Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека
Нова література з питань педагогічної науки та практики
за 1 квартал 2015 року

Аландаренко Ю. Духовний розвиток особистості : семінар-тренінг для педагогів/ Ю. Аландаренко //Психолог. - Киiв, 2015. - N1. - С. 34-36.

Андрійчук В. Розвиток обдарованості молодших школярів у контексті реалізації науково-педагогічного проекту "Інтелект України"/ В. Андрійчук; Н. Дем'яненко; Н. Дічек; Л. Ткаченко //Рідна школа. - 2014. - N11. - С. 47-51.

Андрущенко Т. Педагогічне Шевченкознавство/ Т. Андрущенко; Є. Ніколаєв //Освіта. - К., 2014. - №52. - С. 4-5.

Ващенко Л. Самостійна навчальна діяльність учнів - складова уміння вчитись/ Л. Ващенко //Біологія і хімія в рідній школі. - Київ, 2014. - №6. - С. 19-22.

Галата С. ЗНО: конкурс знань, а не змагання папірців/ С. Галата //Освіта України. - К., 2015. - №6. - С. 6.

Готуємось до іспитів : поради психолога //Основи здоров’я. - Х, 2015. - №1. - С. 47.

Громова Т. Рівень інтелекту: як збільшити коефіцієнт корисної дії мозку/ Т. Громова //Психолог. - Киiв, 2015. - N1. - С. 37-39.

Гуляєва В. О. Корекційний супровід дитини з особливими освітніми потребами. З використанням засобів нетрадиційної педагогіки/ В. О. Гуляєва //Початкове навчання та виховання. - Харків, 2015. - №1/2. - С. 41-46.

Дацунова С. Психологічна готовність до школи : семінар-практикум для батьків/ С. Дацунова //Психолог дошкілля. - 2015. - 2. - С. 13-16.

Дем'яненко Н. Становлення педагогіки в навчальному процесі університету України 19 ст. Роль особистості. С.С. Гогоцький (1813 -1889)/ Н. Дем'яненко; Н. Дічек; Л. Ткаченко //Рідна школа. - 2014. - N11. - С. 52-56.

Дічек Н. Внесок українських психологів у розвиток індивідуалізації навчання школярів (друга половина 50-х років 20 ст.)/ Н. Дічек; Л. Ткаченко //Рідна школа. - 2014. - 11. - С. 57-62.

Дружиніна І. Підготовка дітей до школи : важливі зауваження/ І. Дружиніна //Психолог довкілля. - 2015. - №2. - С. 8.

Дубейко Л. О. Діти з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі : поради вчителю/ Л. О. Дубейко //Історія та правознавство. - Харьков, 2014. - №30. - С. 2-3.

Дубовик С. Культура професійного мовлення педагога/ С. Дубовик //Початкова школа. - Киiв, 2014. - №12. - С. 1-4.

Думанська Г. Психолого-педагогічна діагностика в системі роботи класного керівника/ Г. Думанська //Психолог. - Киiв, 2015. – № 3. - С. 16-17.

Екологічний тиждень початкової школи : з досвіду роботи //Розкажіть онуку. - 2015. - № 3. - С. 43-50.

Жадан О. М. Психологічні вимоги до уроку через призму оновленої освіти/ О. М. Жадан //Основи здоров’я. - Х, 2015. - №2. - С. 33-37.

Жданова-Неділько О. Г. Феномен успішної педагогічної взаємодії у творчому спадку А. С. Макаренка/ Жданова-Неділько О. Г. //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2014. - №4. - С. 63-70.

Залізовська Н. Профілактика емоційного вигорання : тренінг для вчителів/ Н. Залізовська //Психолог. - Киiв, 2015. - 4. - С. 25-28.

Іванюк І. Застосування ефективних засобів педагогічного впливу щодо попередження підліткової злочинності у системі цілісного педагогічного простору/ І. Іванюк //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2014. - №3. - С. 65-69.

Івашковський В. Система виховання дітей в Україні за часів розцвіту козацтва/ В. Івашковський //Початкова школа. - Киiв, 2014. - №12. - С. 41-45.

Ілляшенко Т. Психологічна допомога батькам : діяльність ПМПК: проблеми й перспективи/ Т. Ілляшенко //Психолог. - Киiв, 2014. - №24. - С. 10-16.

Інноваційні технології в системі літературної освіти України : [Всеукраїнський семінар "Інноваційні технології в системі літературної освіти України"] //Всесвітня література в сучасній школі. - 2014. - №12. - С. 2.

Карапузова Н. Педагогічна ергономіка у змісті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів/ Н. Карапузова //Початкова школа. - Киiв, 2014. - №12. - С. 46-48.

Кодлюк Я. Технологія аналізу підручника для початкової школи/ Я. Кодлюк //Початкова школа. - Киiв, 2015. - №2. - С. 8-10.

Котова Т. О. Казкотерапія у логопедичній практиці як сучасний метод відновлювально-розвивального впливу на дошкільників/ Т. О. Котова //Дошкільний навчальний заклад. - Харків, 2015. - №2. - С. 26-31.

Крот В. Емоційне благополуччя учасників навчально-виховного процесу/ В. Крот //Психолог. - Киiв, 2015. - 4. - С. 29-47.

Мартиненко С. Діагностування "професійного вигорання" вчителя початкової школи/ С. Мартиненко //Початкова школа. - 2015. - №2. - С. 4-7. - Закінч. Початок : № 1, 2015.

Миронюк С. Гендерний підхід формування соціальної компетентності підлітків/ С. Миронюк //Психолог. - Киiв, 2015. - №1. - С. 11-16.

Мінова Т. Свобода вибору в педагогічній діяльності : лекція для психологів та педагогів/ Т. Мінова //Психолог. - Киiв, 2015. - 1. - С. 31-33.

Модель української школи - 12- річка. Наукове підгрунтя //Освіта України. - К., 2015. - №5. - С. 8-9.

Моргун В. Педагогіка добра: від А. Макаренка та В. Сухомлинського до О. Захаренка й І. Зязюна/ В. Моргун //Рідна школа. - 2014. - №8/9. - С. 61-66.

Морозова І. Майбутній першокласник/ І. Морозова //Психолог. - 2015. - №2. - С. 9-12.

Нечипорук Л. Учитель-андрагог у системі неперервної освіти/ Л. Нечипорук //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2012. - №2. - С. 3-5.

Новицька Л. В. Освіта для сталого розвитку/ Л. В. Новицька, Т. В. Уманська //Географія та економіка в рідній школі. - Київ, 2015. - №1/2. - С. 2-4.

Полянський П. Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя : лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-630 від 5 груд. 2014 р./ П. Полянський //Основи здоров’я. - Х, 2015. - №1. - С. 2-3.

Пустава Н. Є. Розвиток дрібної моторики рук дітей з порушенням зору/ Н. Є. Пустава //Дошкільний навчальний заклад. – Х., 2014. - №11. - С. 26-29.

Розвиток життєвих компетентностей ліцеїстів : акмеологічний аспект/ Л. Бусол //Краєзнавство. Географія. Туризм.. - Киiв, 2015. - № 1. - С. 34-35.

Ройз С. Родителям первоклассников посвящается : заметка с полезностями/ С. Ройз //Психолог дошкілля. - 2015. - N2. - С. 17-19.

Сергієнко Ю. Як підготуватися до ЗНО/ Ю. Сергієнко //Урядовий кур'єр. - К, 2015. - №28/ 14 лют./. - С. 3.

Система веб-ресурсів як засіб підвищення ефективності роботи інституту післядипломної педагогічної освіти //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - Київ, 2015. - №1. - С. 18-24.

Скрипник Я. Використання ізотерапії та хромотерапії як арт-терапевтичного засобу в роботі з дітьми зі зниженим зором/ Я. Скрипник //Зарубіжна література в школі .- 2014. - №19/20. - С. 7-8. - (Дод. журнал "Дитина з особливими потребами)

Терлецька Л. Соціально-педагогічні функції професійної діяльності вчителя як наставника у творчій спадщині В. Сухомлинського/ Л. Терлецька //Нова педагогічна думка. - Рівне, 2014. - №2. - С. 87-90.

Тимчук Л. Педагогічний потенціал мистецтва оповіді : зарубіжний досвід навчання дітей розповідати історії/ Л. Тимчук //Початкова школа. - Киiв, 2015. - №1. - С. 48-51.

Ткаченко А. В. Трудова комуна ім. Ф. Е. Дзержинського: декотрі несприятливі чинники формування інноваційного досвіду/ А. В. Ткаченко //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2014. - №4. - С. 50-57.

Ткаченко Л. Григорій Сковорода: екзистенційні домінанти життєтворення/ Л. Ткаченко //Рідна школа. - 2014. - 11. - С. 64-69.

Харламова А. Учні з порушенням слуху: організація корекційно-педагогічної допомоги/ А. Харламова //Психолог. - Киiв, 2015. - №1. - С. 40-42.

Цимбалару А. Навчальний посібник як засіб моделювання освітнього простору молодших школярів/ А. Цимбалару //Початкова школа. - Киiв, 2014. - №12. - С. 12-16.

Чістякова В. Агресивна поведінка дитини/ В. Чістякова //Початкова школа. - Киiв, 2015. - №2. - С. 63.

Чорноус Л. В. Дитина з порушенням інтелекту в сучасній школі: реалізація індивідуального підходу : поради вчителів української мови/ Л. В. Чорноус //Вивчаємо українську мову та літературу. - Харьков, 2014. - №34/36. - С. 9-13.

Шавалда Л. Музейна педагогіка: від традицій співпраці до використання нових педагогічних технологій/ Л. Шавалда //Рідна школа. - 2014. - N12. - С. 52-56.

Яценко Т. Особливості розвитку методики навчання літератури на початковому етапі/ Т. Яценко //Українська мова і література в школі. - К., 2014. - № 5. - С. 24-26.

Підготувала Костильова Л.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше