Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Рівненська обласна унверсальна наукова бібліотека

Нова література з питань педагогічної науки та практики

1 квартал 2014 року

 

 

Алєксєєнко Т. Ф. Роль концептуалізації в розвитку соціально-педагогічного знання/ Т. Ф. Алєксєєнко //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ,  2013. - №4. - C. 66-71.

Афанасьєва В. В. Аналіз професійної готовності вчителів загальноосвітніх шкіл до здійснення профілактики девіантної поведінки підлітків/ В. В. Афанасьєва //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ,  2013. - №4. - C. 4-8.

Бєляєва М. Шкільні орієнтири: якість освіти і всебічний розвиток дитини/ М. Бєляєва; Д. Шулкін; Д. Шулікін //Освіта України. - К.,  2013. - №42. - C. 4.

Величко Л. П. Теоретичні і практичні аспекти педагогічної майстерності та  методичної культури педагога/ Л. П. Величко //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - Киiв,  2013. - №4. - C. 74-81.

Воровство у детей //Розкажіть онуку. - Киiв: Редакція освітянських видань. - 2013. - № 21/22. - C. 152-154.

Готуюся до уроків : 1 клас //Розкажіть онуку. - Киiв: Редакція освітянських видань. - 2013. - № 23/24. - C. 37-52.

Деркач В. Ф. Робота педколективу Павлиської школи з розвитку творчих здібностей учнів/ В. Ф. Деркач //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - Киiв,  2013. - №4. - C. 31-34.

Доннік М. С. Система соціально-педагогічної діяльності соціального гуртожитку, спрямована на соціалізацію молоді, позбавленої батьківського піклування/ М. С. Доннік //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ,  2013. - №4. - C. 27-36.

Ємеліна Н. Корисні розваги/ Н.  Ємеліна, С.  Ємелін //Краєзнавство.  Географія. Туризм.. - Киiв,  2013. - №18. - C. 17-18. - (Дод.: "Краєзнавство. Географія. Туризм").

Заліський А. А. Модернізація системи  середньої освіти на Чернігівщині/ А. А. Заліський //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - Киiв,  2013. - №3. - C. 14-17.

Кальченко Л. В. Історико-педагогічний аналіз суспільної практики подолання й попередження проблеми соціального сирітства на українських землях у складі Російської держави (початок XVII - середини XIX століття]/ Л. В. Кальченко //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ,  2013. - №3. - C. 86-95.

Караман О. Л. Технологія соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарному закладі/ О. Л. Караман //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ,  2013. - №4. - C. 20-26.

Коваленко О. Ідеал школи Гессена/ О. Коваленко //Освіта України. - К.,  2013. - №49. - C. 15.

Кокерилл А. Сухомлинський і 21 століття/ А. Кокерилл //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - Киiв,  2013. - №4. - C. 5-15.

Кочерга О. Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової школи/ О. Кочерга //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N11. - C. 52-56.

Кузь В. Г. Плекаймо  сучасну  інтелектуальну еліту / В. Г. Кузь //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - Киiв,  2013. - №3. - C. 31-37.

Лук’янець О. Г. Створення гармонійного освітнього простору гімназиста через діалог культур/ О. Г. Лук’янець //Обдарована дитина : науково-практичний, освітньо-популярний. - Київ,  2013. - №10. - C. 9-14.

Луцький О. Освітня реформа як відчайдушний крок : [парламентські слухання на тему: "Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення"]/ О. Луцький //Віче: теоретичний і громадсько-політичний журнал/ засновник Верховна Рада України. - К.,  2013. - №23. - C. 44-47.

Магась В. Союзи вчителів в Україні та проект створення Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної просвіти (1906-1908 роки)/ В. Магась //Українознавство: науковий журнал. - Київ,  2013. - №3/4. - C. 144-147.

Монтессорі М. Метод наукової педагогіки/ М. Монтессорі //Педагогічна думка. - Львов,  2013. - №4. - C. 67-76.

Новосад М. Розвиток дослідницької культури педагога як органічної складової його професійної діяльності/ М. Новосад //Педагогічна думка. - Львов,  2013. - №4. - C. 37-38.

Одинець В. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді XXI сторіччя : сучасний стан, проблеми та перспективи"/ В. Одинець //Безпека життєдіяльності: науково-популярний. - Киiв,  2013. - №12. - C. 20-23. - Закінч. Початок : №11, 2013.

Пастушенко Р. Методист з виховної роботи: професійні якості та посадові обов'язки/ Р. Пастушенко //Педагогічна думка. - Львов,  2013. - №4. - C. 56-61.

Пеструшко С. Картина виховання. Залежність рівня адаптації учнів від взаємин у сім’ї/ С. Пеструшко //Психолог: всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв,  2013. - №24. - C. 38.

Пинка Н. План роботи клубу педагогічної майстерності "Творчий неспокій" імені Василя Сухомлинського/ Н. Пинка //Педагогічна думка. - Львов,  2013. - №4. - C. 39-45.

Піклуємось про спеціальну освіту для обдарованих дітей //Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2013. - N10. - C. 47-47.

Рассказова О. І. Соціальний педагог- суб’єкт розвитку соціальності учнів в інклюзивній школі/ О. І. Рассказова //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ,  2013. - №4. - C. 72-79.

Серго С. Уроки серед природи за методикою К. Д Ушинського/ С. Серго //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - 2013. - №11. - C. 57-58.

Сигида С. В. Формування та розвиток професійно-особистісного іміджу педагогів початкової ланки освіти/ С. В. Сигида //Початкове навчання та виховання: науково-методичний журнал. - Харьков,  2013. - №35/36. - C. 2-5.

Сметанський М. І. Педагогічна альтернатива В. О. Сухомлинського/ М. І. Сметанський //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - Киiв,  2013. - №4. - C. 23-30.

Соколова Ю. О. Пальчикові ігри/ Ю. О. Соколова //Розкажіть онуку. - Киiв: Редакція освітянських видань. - 2013. - № 19/20. - C. 78.

Стандарти та зміст освіти в загальноосвітній школі : звернення учасників конференції //Педагогічна думка. - Львов,  2013. - №4. - C. 3-7.

Терновець О. М. Система профілактики соціального сирітства в діяльності соціального педагога/ О. М. Терновець //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ,  2013. - №4. - C. 48-57.

Тесленко В. В. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку  громадянської освіти / В. В. Тесленко //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ,  2013. - №2. - C. 80-86.

Трибуна педагогічної майстерності : уроки - 4 клас. Заняття - ІІ молодша група : [творчі доробки вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ] //Розкажіть онуку. - Киiв: Редакція освітянських видань. - 2013. - № 23/24. - C. 15-36.

Тур Л. В. Як стають поетами/ Л. В. Тур //Розкажіть онуку. - Киiв: Редакція освітянських видань. - 2013. - № 19/20. - C. 133.

Черепаха В. Гори-гори ясно - тільки, щоб не згасло : [про психологічний баласт в удосконаленні педагогічної майстерності ( синдром професійного (емоційного) вигоряння педагога]/ В. Черепаха //Безпека життєдіяльності: науково-популярний. - Киiв,  2013. - №12. - C. 28-32. - Закінч. Початок : №11, 2013.

Шиліна Н. Організація самопідготовки у групі продовженого дня/ Н.  Шиліна, Т.  Гудзь //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - 2013. - №11. - C. 36-40.

Юрків Я. І. Соціально- правові аспекти захисту дітей від насильства в сім’ї/ Я. І. Юрків //Соціальна педагогіка: теорія та практика. - Луганськ,  2013. - №4. - C. 80-88.

Яворська С. Педагогічні ідеї у працях видатних діячів літератури, освіти і науки у діалозі з сучасністю/ С. Яворська //Українська мова й література в сучасній школі: щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал. - Киiв,  2013. - N11. - C. 9-13.

Ярова О. Сучасна початкова освіта Данії : здобутки та вектори розвитку/ О.  Ярова //Початкова школа: науково-методичний журнал. - Киiв. - 2013. - №12. - C. 51-53 .

 

Підготувала Костильова Л.

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше