ О. Кукленко //Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал. - Харьков, 2013. - №15/16. -  С. 12-15.

29. Куцевол О. Проблема методичної творчості вчителя літератури в науковій рецепції професора Ніли Волошиної : [перші Волошинські читання]/ О. Куцевол //Українська література в загальноосвітній школі : Науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №7/8/. -  С. 14-18.

30. Логвиненко Т. О. Особливості організації соціальної роботи в Італії: структурно-змістовий аспект / Т. О. Логвиненко //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2011. - №1. -  С. 88-94.

31. Луговий В. Профільність- це розкриття можливостей/ В. Луговий //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №37. -  С. 8.

32. Майданенко С. Обдарованість як соціально-педагогічне явище/ С.  Майданенко //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №3. -  С. 36-37.

33. Максимовська Н. О. Анімація в сфері дозвілля як напрям соціально-педагогічної діяльності/ Н. О. Максимовська //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2011. - №1. -  С. 19-26.

34. Матат Д. Євген Березняк: Я, насамперед, педагог, учитель/ Д. Матат //Освіта України. - К., 2013. - №19/20. -  С. 4.

35. Мельник А. Внесок Л. Ф. Мірошниченко у розвиток проблеми навчаня зарубіжної літератури у культурологічному контексті/ А. Мельник //Всесвітня література в сучасній школі: Щомісячний науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №  5. -  С. 7-12. - Бібліогр.: С.12.

36. Михайлівна Й. О. Упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи/ Й. О. Михайлівна //Обдарована дитина : науково-практичний, освітньо-популярний. - Київ, 2013. - №7. -  С. 10-16.

37. Михайлівна Н. І. Медіаосвіта як напрям навчально-виховного процесу/ Н. І. Михайлівна //Обдарована дитина : науково-практичний, освітньо-популярний. - Київ, 2013. - №7. -  С. 2-9.

38. Найдьонова Л. А Ви дивились на медіаосвіту крізь призму медіаризиків?/ Л. Найдьонова //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №15/16. -  С. 7.

39. Онкович Г. Медіаосвіта у вищій школі/ Г. Онкович //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №15/16. -  С. 8.

40. Осипчук Н. Лабораторії людських стосунків/ Н. Осипчук //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №34. -  С. 8-9.

41. Пасечнікова Л. Управлінське забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів в освітньому окрузі/ Л. Пасечнікова //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N7. -  С. 23-27.

42.  Поліхун Н. І. Мережеві ресурси підтримки дослідницької діяльності обдарованих учнів/ Н. І. Поліхун //Обдарована дитина : науково-практичний, освітньо-популярний. - Київ, 2013. - №7. -  С. 32-35.

43. Пометун О. Особливості формування сучасного змісту навчання історії у контексті державного стандарту освіти та нових програм з предмету/ О. Пометун, Н. Гупан //Історія в школі: науково-методичний журнал для вчителів. - Киiв, 2013. - N7/8. -  С. 7-11.

44.  Радул В.
Кореляційний взаємозв’язок соціальної зрілості та активності особистості/ В. Радул //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N6. -  С. 7-12.  

45.  Рудько С.
Підсумки конкурсів IV Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти - 2013"/ С. Рудько,  В. Сокол, Л. Харитонова //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №15/16. -  С. 4-5.

46. Сидорова Є. Освітній округ як інноваційна модель управління освітою: напрями діяльності/ Є. Сидорова //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N7. -  С. 77-80.

47. Синьов В. Корекційна Медіаосвіта/ В. Синьов, А. Шевцов //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №15/16. -  С. 9.

48. Скрипник І. Урок-біографія: "Великий мрійник із Павлиша" : (до 95-річчя В. О. Сухомлинського, педагога, письменника, філософа)/ І. Скрипник //Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал. - Харьков, 2013. - №13/14. -  С. 46-47.

49. Соловйов Ю. Освітній округ як багатофункціональний механізм державно-громадського управління у регіоні/ Ю. Соловйов //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N7. -  С. 3-7.

50. Соф’янц Е.  Освітній округ як інноваційна модель управління: експеремент триває/ Е. Соф’янц //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N7. -  С. 28-31.

51. Табачник Д. Тримайте руку на пульсі педагогічної творчості/ Д. Табачник //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №37. -  С. 4-6.

52. Тихомирова И. Школьная библиотека как лаборатория опережающего образования и проектной деятельности учащихся/ И. Тихомирова //Библиотечное дело. - СПб., 2013. - №8. -  С. 12-16.

53. Тороп К. Мультидисциплінарна команда як невід’ємна складова корекційно-освітнього процесу/ К. Тороп, КривошеяС. //Психолог: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2013. - №17. -  С. 54-55.

54. Усатенко Т. Українська педагогічна думка ХХ століття в трансформаційних процесах освіти/ Т. Усатенко //Українська мова і література в школі. - Киiв, 2013. - №3. -  С. 44 – 46.

55. Хриков Є. М. Розгляд суперечностей в педагогічних дослідженнях / Є. М. Хриков //Шлях освіти: науково-методичний журнал/ МОН України, АПН України, Асоціація працівникив гімназій і ліцеїв України. - К., 2013. - №1. -  С. 2-7.

56. Чернишов О. Формування системи науково-методичного супроводу діяльності освітніх округів/ О. Чернишов //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N7. -  С. 8-13.

57. Шевченко Н. Особливості соціально-педагогічної діяльності українських письменників:- 70-90-ті роки 19 століття/ Н. Шевченко //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N6. -  С. 69-73.

58. Шлімакова І. Динаміка змін професійно-значимих ціннісних орієнтацій практичних психологів/ І. Шлімакова //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - К., 2013. - №9. -  С. 9-13.

59. Шпак В. Учитель учителів : українцеві Костянтину Ушинському судилося стати основоположником народної школи в Російській імперії/ В. Шпак //Урядовий кур'єр. - Киiв, 2013. - №158/3 верес./. -  С. 10.

60. Шулікін Д. Сходинки до інформатики: новий курс у молодших школярів/ Д. Шулікін //Освіта України. - К., 2013. - №31. -  С. 4.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше

Cisco catalyst 2960s 48ts l arp france sas cisco catalyst 2960s 48ts.