Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Нова література з питань педагогічної науки та практики

за 4 квартал 2013 року

 
  1. Антиукраїнські тенденції в освітній політиці : звернення Перзидентові України В. Ф. Януковичу/ Міжнародний освітній фонд імені Я. Мудрого //Літературна Україна: газета письменників Украіни. - К., 2013. - №34. -  С. 6.
  2. Антонець М. Проблема розвитку творчої особистості вчителя у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського/ М.  Антонець //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №9. -  С. 4-6.
  3. Балабанова К. Є. Використання соціальних інтернет-мереж у професійній діяльності педагогів/ К. Є. Балабанова, Є. С. Вакарєв //Обдарована дитина : науково-практичний, освітньо-популярний. - Київ, 2013. - №7. -  С. 26-31.
  4. Березівська Л. Д. Антропоцентризм - провідна  ідея творчості  основоположника  наукової вітчизняної  педагогіки К. Д. Ушинського/ Л. Д. Березівська //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - Киiв, 2013. - №3. -  С. 5-10.
  5. Бех І. Проблема життєтворчості особистості у наукових пошуках В. О. Сухомлинського/ І. Бех //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N8/9. -  С. 9-11.
  6. Бех І. Бути господарем... почуттів або Ідея життєтворчості особистості у виховному універсумі Сухомлинського/ І. Бех //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №42. -  С. 5.
  7. Бєляєва М. Делегати дитячих прав : шкільні лідери працюють на майбутнє/ М. Бєляєва //Освіта України. - К., 2013. - №44. -  С. 15.
  8. Бєляєва М. Звільнитися від паперової залежності : новітні технології, а саме - спеціальне програмне забезпечення і портал - спрощують роботу освітянам-управлінцям/ М. Бєляєва //Освіта України. - К., 2013. - №43. -  С. 7.
  9. Бібік Н. Пізнавальний інтерес у вимірах педагогіки Василя Сухомлинського/ Н. Бібік //Наша берегиня. - Київ, 2013. - № 2. -  С. 3-5.

10. Біленко О. Школа сприяння здоров’ю - імідж сучасного навчального закладу : [Концепція розвитку Артемівської загальноосвітньої школи № 2]/ О.  Біленко //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №8. -  С. 48.

11. Богуш А. Взаємозалежність свободи і відповідальності: погляд В. О. Сухомлинського/ А. Богуш //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N8/9. -  С. 12-15.

12. Бойко А. Феномен творчості або Сухомлинський в контексті національної і світової культури/ А. Бойко //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №41. -  С. 8-9.

13. Бондар Л. В. О. Сухомлинський про розвиток творчих здібностей учнів початкової школи/ Л. Бондар //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N8/9. -  С. 25-28.

14. Василь Сухомлинського та проблема розумового виховання школярів/ Н. Калініченко //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N8/9. -  С. 16-19.

15. Васильченко С. День професійної майстерності - запорука росту фахової компетентності педагогічних працівників/ С. Васильченко, В. Шведа //Безпека життєдіяльності: науково-популярний. - Киiв, 2013. - №10. -  С. 27-28.

16. Ватковська М. Г. Особливості впровадження  медіаосвіти  в навчальних  закладах Дніпропетровщини  : досягнення, проблеми, перспективи/ М. Г. Ватковська //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - Киiв, 2013. - №3. -  С. 37-43.

17. Вашуленко М. Педагогічна спадщина В. О.Сухомлинського - першоджерело формування українськомовної особистості дошкільників і молодших школярів/ М.  Вашуленко //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №9. -  С. 6-8.

18. Галицька Н. Інклюзивна освіта . Інтегроване навчання в початковій школі/ Н. Галицька //Безпека життєдіяльності: науково-популярний. - Киiв, 2013. - №8. -  С. 27-29.

19. Говорун Р. Збереження здоров’я дітей - найважливіший аспект діяльності школи/ Р.  Говорун //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №9. -  С. 8-9.

20. Гори-гори ясно - тільки щоб не згасло : [про психологічний баласт в удосконаленні педагогічної майстерності (синдром професійного (емоційного) вигоряння педагога] //Безпека життєдіяльності: науково-популярний. - Киiв, 2013. - №11. -  С. 35-39.

21. Грузинський Д. Роман Шаповал: Українська система освіти має бути доступною й конкурентною у світовому просторі/ Д. Грузинський //Освіта України. - К., 2013. - №47. -  С. 5.

22. Гупан Н. Джерельна база історії педагогіки: пошук підходів до систематизації/ Н. Гупан //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N8/9. -  С. 67-70.

23. Дзевицька Л. Система освіти Австрії: реалії сьогодення/ Л. Дзевицька //Вища школа: науково-практичне видання. - К., 2013. - №10. -  С. 65-79.

24. Жужа А. Використання проблемного метода при здійсненні функціонального навчання у сфері цивільного захисту/ А. Жужа //Безпека життєдіяльності: науково-популярний. - Киiв, 2013. - №11. -  С. 33-34.

25. Зеленська Л. Дискусійний клуб "Початкова школа: проблеми, пошуки, здобутки"/ Л.  Зеленська //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №9. -  С. 51-53.

26. Інструктивні матеріали щодо порядку висунення, оформлення та подання робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки : додаток до Листа Міністерства освіти і науки України від 19.09. 2013р. № 1/9-650  //Освіта України. - К., 2013. - №39. -  С. 4.

27. Інструктивно-методичні матеріали "Вимоги безпеки під час навчання з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів" //Безпека життєдіяльності: науково-популярний. - Киiв, 2013. - №10. -  С. 7-10.

28. Капранова М. Класні керівники та вчителі-предметники. Взаємодія необхідна/ М. Капранова //Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал. - Харьков, 2013. - №20. -  С. 20-9-20-11. - (Дод. "Актуальні діалоги" №7).

29. Карман Р. Педагогічні погляди Г. С. Сковороди/ Р. Карман //Українська мова та література: всеукраїнська газета для вчителів : шкільний світ. - К., 2013. - №  18. -  С. 33-35.

30. Коваленко О. Найпопулярніший і забутий вчитель учителів/ О. Коваленко //Освіта України. - К., 2013. - №33. -  С. 15.

31. Ковтач І. Становлення державної середньої жіночої освіти в місті Києві у ХІХ столітті/ І. Ковтач //Українознавство: науковий журнал. - Київ, 2013. - №3/4. -  С. 147-151.

32. Котіна О. Про роботу з учнями, що мають прогалини в знаннях/ О. Котіна //Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал. - Харьков, 2013. - №20. -  С. 20-2-20-8.

33. Краснова Н. П. Методика соціально-педагогічного консультування батьків з вирішення проблем дітей різного шкільного віку/ Н. П. Краснова //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2013. - №3. -  С. 20-31.

34. Кремень В. Проект сучасної освіти: інноваційна людина/ В. Кремень //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N8/9. -  С. 4-8.

35. Кузьмінська О. Технології в освіті : ключові ініціативи  і тренди / О. Кузьмінська //Інформатика та інформаційні технології  в навчальних закладах. - Киiв, 2013. - №4. -  С. 85-88.

36. Курудза О. Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів крізь призму спадщини В. О. Сухомлинського/ О. Курудза //Педагогічна думка. - Львов, 2013. - №3. -  С. 29-31.

37. Левківський К. Освіта України в соціально-економічному вимірі ХХІ століття/ К. Левківський, Л. Івлєва //Вища школа: науково-практичне видання. - К., 2013. - №9. -  С. 20-29.

38. Лис Ю. В. Здійснення науково-методичної підтримки інновацій у шкільній географічній освіті Рівненщини/ Ю. В. Лис //Географія та економіка в сучасній школі. - Київ, 2013. - №11. -  С. 2-5.

39. Магась В. Союзи вчителів в Україні та проект створення Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної просвіти (1906-1908 роки)/ В. Магась //Українознавство: науковий журнал. - Київ, 2013. - №3/4. -  С. 144-147.

40. Малишева О. Атестація педагогічних працівників : вивчення професійної діяльності педагогів/ О. Малишева //Дошкільне виховання: щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Киiв, 2013. - N2. -  С. 20 – 22.

41. Мовчун А. Борис Грінченко: з любов’ю до дитини та її світу/ А.  Мовчун //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №11. -  С. 47-51.

42. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 р. № 344/2013 //Краєзнавство.  Географія. Туризм.. - К., 2013. - №19. -  С. 4-15.

43. Омельчук В. Педагогіка В. О. Сухомлинського - педагогіка гуманізму/ В. Омельчук //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N8/9. -  С. 28-30.

44. Петришин Л. Й. Креативне середовище  як педагогічна умова  формування  креативності  майбутніх  соціальних  педагогів/ Л. Й. Петришин //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2013. - №2. -  С. 61-72.

45. Подольна В. Особливості просування освітніх послуг/ В. Подольна //Вісник Київського  Національного  університету  технологій та дизайну. - 2013. - N4. -  С. 206-210.

46. Поліхун Н. І. Мережеві ресурси підтримки дослідницької діяльності обдарованих учнів/ Н. І. Поліхун //Обдарована дитина : науково-практичний, освітньо-популярний. - Київ, 2013. - №7. -  С. 32-35.

47. Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти //Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал. - Харьков, 2013. - №19. -  С. 2-12.

48. Радул В. Кореляційний взаємозв’язок соціальної зрілості та активності особистості/ В. Радул //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N6. -  С. 7-12.

49. Роман С. В. Формування  еколого-гуманістичних цінностей  школярів  як педагогічна  проблема / С. В. Роман //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2013. - №2. -  С. 22-32.

50. Савченко О. Розвиток особистості школяра : стрижнева проблема творчості Василя Сухомлинського/ О. Савченко //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №41. -  С. 6-7.

51. Савченко О. Уміння учнів вчитися у дидактичній системі В. О.Сухомлинського/ О.  Савченко //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №9. -  С. 1-3.

52. Серго С. Уроки серед природи за методикою К. Д. Ушинського/ С. Серго //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №11. -  С. 57-58.

53. Слуцька І. А. Цифрові навички сучасного вчителя/ І. А. Слуцька //Комп'ютер у школі та сім'ї : науково-методичний . - Киiв, 2013. - №6. -  С. 16-18.

54. Соловейчик С. Вертатися до джерел, або Дещо про школу майбутнього/ С. Соловейчик //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №9. -  С. 10-13.

55. Справді народний педагог : до 190-річчя від дня народження К. Д. Ушинського (1824-1870) //Календар знаменних і пам'ятних дат: реком. бібліографічний довідник/ Нац. Парлам. б-ка України, Книжкова палата України. - К., 2014. - Т. 1. -  С. 97-107. - Бібліогр.: С. 103-107.

56. Сухомлинська О. Школа Сухомлинського як педагогічний проект/ О. Сухомлинська //Освіта: громадсько - політична  газета . - К., 2013. - №41. -  С. 6-7.

57. Терновець О. М. Аналіз структури діяльності соціального педагога з профілактики соціального сирітства в освітньому закладі/ О. М. Терновець //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2013. - №3. -  С. 11-19.

58. Тесленко В. В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку  громадянської освіти / В. В. Тесленко //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2013. - №2. -  С. 80-86.

59. Тонкощі атестації вчителів //Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал. - Харьков, 2013. - №20. -  С. 20-1-20-2. - (Дод. "Актуальні діалоги" №7).

60. Топузов М. Розроблення змісту освітніх послуг інформаційних технологій у процесі реалізації організаційно-економічного механізму інформатизації вищої школи/ М. Топузов //Вісник Київського  Національного  університету  технологій та дизайну. - 2013. - N4. -  С. 186-199.

61. Упровадження Болонських принципів у контексті  реформування системи освітніх послуг  країн Балтії- Латвії, Литви та Естонії //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - Киiв, 2013. - №3. -  С. 91-98.

62. Шиліна Н. Організація самопідготовки у групі продовженого дня/ Н.  Шиліна, Т.  Гудзь //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №11. -  С. 36-40.

63. Шпак В. Учитель учителів : українцеві Костянтину Ушинському судилося стати основоположником народної школи в Російській імперії/ В. Шпак //Урядовий кур'єр. - Киiв, 2013. - №158/3 верес./. -  С. 10.

64. Шулікін Д. Іван Запорожець: реалізація концепції профільного навчання - це не завдання  майбутнього, а копітка робота вже сьогодні/ Д. Шулікін //Освіта України. - К., 2013. - №46. -  С. 5.

65. Шулікін Д. Якість освіти підвищуватимуть на всіх "фронтах"/ Д. Шулікін //Освіта України. - К., 2013. - №14. -  С. 4.

66. Шулкін Д. Олег Єресько: виховання вільного, освіченого громадянина - головна мета української школи/ Д. Шулкін //Освіта України. - К., 2013. - №41. -  С. 4.

67. Шульга А. Типи і структура уроків історії у загальноосвітніх навчальних закладах/ А. Шульга //Історія в сучасній школі. - Київ, 2013. - № 10. -  С. 25-26.

68. Юрків Я. Умови вирішення  конфліктів  у підлітковому  середовищі  соціальним педагогом / Я. Юрків //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ, 2013. - №2. -  С. 32-42.

69. Яворська Л. Велич духу : до 95 річчя від дня народження В. О. Сухомлинського/ Л. Яворська //Українська мова й література в сучасній школі: щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал. - Киiв, 2013. - N10. -  С. 68-69.

70. Яворська С. Педагогічні ідеї у працях видатних діячів літератури, освіти і науки у діалозі з сучасністю/ С. Яворська //Українська мова й література в сучасній школі: щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал. - Киiв, 2013. - N11. -  С. 9-13.

71. Ярова О. Сучасна початкова освіта Данії : здобутки та вектори розвитку/ О.  Ярова //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв, 2013. - №12. -  С. 51-53.

72. Ясинова С. Анкета зворотнього зв’язку. "Учитель очима учня" : [особистість вчителя]/ С. Ясинова //Психолог: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2013. - №21. -  С. 44-51.

Підготувала Костильова Л.А.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше