Рейтинг Користувача: / 4
НайгіршеНайкраще 

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека


Новини педагогічної науки та практики за 2 квартал 2015 року

 

Агеева Г. Влияние педагогической технологии на двигательную активность и психофизическое состояние детей старшего дошкольного возраста  / Г. Агеева // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичний . - Київ, 2014. - 4. -  С. 28-31.

Березівська Л. Д. Державна політика в питанні диференціації організації та змісту шкільної освіти в Радянський Україні у період зародження демократичних змін (1985-1991) / Л. Д. Березівська // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2015. - 1. -  С. 70-78.

Беспалько В. П. Земные дети и их марсианское  образование : почему  педагогика остается  до сих пор  единственной  не востребованной  практикой  наукой / В. П.  Беспалько // Русская школа. - Київ, 2015. - 2. -  С. 16-21.

Божко В. Компетентність педагога - вимога сьогодення : семінар-практикум для педагогічних працівників ДНЗ / В. Божко // Психолог дошкілля : газета для психологів, вихователів. - К. : Видавнича група "Шкільний світ", 2015. - № 4. -  С. 4-8.

Бугайова І. Забезпечення особистісного зростання вихованців : роль педагога / І. Бугайова, С. Булахова // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2015. – N 5. -  С. 32-33.

Верік Ю. Курс на здоров’язбережувальні технології! : семінар-практикум для педагогів / Ю. Верік // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Киiв, 2015. – N 2. -  С. 22 – 26.

Вікторія Макаренко - учасник третього (заключного) етапу Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2014" у номінації "Світова література" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал. - Киiв, 2015. – N 5. -  С. 12.

Волошин О. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами: психологічна готовність педагогів / О. Волошин // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2015. – N 7/8. -  С. 74-76.

Ганчева В. Життєва доля вчителя фізичної культури : про Валентина Зелінського - абсолютного переможця Всеукраїнського конкурсу "Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу" 2014 року / В. Ганчева // Фізичне виховання в рідній школі. - Київ, 2015. - № 2. -  С. 6-8.

Гентош О. Патріот і подвижник : 95 років від дня народження - натхненнику створення в Україні педагогічного товариства ім. Гр. Ващенка Почесному громадянинові Львова Омелянові Ковальцю / О. Гентош // Освіта : громадсько - політична  газета . - К., 2015. - 7/8. -  С. 7.

Гнедая Т. Б. Профилактика профессионального выгорания у педагогов как фактор их психического здоровья : поради психолога  / Т. Б. Гнедая // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2015. - 3. -  С. 23-27.

Головко М. Невідомі імена  в історії вітчизняної дидактики  фізики: внесок Е. К. Шпачинського в становлення  методики фізики як педагогічної науки / М. Головко // Фізика та астрономія  в рідній школі. - Київ, 2015. - 1. -  С. 43-48.

Дацунова С. Психологічна готовність до школи : семінар-практикум для батьків / С. Дацунова // Психолог дошкілля : всеукраїнська газета для психологів, вихователів. - К : Видавнича група "Шкільний світ", 2015. – N 2. -  С. 13-16.

Дзик А. П. Біоадекватні технології - школі : враження вчителів та учнів від семінару-практикуму у Борщеві / А. П. Дзик // Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - К., 2015. - N 4. -  С. 24-25.

Діброва А. Розвиток креативності на різних етапах навчання : психологічні особливості / А. Діброва // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2015. – N 7/8. -  С. 4-11.

Домбровська Л. Михайло Демков - невтомний трудівник на ниві вітчизняної освіти / Л. Домбровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2015. - 4. -  С. 27-31.

Євдокименко І. Публіцистична і педагогічна майстерність Софії Русової / І. Євдокименко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2014. - 8. -  С. 24-27.

Кібкало О. Є. На гостину до весни : бінарне заняття для старшої підгрупи дітей із затримкою психічного розвитку / О. Є. Кібкало // Дошкільний навчальний заклад. - Харків, 2015. - 3. -  С. 33-34.

Кіслова В. Керувати - приводити до успіху інших : [про директора Плужнянської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату I-II ступенів Валентина Івановича Климчука] / В. Кіслова // Безпека життєдіяльності : науково-популярний. - Киiв, 2015. - № 4. -  С. 40.

Коломоєць Н. Профілактика виникнення синдрому емоційного вигорання : інтерактивна профілактична програма "Психологічний фактор" / Н. Коломоєць // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2015. – N 5. -  С. 22-27.

Кравченко Т. Педагогічна підготовка батьків як чинник посилення ефективності професійного самовизначення старшокласників / Т. Кравченко, Л. Башук // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2015. - 3. -  С. 24-28.

Кручак О. Психологічне благополуччя педагога : заняття з педагогічними працівниками/ О. Кручак // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2015. – N 5. -  С. 28-31.

Кузнєцова В. Словникова робота з розвитку мови дітей з вадами слуху / В. Кузнєцова // Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал. - Харьков, 2015. - 7/8. -  С. 40-1-40-8. - (Дод. "Фаховий сервер" №17).

Лавріненко Л. Формування читацьких умінь і навичок молодших школярів у педагогічній спадщині Т. Лубенця (до 160-річчя від дня народження) / Л. Лавріненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2015. - 3. -  С. 41-43.

Лазарев В. С. Образование - это процесс жизни, а не подготовка к будущей жизни : проектная и псевдопроектная деятельность в школе / В. С. Лазарев // Русская школа. - Київ, 2015. - 2. -  С. 22-25.

Морозова Н. М. Мене не викреслить з історії ніяк / Н. М. Морозова // Історія та правознавство : науково - методичний журнал. - Харьков, 2015. - № 13/14. -  С. 52-55.

Наталія Євілевіч - лауреат Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року - 2014" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал. - Киiв, 2015. – N 4. -  С. 37.

Незабутнє 90 - ліття : як ми відзначали 90- річний ювілей Олени Федорівни Чуб ( 08.06. 2014) // Освіта : громадсько - політична  газета . - К., 2015. - 19. -  С. 7.

Овчарук Т. Учитель, який дарує радість дітям на кожному уроці / Т. Овчарук // Фізичне виховання в рідній школі. - Київ, 2015. - № 2. -  С. 17-18.

Отич О. Педагогічна освіта в Україні в умовах соціальних і законодавчих змін / О. Отич // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2015. - 4. -  С. 15-19.

Паламарчук Л. Б. Роль учителя географії у здійсненні патріотичного виховання учнів / Л. Б. Паламарчук // Географія та економіка в рідній школі. - Київ, 2015. - № 3. -  С. 32-37.

Підласий І. П. Компетенції та гривні. Вимоги до педагогів / І. П. Підласий // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2015. - 3. -  С. 2-8.

Підласий І. П. Компетенції та гривні / І. П. Підласий // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2015. - 4. -  С. 2-6. - Продовж. Початок : № 3, 2015.

Полозюк Ю. Дитяча агресивність : семінар-практикум / Ю. Полозюк // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2015. – N 5. -  С. 40-44.

Родигін І. В. Філософські основи компетентністного підходу в освіті / І. В. Родигін // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2015. - 1. -  С. 14-20.

Родигін І. В. Філософські основи компетентністного підходу в освіті / І. В. Родигін // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2015. - 1. -  С. 14-20.

Сидорчук М. Зосередимося на значимості педагога : [ідеї педагогічної майстерності у науковій спадщини Івана Зязюна та Оксани Рудницької] / М. Сидорчук // Освіта : громадсько - політична  газета . - К., 2015. - 7/8. -  С. 3.

Скрипник Т. Підтримати, допомогти, спрямувати : корекційно-розвивальна робота з аутичними дітьми/ Т. Скрипник // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Киiв, 2015. – N 5. -  С. 12 – 15.

Сорин А. В. Учить отсрачивать удовлетворение актуальных потребностей ради достижения  досгосрочных  : развитие  волевых  качеств  младших  школьников  и подростков / А. В.  Сорин, А. Г. Сорина // Русская школа. - Київ, 2015. - 1. -  С. 45-47.

Сусликова О. Н. Выращивать таланты - значит  не выпалывать их : подготовка педагогов  к работе с одаренными детьми / О. Н. Сусликова // Русская школа. - Київ, 2015. - 2. -  С. 43-45.

Таран Д. Проблема національного виховання в публіцистичній спадщині Ф. Т. Моргуна / Д. Таран // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2015. - 1/2. -  С. 66-70.

Тимець О. Година спілкування з психологом : психологічний практикум для учителів/ О. Тимець // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2015. – N 7/8. -  С. 45-63.

Черпак Ю. Внесок лікаря-просвітника О. К. Анохіна (1882-1920) у розвиток вітчизняного фізичного виховання / Ю. Черпак // Фізичне виховання в рідній школі. - Київ, 2015. - № 2. -  С. 42-46.

Чи потрібен сьогодні соціальний педагог? // Освіта : громадсько - політична  газета . - К., 2015. - 20/21. -  С. 4.

Чуб Н. В. Як запобігти зриванню уроків дітьми? / Н. В. Чуб // Історія та правознавство : науково - методичний журнал. - Харьков, 2015. - 9. -  С. 6-8.

Чуб Н. В. Як утримати дитячу увагу? : [педагогічна практика] / Н. В. Чуб // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал. - Харьков, 2015. - 12. -  С. 1-3.

Шендрик Н. Педагоги в емоційно напружених ситуаціях: розвиток професійних навичок поведінки / Н. Шендрик // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2015. – N 6. -  С. 1-32.

Яковенко В. У хранителів сахнівського дива : у номінації "Лицарі відданості освіти" читачі газети назвали родину Захаренків, родину великого педагога, народного вчителя, знаного у всьому світі директора Сахнівської школи, академіка Національної академії педагогічних наук України - Захаренка Олександра Антоновича / В. Яковенко // Освіта : громадсько - політична  газета . - К., 2015. - 5/6. -  С. 6.

 

Підготувала Костильова Л. А.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше