Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
Нова література з питань педагогічної науки та практики
за 4 квартал 2014 року

Андрєєва О. Адаптація учнів першого класу : психологічний супровід/ О. Андрєєва //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - N18. - С. 14-16.

Андрусич О. Педагогіка толерантності - вимога часу/ О. Андрусич //Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - 2014. - N10. - С. 4 – 8.

Апонюк Ю. Дослідницька діяльність старшокласників: психолого-педагогічні аспекти/ Ю. Апонюк //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - N21. - С. 21-23.

Бабич С. Адаптація першокласників : психокорекційний комплекс/ С. Бабич; О. Кулішова //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - N18. - С. 17-22.

Барабаш О. Методологічні засади впровадження розвивального навчання у педагогічну практику/ О. Барабаш //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2012. - №2. - С. 140-143.

Батишкіна Ю. В. Використання сучасних мультимедійних технологій в системі підготовки вчителя основ економіки/ Ю. В. Батишкіна //Проблеми розвитку соціально-економічних систем: підприємництво, глобалізація, економічне зростання : матеріали ІІ регіон. міжвуз. наук.-практ. конф., м. Дубно, 28 бер. 2013 р./ Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна" (Дубен. філія). - К.: Ун-т "Україна", 2013. - Вип. ІІ. - С. 214-216.

Бех І. Д. Гуманістична модель виховання в межах теоретичного дискурсу/ І. Д. Бех //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - 2014. - №3. - С. 46-54.

Блажко Л. Особливості розроблення електронного підручника/ Л. Блажко, В. Луценко //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2012. - №2. - С. 82-86.

Бовкун Т. І. Майстер-клас на тему "Координація роботи з виявлення та підтримки обдарованих учнів, організація розвитку їх обдарованості"/ Т.І. Бовкун //Географія та економіка в рідній школі. - Київ, 2014. - №11. - С. 4-8.

Вакуленко Т. Як стати Монтессорі-педагогом в Україні?/ Т. Вакуленко //Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - 2014. - N8. - С. 35 – 36.

Вальківський В. Лікарняні для вчителя: як оплачувати дні хвороби педагога : [відповідь на запитання]/ В. Вальківський //Все про бухгалтерський облік : професійна бухгалтерська газета. - 2014. - №112. - С. 30-31.

Вальчук О. Професійне зростання вчителя в системі науково- методичної діяльності/ О. Вальчук //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2014. - №2. - С. 158-162.

Вашеняк І. Система світоглядних орієнтацій та ідеологічних уявлень сучасних педагогів і проблеми її формування/ І. Вашеняк //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2014. - №2. - С. 167-170.

Веліховська А. Розвиток професіоналізму вчителів засобами мережевих технологій : соціально- педагогічний сервіс/ А. Веліховська //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2014. - №2. - С. 170-173.

Волянюк Н. Ю. Мотивационный компонент в структуре педагогической одаренности/ Н. Ю. Волянюк, И. С. Потоцкая //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - К., 2014. - №7. - С. 7-13.

Ворон О. Наукові засади інноваційної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу/ О. Ворон //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2012. - №2. - С. 9-13.

Воронюк І. Психологічні особливості організації творчої взаємодії педагогів з учнями/ І. Воронюк //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2012. - №2. - С. 75-78.

Гайенко О. В. Самоосвіта вчителя - шлях до зростання педагогічної майстерності : заняття №2/ О. В. Гайенко //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний. - 2014. - №10. - С. 8 – 15.

Гармаш Н. Адаптація п’ятикласників до середньої школи/ Н. Гармаш //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - 18. - С. 46-48.

Горська С. Єднаймось в славетній родині : [назва молодіжної освітньо-патріотичної акції "Єднаймося в славетній родині", організована до 10-річного ювілею інституту екології, економіки і права та в рамках святкування 180-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова/ С. Горська //Освіта : громадсько - політична газета . - К., 2014. - №43. - С. 6.

Григоровська Л. В. Соціально-психологічна компетентність педагога як рефлексивний механізм утілення дитиноцентризму в освіті/ Л. В. Григоровська //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - 2014. - №3. - С. 33-38.

Гукова О. О. Традиційні та інноваційні форми методичної роботи у школі : заняття №3/ О. О. Гукова //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний. - 2014. - №10. - С. 15–21.

Гурнік Л. Сучасні вимоги до виховання дітей з особливими освітніми потребами/ Л. Гурнік //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2012. - №2. - С. 151-154.

Гусакова М. П. Зворотній зв'язок у вихованні дошкільника: психологічна освіта чи батьківський досвід/ М. П. Гусакова //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - К., 2014. - №9. - С. 4-9.

Демченко В. Психолого - педагогічні особливості професійної компетентності педагогічних кадрів, які працюють з обдарованими учнями, та організаційно- методичні засади їх формування засобами системи науково- методичної роботи/ В. Демченко; Л. Васильченко; І. Котяш //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2014. - №2. - С. 41-44.

Денисюк Л. Інноваційна діяльність педагога у сучасній системі освіти/ Л. Денисюк //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2012. - №2. - С. 104-106.

Дзюбко Л. В. Вирішення психологічних проблем переходу школярів з початкової до середньої освітньої ланки відповідно дло вимог нових державних стандартів базової середньої освіти / Л. В. Дзюбко //Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія/ за ред. С. Д. Максименка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - С. 265-280.

Димченко В. Забезпечення комфортного середовища : заняття з елементами тренінгу для педагогів та батьків дітей з особливими потребами/ В. Димченко //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - 20. - С. 51-53.

Дічек Н. П. Питання здібностей школярів як галузь в українській педагогічній психології 1960-х рр. : [погляди видатного українського психолога Григорія т Костюка (1899-1982)]/ Н. П. Дічек //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - 2014. - №3. - С. 79-91.

Дубейко Л. Діти з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі : поради вчителю/ Л. Дубейко //Зарубіжна література в школі : науково-методичний журнал. - 2014. - №19/20. - С. 2-3.

Дубейко Л. О. Діти з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі : поради вчителю/ Л. О. Дубейко //Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал. - 2014. - №30. - С. 2-3.

Дубовик С. Культура професійного мовлення як складник педагогічної культури вчителя/ С. Дубовик //Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. - К., 2014. - № 5. - С. 43-46.

Живюк І. Вікіпедія як ресурс для інноваційної педагогічної діяльності в умовах інформатизації освіти/ І. Живюк //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2012. - №2. - С. 116-121.

Журомська Л. Психологічний супровід адаптації п’ятикласників : авторська програма/ Л. Журомська; О. Волковська //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - N18. - С. 23-26.

Забаровська С. М. Програма просвітницького тренінгу з попередження професійної деформації педагогічних працівників "профес-і-я"/ С. М. Забаровська //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - К., 2014. - №10. - С. 11-15.

Заика Е. В. Программа личностно-коммуникативного тренинга для педагогов/ Е. В. Заика //Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний. - К., 2014. - №9. - С. 41-48.

Зязюн І. А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі педагогічної діяльності вчителя/ І. А. Зязюн //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - 2014. - №3. - С. 18-27.

Ілляшенко Т. Психолого-педагогічна характеристика дитини: її мета і зміст/ Т. Ілляшенко //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2014. - 18. - С. 49-56.

Ісаєва Л. М. Технології педагогічного спілкування з батьками/ Л. М. Ісаєва, Л. Т. Цапко //Дошкільний навчальний заклад. - 2014. - №11. - С. 9-25.

Кайоткіна Т. Реалізація державної типової програми реабілітації інвалідів : семінар-практикум/ Т. Кайоткіна //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - №21. - С. 30-37.

Кайоткіна Т. Профілактика комп’ютерної залежності : семінар-практикум/ Т. Кайоткіна //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - №21. - С. 18-20.

Калашник Л. Види закладів інтернатної форми опіки дітей- сиріт у КНР/ Л. Калашник //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2014. - №2. - С. 33-36.

Калошин В. Ф. Психологічні аспекти підвищення професійної педагогічної компетентності/ В. Ф. Калошин //Історія та правознавство: науково-методичний журнал. - 2014. - № 31/32. - С. 53-60.

Кекош О. Засади релігійного виховання учнів початкових класів/ О. Кекош //Початкова школа : науково-методичний журнал. - 2014. - №10. - С. 52-54.

Коваленко О. Майдани гідності Івана Зязюна/ О. Коваленко //Освіта : громадсько-політична газета. - К., 2014. - №35/36. - С. 12-13.

Ковальчук В. Педагогічні умови модернізації фахової підготовки сучасного вчителя/ В. Ковальчук //Початкова школа : науково-методичний журнал. - 2014. - №10. - С. 30-33.

Кононенко Ю. Г. Педагогічні особливості навчання учнів шостих класів/ Ю. Г. Кононенко //Трудова підготовка в сучасній школі : науково-методичний журнал. - К., 2014. - №4. - С. 2-4.

Коробова О. Рефлексія для педагогів : психологічний практикум/ О. Коробова //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - №20. - С. 25-32.

Косенко Н. Психолого-педагогічна підтримка учнів-членів МАН/ Н. Косенко //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - 21. - С. 1-40.

Котова І. С. Конспект тренінгового заняття для класних керівників / І. С. Котова //Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - К., 2014. - №7/8. - С. 75-79.

Котова І. С. Тренінгове заняття для класних керівників та батьків (голів класних батьківських комітетів) : [за кн. С. Соловейчика "Педагогіка для всіх"]/ І. С. Котова //Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - К., 2014. - № 9. - С. 14-17.

Кравчук М. Шляхи вдосконалення психолого-педагогічної підготовки соціальних педагогів до роботи з підлітками девіантної поведінки/ М. Кравчук //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2012. - №2. - С. 20-25.

Крамаренко М. Методи і вправи навчання плавання учнів молодших класів, які мають порушення постави та сколіоз / М. Крамаренко //Фізичне виховання в рідній школі. - Київ, 2014. - № 4. - С. 23-27.

Крицька О. М. Психологічні чинники становлення особистісної самодетермінації в освітньому просторі / О. М. Крицька, О. М. Шевченко //Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія/ за ред. С. Д. Максименка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - С. 164-185.

Кузьменко Л. Психологічна безпека - учителю : психолого-педагогічний семінар/ Л. Кузьменко //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - 22. - С. 35-42.

Кузьменко Л. Розвиток пізнавального інтересу в учнів : матеріали засідання педагогічної ради у формі семінару/ Л. Кузьменко //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - 22. - С. 43-49.

Кузьменко Л. Компетентність учителя - запорука успішності учнів : психолого-педагогічний семінар/ Л. Кузьменко //Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2014. - 22. - С. 31-34.

Кузьменко Л. Профілактика емоційного вигорання : тренінг для педагогів/ Л. Кузьменко //Психолог. - 2014. - 22. - С. 27-30.

Кузьмук Л. Мистецтво жити разом : виховання толерантності у старших дошкільнят/ Л. Кузьмук //Дошкільне виховання. - 2014. - №10. - С. 9 – 13.

Кутняк І. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів у світлі завдань сучасної вищої школи/ І. Кутняк //Початкова школа. - 2014. - №10. - С. 28-30.

Ладюк О. Директор як менеджер інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу/ О. Ладюк //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №2. - С. 146-148.

Литвин А. Про оплату праці педагогічних працівників : [відповіді на запитання]/ А. Литвин //Праця і зарплата. - 2014. - №32. – С 6-7.

Литвин А. Оплата праці наукових та педагогічних працівників : [відповіді на запитання]/ А. Литвин //Праця і зарплата. - 2014. - №36. - С. 6–7.

Ложкин Г. В. Архитектоника совладающего поведения будущих психологов/ Г. В. Ложкин, Т. П. Рисинец //Практична психологія та соціальна робота. - К., 2014. - №7. - С. 1-7.

Луговий В. І. Міжнародна стандартна класифікація освіти: галузі освіти та підготовки (засадний аналіз та алгоритм застосування)/ В. І. Луговий, Ж. В. Таланова //Педагогіка і психологія. - 2014. - №3. - С. 5-17.

Лузан Л. Інноваційні підходи до розвитку управління процесом неперервної освіти/ Л. Лузан //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №2. - С. 60-65.

Майєр В. Сучасні методики підвищення ефективності реабілітаційних процесів у разі сколіозів та короткозорості (міопії) учнів / В. Майєр //Фізичне виховання в рідній школі. - Київ, 2014. - № 4. - С. 16-20.

Максименко С. Д. Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості/ Д. МаксименкоС. //Педагогіка і психологія. - 2014. - №3. - С. 28-33.

Мар‘яненко Л. В. Самодетермінація учнів у процесі навчально-пізнавальної діяльності / Л. В. Мар‘яненко //Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія/ за ред. С. Д. Максименка. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - С. 234-265.

Мартиненко С. Діагностичне тестування професійного та особистісного становлення вчителя початкової школи/ С. Мартиненко //Початкова школа. - 2014. - №11. - С. 1-2.

Матвієнко Т. В. Правовиховна діяльність соціального педагога в навчальному закладі/ Т. В. Матвієнко //Практична психологія та соціальна робота. - К., 2014. - №10. - С. 20-25.

Миляник А. Модель системи державних екзаменів для середньої школи України/ А. Миляник; В. Чоповський; Т. Ковальчук //Педагогічна думка. - 2014. - №3. - С. 8-15.

Митник О. Психолого-педагогічні умови розвитку дитячої творчості в навчально-виховному процесі/ О. Митник //Початкова школа. - 2014. - №11. - С. 3-6.

Михайлова Л. Шляхи підвищення педагогічної культури соціального педагога/ Л. Михайлова //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №2. - С. 28-31.

Михальчук Т. Як відрізнити справжню Монтессорі-групу від несправжньої : пам’ятка для батьків та педагогів/ Т. Михальчук //Дошкільне виховання . - 2014. - №8. - С. 34.

Нагорна О. Особливості застосування оздоровчих технологій до дітей з особливими освітніми потребами/ О. Нагорна; В. Демченко; Л. Васильченко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2014. - №2. - С. 36-40.

Нечипорук Л. Учитель-андрагог у системі неперервної освіти/ Л. Нечипорук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №2. - С. 3-5.

Ничкало Н. Г. Тадеуш Вацлав Новацький - творець педагогіки праці/ Н. Г. Ничкало //Педагогіка і психологія. - 2014. - №3. - С. 68-77.

Овадюк О. Духовні цінності - провідні орієнтири розвитку сучасної особистості/ О. Овадюк //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2014. - №2. - С. 84-86.

Озерська В. Урахування педагогічного досвіду дитячих містечок SOS австрійського педагога Германа Гмайнера у процесі здійснення інноваційної діяльності педагога/ В. Озерська //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №2. - С. 89-92.

Омельяненко І. Науковець, педагог, наставник : педагогічні слухання на честь Б. М. Шияна / І. Омельяненко //Фізичне виховання в рідній школі. - Київ, 2014. - № 5. - С. 47-48.

Омеляненко С. Тести з педагогіки - основа для діалогу/ С. Омеляненко //Освіта. - К., 2014. - №42. - С. 6.

Опольський І. Моніторинг якості професійної діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів : теоретико-методологічний аспект/ І. Опольський //Нова педагогічна думка.. - Рівне, 2012. - №2. - С. 155-159.

Отич О. Майстерність вчителя - гарантія якості освіти/ О. Отич //Освіта. - К., 2014. - №47. - С. 4-5.

Паламарчук Л. Б. Всеукраїнський конкурс "Учитель року - 2014"/ Л. Б. Паламарчук //Географія та економіка в рідній школі. - Київ, 2014. - №7/8. - С. 30-36.

Пелех Н. В. Профілактика та подолання "емоційного вигорання" в педагогів : тренінгове заняття для вихователів/ Н. В. Пелех //Дошкільний навчальний заклад. - 2014. - №11. - С. 2-8.

Побірченко Н. Кожен майбутній вчитель - український патріот/ Н. Побірченко //Освіта. - К., 2014. - №35/36. - С. 8-9.

Полонська Т. К. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземних мов учнів профільної школи/ Т. К. Полонська //Педагогіка і психологія. - 2014. - №3. - С. 39-45.

Поніманська Т. Гуманізація освіти: радимося з Василем Сухомлинським/ Т. Поніманська //Дошкільне виховання. - 2014. - 9. - С. 4 – 8.

Прибильська Н. Сенсорне виховання в педагогіці Монтессорі/ Н. Прибильська, Н. Проценко //Дошкільне виховання.. - 2014. - 8. - С. 9 – 11.

Пристинський В. Взаємодія духовного і фізичного виховання у формуванні гармонійно розвиненої особистості / В. Пристинський //Фізичне виховання в рідній школі. - Київ, 2014. - № 4. - С. 38-42.

Про збереження місця роботи педагогічних працівників : лист МОН України від 8 верес. 2014 р. № 1/11-14372 //Дошкільне виховання. - 2014. - №10. - С. 3.

Про проведення заходів щодо протидії тероризму : доручення заступника міністра Міністерства освіти і науки України П. Полянського начальникам управління освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, ректорам інститутів післядипломної педагогічної освіти, керівникам навчальних закладів //Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Педагогічна пресса, 2014. - №22/23/24. - С. 62.

Про результати проведення другого завершального туру 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" у номінації "Керівник гуртка-2014" : наказ Міністерства освіти і науки України, 29.05.2014р.№663 //Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Педагогічна пресса, 2014. - №22/23/24. - С. 27-37.

Пустава Н. Є. Розвиток дрібної моторики рук дітей з порушенням зору/ Н. Є. Пустава //Дошкільний навчальний заклад. - 2014. - №11. - С. 26-29.

Рєпін А. Поняття "Педагогічна майстерність" у працях сучасних науковців/ А. Рєпін //Актуальні питання культурології : альм. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; [наук. ред. і упоряд. В. Г. Виткалов]. - Рівне: РДГУ, 2013. - Вип. 13. - С. 166-169.

Савчук В. Стиль керівництва як фактор впливу на успішну діяльність управлінського персоналу ЗНЗ/ В. Савчук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №2. - С. 122-125.

Самойленко О. Дистанційна освіта: основні поняття та термінологічний генезис/ О. Самойленко //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №2. - С. 47-50.

Самофалова Л. Психологічний супровід першокласників : семінар для вчителів/ Л. Самофалова //Психолог. - 2014. - №19. - С. 29-35.

Сембрат А. Ретроспективний аналіз становлення та розвитку педагогічної технології/ А. Сембрат, Л. Потенко //Трудова підготовка в рідній школі : науково-методичний журнал. - К., 2014. - №5. - С. 41-46.

Сидорчук М. Орієнтир - школа : [про практику співпраці між вищими навчальними закладами та загальноосвітніми школами, що є профорієнтаційною роботою / М. Сидорчук //Освіта. - К., 2014. - №43. - С. 7.

Скрипник Я. Використання ізотерапії та хромотерапії як арт-терапевтичного засобу в роботі з дітьми зі зниженим зором/ Я. Скрипник //Зарубіжна література в школі. - 2014. - №19/20. - С. 7-8.

Слободяник Н. В. Кризові прояви самодетермінації в сучасному студентському середовищі/ Н. В. Слободяник //Психологічні чинники самодетермінації особистості в освітньому просторі : монографія/ за ред. С. Д. Максименка. – Кіровоград, 2013. - С. 135-164.

Слюсаревський М. Школа вчинку : ретроспектива і перспектива/ М. Слюсаревський, В. Шульга //Освіта. - К., 2014. - №35/36. - С. 6-7.

Смагін І. Організація інноваційної освітньої діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі/ І. Смагін //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №2. - С. 40-43.

Сметюк О. В. Самоосвіта вчителя - шлях до зростання педагогічної майстерності : матеріали учасників дистанційного тренінгу "Організація методичної роботи з учителями світової літератури"/ О. В. Сметюк //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - Київ, 2014. - №10. - С. 30–31.

Суботюк В. Педагогічні вимоги до екологічного виховання молодших школярів в умовах світових глобалізаційних процесів/ В. Суботюк //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2014. - №2. - С. 221-223.

Тарара А. М. Формування проектно-технологічної компетентності учнів основної школи/ А. М. Тарара //Трудова підготовка в сучасній школі. - К., 2014. - №4. - С. 7-11.

Тіханіна Т. Успіх у взаємодії/ Т. Тіханіна //Дошкільне виховання. - 2014. - N8. - С. 32 – 33.

Турчик І. Соціально- психологічний клімат як елемент корпоративної культури навчального закладу/ І. Турчик //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2014. - №2. - С. 227-231.

Федурко М. Лінгвокультурологічна компетентність та її роль у фаховому становленні майбутнього вчителя початкової школи/ М. Федурко //Початкова школа. - 2014. - №10. - С. 36-39.

Філь Г. Науково-дослідна робота майбутніх вчителів початкових класів у системі їхньої професійної підготовки/ Г. Філь //Початкова школа. - 2014. - №10. - С. 33-36.

Фоміна С. Януш Корчак: педагог, письменник, лікар/ С. Фоміна, Н. Біневська, О. Скуміна //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2014. - №9. - С. 2–12.

Хроменко І. Педагогіка вчителя-новатора Є. М. Ільїна як орієнтир у використанні інновацій на сучасному уроці світової літератури/ І. Хроменко //Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - Київ, 2014. - №9. - С. 29 – 36.

Чуб Н. В. Ми працюємо з усіма! ДЦП, СДВГ, ЗПР та інші труднощі/ Н. В. Чуб //Історія та правознавство. - 2014. - №33. - С. 6-8.

Чуб Н. В. Як блискуче провести урок перед відеокамерою/ Н. В. Чуб //Історія та правознавство. - 2014. - №33. - С. 3-5.

Яковець С. Фандрайзингова діяльність загальноосвітнього навчального закладу/ С. Яковець //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №2. - С. 25-28.

Яцюк І. Інклюзивна освіта в умовах сучасного загальноосвітнього навчального закладу/ І. Яцюк //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №2. - С. 159-160.

Підготувала Костильова Л. А.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше