Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Нова література з питань педагогічної науки та практики

ІІ квартал 2014 року

 

Алексевич Г. Комунікативні особливості мови з точки зору національного характеру/ Г. Алексевич //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 89-94.

Антонішина В. Виховання як складова частина освітньо- виховного процесу у дошкільному освітньому закладі/ В. Антонішина //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 3-5.

Антончук О. Комунікативно- діяльнісний підхід у навчанні орфографії учнів 6-7 класів/ О. Антончук //Нова педагогічна думка. . - Рівне, 2011. - №3. -  С. 52-54.

Балашов Е. Міжнародні студентські волонтерські обмінні програми як засіб самореалізації студентів/ Е. Балашов //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 102-106.

Безтелесна Л. Формування системи управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників/ Л. Безтелесна //Вісник Національного університету водного господарства. - Рівне: НУВГП, 2011. - Вип. 4 (56): Економіка . -  С. 27-33.

Богачик М. Науково- методичні засади формування готовності педагогів до розвитку соціальної компетенції вихованців позашкільних навчальних закладів/ М. Богачик //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 6-8.

Боднар О. Критерії оцінки ефективності аналітико-експертної діяльності методичних служб регіону/ О. Боднар //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 7-11.

Борейко В. Здобутки і невдачі Болонського процесу в Україні/ В. Борейко, Г. Борейко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 57-59.

Боркач Є. Проблеми впровадження компетентнісного підходу в підготовку майбутніх вчителів в Угорщині/ Є. Боркач //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч.2. -  С. 125-128.

Василенко Ю. Модернізація післядипломної педагогічної освіти у контексті впровадження та розвитку дистанційної форми навчання/ Ю. Василенко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 11-14.

Васильченко Л. Інформаційно-освітній простір методичної служби регіону: управлінський аспект/ Л. Васильченко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 14-17.

Віднічук М. Теоретико-прикладні засади післядипломної педагогічної освіти в умовах неперервної освіти/ М. Віднічук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 77-82.

Власенко Л. Особливості навчання аудіювання як виду мовленнєвої діяльності/ Л. Власенко, О. Левурда //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 165-167.

Вольянська С. Модель багатовекторної системи неперервної освіти педагогічних працівників на регіональному рівні/ С. Вольянська //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 20-24.

Ворон О. Інформаційне середовище навчального закладу: проблеми, реалії, перспективи/ О. Ворон //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч.2. -  С. 43-44.

Воронцова І. Компетентнісно-інноваційні підходи у формуванні графічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників/ І. Воронцова //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 142-145.

Галас А. Підготовка методичних і педагогічних кадрів до впровадження державного стандарту загальної початкової освіти/ А. Галас //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 24-26.

Гладуш В. З історії становлення методичних служб в Україні/ В. Гладуш //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 27-30.

Гонтова Л. Визначення стану сформованості соціокультурних компетентностей учнів основної школи / Л. Гонтова //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 19-23.

Гончаров С. Про деякі проблеми вищої та середньої освіти в Україні в контексті Європейської кредитно-трансферної системи навчання/ С. Гончаров //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 53-56.

Гривнак Б. Проблеми підготовки фахівців майбутнього в контексті побудови в Україні інформаційного суспільства (суспільства знань)/ Б. Гривнак //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 138-141.

Груба Т. Реалізація функціонально- комунікативного підходу у процесі формування мовної особистості/ Т. Груба //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 57-59.

Гулеватий А. Модель психологічної готовності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в умовах інноваційного розвитку освіти/ А. Гулеватий //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 31-33.

Дейнеко С. Інноваційні підходи до надання послуг в освіті через освітні округи/ С. Дейнеко, Л. Мішустіна, Н. Тітарчук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 33-35.

Дзега В. Організаційно-методичне забезпечення вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників сільської школи на андрагогічних засадах/ В. Дзега //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 36-40.

Дмитрійчук К. Роль навчального закладу у формуванні ключових компетенцій особистості/ К. Дмитрійчук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч.2. -  С. 279-283.

Драч І. Компетентність фахівця як теоретична проблема/ І. Драч //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 41-44.

Євреєнко Ю. Навчально-виховний процес в умовах глобалізації/ Ю. Євреєнко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 40-45.

Єгорова В. Фахова ключова компетентність як складова сучасних вимог до науково-педагогічних працівників : (на прикладі викладачів іноземних мов)/ В. Єгорова //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 47-50.

Єремізіна Л. Інноваційний напрямок методичної роботи з керівними кадрами освіти/ Л. Єремізіна //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 50-54.

Жабчик О. М. Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема/  М. Жабчик //Актуальні питання культурології. – Рівне, 2011. - Вип. 11. - С. 126-131.

Заблоцька Л. Реалізація компетентнісного підходу у процесі мовної підготовки учнів початкових шкіл Великої Британії/ Л. Заблоцька //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 69-71.

Задорожна О. Формування текстотвірних навичок майбутніх істориків на заняттях з української мови за професійним спрямуванням/ О. Задорожна //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 75-78.

Києнко- Романюк Л. Формування соціальних компетентностей задля збереження здоров’я як один з імперативів соціалізації підлітків у ПНЗ/ Романюк Л. Києнко- //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 23-26.

Кирилович О. Теоретичні засади формування громадянської позиції студентів педагогічних ВНЗ/ О. Кирилович //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 162-164.

Кічула М. Стандартизоване тестування в системі освіти Польщі/ М. Кічула //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 73-76.

Климова О. Використання фахових англомовних інтернет-ресурсів як засобу навчання іноземній мові у немовному закладі/ О. Климова, Г. Чередниченко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 244-246.

Климчук В. Теоретичні аспекти ступеневої підготовки фахівців в навчальному комплексі "коледж - університет"/ В. Климчук, С. Кирилюк //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 149-151.

Ковбасюк Т. Міжособистісні взаємини і спілкування як соціально-гуманітарна проблема сьогодення/ Т. Ковбасюк, В. Омельчук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч.2. -  С. 13-16.

Ковбасюк Т. Підвищення кваліфікації як складова безперервної педагогічної освіти/ Т. Ковбасюк, О. Лютко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 105-108.

Коновальчук І. Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів/ І. Коновальчук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 76-79.

Коротун С. Математическая теория хаоса и некоторые проблемы естественнонаучного образования школьников и студентов/ С. Коротун, Г. Каропа //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 59-61.

Костюк Т. В. Сутність інноваційних технологій вітчизняного освітнього процесу/ Т. В. Костюк //Актуальні питання культурології . - Рівне, 2010. - Вип.10. - С. 107-111.

Кравченко К. Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземної мови як проблема педагогічного дослідження/ К. Кравченко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 282-284.

Кузнєцова Т. Мотивація навчання/ Т. Кузнєцова //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 37-39.

Кулик О. Управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних технологій/ О. Кулик //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 79-83.

Лахман Н. Формування мовної культури школярів як складова частина їх духовно- морального розвитку/ Н. Лахман //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 45-47.

Липецький О. Метод проектів як засіб формування соціальної компетентності учнів у технічних гуртках позашкільних навчальних закладів/ О. Липецький //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 8-10.

Литовченко О. Теоретико- методичні засади виховання соціально компетентної особистості у позашкільних навчальних закладах/ О. Литовченко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 14-16.

Літковець О. Сутність і зміст графічних умінь/ О. Літковець //Нова педагогічна думка.- Рівне, 2012. - №1/Ч.2. -  С. 170-172.

Мандрик Н. Античне красномовство як джерело виховання риторичної культури особистості/ Н. Мандрик //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 49-51.

Матвеєва Н. Післядипломна освіта учителів: реалії та перспективи/ Н. Матвеєва //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 91-93.

Матвійчук Л. Тестовий контроль знань як інструмент підвищення якості освіти/ Л. Матвійчук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч.2. -  С. 48-50.

Мачуський В. Стан підготовленості педагогів позашкільних навчальних закладів до формування соціальної компетентності в учнів/ В. Мачуський //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 11-13.

Мединська Н. Текст як засіб формування мовної особистості/ Н. Мединська //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 41-44.

Михасюк Т. Комунікативний підхід до організації позакласної мовленнєвої діяльності молодших школярів засобами народознавства/ Т. Михасюк //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 60-65.

Мурована Н. До проблеми визначення структури інноваційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу/ Н. Мурована //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 100-102.

Наконечна Т.Стохастичне моделювання успішності при керуванні процесом навчання / Т. Наконечна, О. Нікулін //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. - С. 27-29.

Нетепчук В. Цінності освіти/ В. Нетепчук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч.2. -  С. 166-169.

Оксенюк О. Використання шкільних курсів історії у формуванні готовності педагогів до розвитку соціальної компетентності у старших підлітків/ О. Оксенюк //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 26-30.

Олійник Є. Підвищення ефективності роботи психіки у творчості і навчанні/ Є. Олійник, А. Медведюк //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 62-65.

Павко А. І. Педагогічні здобутки В. О. Сухомлинського в контексті історії і сучасності/ А. І. Павко //Трибуна. - К, 2013. - N9/12. -  С. 37 - 38.

Панасюк Р. П. Музично-ритмічне виховання в початкових класах (на прикладі "Ритмічної гімнастики" Емілія Жак-Далькроза"/ Р. П. Панасюк //Актуальні питання культурології . - Рівне: РДГУ, 2011. - Вип. 11. -  С. 149-153.

Пелех Л. Методологічні завдання вивчення польського досвіду аксіопедагогіки/ Л. Пелех //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 76-79.

Пелех Ю. Моделювання структури формування ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності як об’єктуйого рефлексії : (на прикладі реалізації операційно-дієвого компонента структури аксіологічної моделі)/ Ю. Пелех //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 44-47.

Почуєва О. Презентаційна діяльність сучасного навчального закладу/ О. Почуєва //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 112-114.

Пустовіт Г. Позашкільні навчальні заклади- погляд у майбутнє/ Г. Пустовіт //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 17-19.

Радиш О. Програмно-цільове управління розвитком життєтворчої особистості/ О. Радиш //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 118-122. 

Руснак Т. Розвиток професійної компетентності вчителів фізики на курсах підвищення кваліфікації/ Т. Руснак //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 122-124.

Саух П. Синергія науки і освіти як головний ресурс суспільства знань. Євровиклики й українські проблеми/ П. Саух //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. - С. 13-18.

Сверида Б. Вплив мотиваційних процесів на ефективність навчання/ Б. Сверида, В. Антонюк //Нова педагогічна думка.. - Рівне, 2012. - №1/Ч.2. -  С. 108-110.

Сверида Б. Маркетинговий підхід до вирішення освітянських проблем/ Б. Сверида, В. Бандура //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 216-218.

Сенчук Ж. Розвиток корпоративної культури як інноваційний напрям діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу/ Ж. Сенчук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 125-128.

Смольська Л. Інтелігентність та прагматизм як ціннісні пріоритети в освіті/ Л. Смольська //Нова педагогічна думка: Науково-методичний журнал. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 111-114.

Сорочинська Т. Становлення радянської системи педагогічної освіти на Рівненщині: спроба ретроспективного аналізу/ Т. Сорочинська //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. - Рівне: РДГУ, 2010. -  С. 250-253.

Сорочинська Т. Формування мовної культури як засобу професіоналізації майбутнього вчителя у педагогічних училищах Рівненщини: друга половина 40-х років 20 ст./ Т. Сорочинська //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 54-57.

Стельмах С. Психолого-педагогічні основи розвитку інтегральних характеристик конкурентоспроможної особистості/ С. Стельмах //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 193-197.

Тадеєв П. Методологія і методика дослідження розвитку теорії і практики навчання обдарованих школярів у США/ П. Тадеєв //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 40-43.

Тадеєва М. Мовні проекти Ради Європи для навчання іноземних мов учнів середньої і старшої школи/ М. Тадеєва //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 69-72.

Тимощук О. Використання освітніх веб-ресурсів у підготовці вчителів технологій з охорони праці/ О. Тимощук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 131-135.

Тихомирова Є. Післядипломна освіта як засіб забезпечення ступеневості підготовки кадрів/ Є. Тихомирова //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 87-90.

Ткаченко Г. Деякі аспекти гуманізації освіти в контексті глобалізації і вимог Болонського процесу/ Г. Ткаченко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 15-18.

Удич З. Професійний розвиток учителів у системі педагогічних об’єднань США/ З. Удич; І. Вознюк-Богів //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 207-210.

Федоренко Ю. Формування та розвиток комунікативної компетентності особистості/ Ю. Федоренко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 47-49.

Харченко А. Психолого-педагогічні інноваційні технології в реалізації базового компонента дошкільної освіти/ А. Харченко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 135-137.

Хворостенко І. Розвиток самоосвітньої компетентності як психолого-педагогічна проблема/ І. Хворостенко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. - С. 137-141.

Хом’як І. Комунікативна компетентність українського філолога/ І. Хом’як //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2011. - №3. -  С. 38-41.

Хоронжевський О. Навчально-методичне забезпечення формування основ гігієнічної культури в процесі трудового навчання в основній школі/ О. Хоронжевський //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 141-144.

Чернікова Л. Науково-методичний супровід розвитку ІТ-компетентності вчителів/ Л. Чернікова //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 144-148.

Шевченко О. Педагогічна майстерня як форма професійного розвитку молодого вчителя/ О. Шевченко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 148-150.

Шмирук Н. Розвиток критичного мислення педагогічних працівників засобами дискусійних форм навчання в умовах післядипломної педагогічної освіти/ Н. Шмирук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 153-155.

Ягоднікова В. Дослідження суб’єктивних чинників, що впливають на ефективність інноваційної педагогічної діяльності у вихованні/ В. Ягоднікова //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №3. -  С. 158-160.

Ярошевська В. Безпека праці при використанні відеотерміналів/ В. Ярошевська, І. Риженко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №1/Ч. 1. -  С. 271-276.

Ярощук М. Роль іноземної мови у процесі інтеграції спеціальних навчальних дисциплін у технікумі/ М. Ярощук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2013. - №1/Ч.2. -  С. 161-163.


Підготувала Костильова Л А.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше