Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Новини педагогічної науки та практики за 3 квартал 2015 року

Андрущенко Т. Педагогічне Шевченкознавство : [автори дослідження, професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова закликають наблизитися до педагогіки правди Великого Кобзаря] / Т. Андрущенко, Л. Вовк // Освіта: громадсько - політична газета . - К., 2015. - №7/8. - С. 6.

Аркадьєва О. Проблема опанування навичок читання із дитячим церебральним параличем у світлі сучасних досліджень / О. Аркадьєва // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №2. - С. 67-71.

Белешко Д. Метод доведення від супротивного. Деякі питання методики. Позакласна робота/ Д. Белешко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №1. - С. 79-84.

Бех І. Д. Державницьке виховання як суспільно-освітній пріоритет / І. Д. Бех //Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №2. - С. 14-18.

Бех І. Д. Концептуальна модель Я-центрованості у вихованні та духовному розвитку особистості/ І. Д. Бех // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №3. - С. 5-16.

Бобренко І. Рухливі ігри як засіб інтенсифікації розвитку просторового орієнтування старших дошкільників із порушенням розумового розвитку/ І. Бобренко // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №3. - С. 56-62.

Богосвятська А. І. Емерджентне управління та самоуправління як новий педагогічний принцип/ А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України (Київ). - К., 2015. - N 6. - С. 25-28.

Бондар Л. Диференційований підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського/ Л. Бондар // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2015. - №5/6. - С. 13-16.

Букшина Т. Реферативна інформація з питань педагогіки, психології й освіти в УРЖ "Джерело" (на основі періодичних і продовжуваних видань)/ Т. Букшина //Бібліотечний вісник. - К., 2015. - №4. - С. 8-13.

В. Сухомлинський і зарубіжна філософсько - психологічна думка 20 ст. : збіжності морально - етичних поглядів на суспільство і людину в ньому/ Н. Дічек // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2015. - №5/6. - С. 3-8.

Вербицька П. В. Виховання громадянина і патріота України як суспільно-педагогічний виклик/ П. В. Вербицька // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №3. - С. 58-64.

Вишневський О. Освітні реформи і проблема подолання "Лівизни"/ О. Вишневський // Освіта : громадсько - політична газета . - К., 2015. - №26/27. - С. 7.

Від фундаментальної фізики до прикладної педагогіки // Освіта: громадсько - політична газета . - К., 2015. - №20/21. - С. 6-7.
Волошин О. Робота з дітьми з особливими освітніми потребами: психологічна готовність педагогів/ О. Волошин // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2015. - N7/8. - С. 74-76.

Гавлітіна Т. Концептуальні ідеї підготовки в освіті/ Т. Гавлітіна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №2. - С. 7-12.

Гавриш Н. Модернізація освіти - прогрес, а не імітація руху/ Н. Гавриш, К. Крутій // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Киiв, 2015. - N7. - С. 6 – 10.

Ганжуров Ю. Видавнича справа в контексті порівняльної педагогіки/ Ю. Ганжуров // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2015. - №6. - С. 8-10.

Гламберг Н. Для людини здоров’я є найбільшим благом/ Н. Гламберг //Початкова школа : науково-методичний журнал. - Киiв, 2015. - №6. - С. 43-44.

Глоба О. Особливості організації корекційної роботи в умовах дошкільного навчального закладу/ О. Глоба; А. Замша // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №3. - С. 65-73.

Дічек Н. П. Рецепція в порівняльно-педагогічних та історико-педагогічних дослідженнях : методологічні аспекти/ Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №2. - С. 78-88.

Долід В. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Нігерії/ В. Долід // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №1. - С. 152-155.

Загірняк М. В. Якість математичної підготовки випускників шкіл versus система визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання/ М. В. Загірняк, В. М. Усатюк // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №2. - С. 45-56.

Загірняк М. В. Громадянськість студентської молоді в Україні : стан і перспективи/ М. В. Загірняк, В. В. Сергієнко // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №3. - С. 53-58.

Замша А. Рефлексія як детермінанта інтелектуального розвитку підлітків із порушеннями слуху/ А. Замша; О. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №3. - С. 73-80.

Ільяна В. Особливості організації кореляційної роботи вчителя - логопеда з розвитку фонематичних процесів у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення/ В. Ільяна // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №2. - С. 45-52.

Іскра Л. Втілення ідей формування миротворчих поглядів у сучасній загальноосвітній школі/ Л. Іскра // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №1. - С. 114-117.

Кириленко С. Просоціальна поведінка дітей та учнівської молоді як складова утвердження громадянського суспільства в Україні/ С. Кириленко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №1. - С. 135-140.

Клічук А. Особливості вдосконалення професійної самореалізації педагога в умовах "ціннісної анархії"/ А. Клічук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №1. - С. 160-163.

Ключові засади педагогіки // Дитячий садок. Фантазії вихователя. - К., 2015. - №13. - С. 4-6.

Кобильченко В. Вплив факторів ризику на розвиток дошкільників із порушенням зору/ В. Кобильченко // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №3. - С. 18-27.

Колупаєва А. Соціально-педагогічна підтримка дітей із епілепсією в Україні/ А. Колупаєва; Л. Трофименко // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №3. - С. 35-40.

Коноваленко Ю. В. Розширення педагогічного медіапростору структурами масової комунікації як альтернатива відповідь освітянській галузі на виклики часу в другому десятилітті 21 ст./ Ю. В. Коноваленко // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №3. - С. 37-44.

Концептуальні основи побудови моделі технології і методики застосування аудіовізуальних електронних засобів як автономних мультимедійних засобів навчання // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №2. - С. 18-27.

Концепція науково-методичного забезпечення формування навчальної діяльності учнів із затримкою психічного розвитку // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №3. - С. 7-18.

Кривошея Т. М. Коронована наукою і людьми : сім штрихів до портрета професора Галини Тарасенко/ Т. М. Кривошея // Освіта : громадсько - політична газета . - К., 2015. - №24/25. - С. 8-9.

Кубай Н. Козацька педагогіка в контексті програми "Основні орієнтири виховання учнів 1 - 11 - класів загальноосвітніх навчальних закладів України"/ Н. Кубай; Ю. Куцак; В. Лаппо // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №2. - С. 140-143.
Кубай Н. Патріотичні мотиви творчості Т. Шевченка в контексті козацької педагогіки/ Н. Кубай // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №1. - С. 118-121.

Куцак Ю. Драматичне виховання як предмет педагогічного аналізу в країнах західнослов’янського світу/ Ю. Куцак; В. Лаппо // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №2. - С. 143-145.

Литовченко О. В. Надання освітніх послуг вишами Китаю/ О. В. Литовченко, Г. Н. Несин // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №3. - С. 75-89.

Луценко І. Організаційні та нормативно - правові аспекти діяльності різнопрофільних фахівців в інклюзивному навчальному закладі/ І. Луценко // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №2. - С. 35-44.

Міхно О. П. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня як складова диференціації навчально-виховного процесу вітчизняної школи (40-80-ті рр. 20 ст)/ О. П. Міхно // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №3. - С. 64-75.

Модель технології і методики застосування аудіовізуальних електронних засобів як автономних мультимедійних засобів навчання // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №3. - С. 29-37.

Мусатов С. О. Психологічні знання для старшокласників/ С. О. Мусатов // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №2. - С. 58-66.

Нікішенко Г. В. Найкраще місце на Землі : бінарне заняття учителя-логопеда та вихователя з дітьми старшого віку/ Г. В. Нікішенко // Дошкільний навчальний заклад. - Харків, 2015. - №7. - С. 32-35.

Омельченко І. Технологія формування хронотопу комунікативної діяльності у дітей із затримкою психічного розвитку/ І. Омельченко // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №2. - С. 59-66.

Остапенко О. Проблема виховання інтересу школярів до занять хортингом / О. Остапенко // Фізичне виховання в рідній школі. – К., 2015. - № 3. - С. 14-18.

Отич О. Педагогічна освіта в Україні в умовах соціальних і законодавчих змін/ О. Отич // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2015. - №4. - С. 15-19.

Панасюк Т. На майбутньому економити не можна/ Т. Панасюк; М. Короденко // Освіта України. - К., 2015. - №39. - С. 5.

Пахомова Н. Умови формування теоретико-когнітивного компонента інтеграції медико-психологічного і педагогічної складових професійної підготовки логопедів/ Н. Пахомова, А. Колупаєва, В. Мартинюк // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №3. - С. 27-36.

Петренко О. Б. Гендерний підхід до громадянського виховання учнів: теоретичні аспекти проблеми/ О. Б. Петренко // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №3. - С. 22-29.

Позняк Т. М. Розвиток творчих здібностей дитини/ Т. М. Позняк // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №2. - С. 56-74.

Помиткін Є. О. Академік І. А. Зязюн : духовний потенціал і життєва позиція особистості/ Є. О. Помиткін // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №2. - С. 74-78.

Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році : лист Міністерства освіти і науки України від 26 черв. 2015 р. № 1/9-305 // Краєзнавство. Географія. Туризм.. - К, 2015. - № 15. - С. 9-13.

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 черв. 2015 р. № 641 // Краєзнавство. Географія. Туризм.. - К, 2015. - № 14. - С. 6-9.

Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2015/2016 навчальному році : наказ Міністерства освіти і науки України від 19 черв. 2015 р. № 650 // Краєзнавство. Географія. Туризм. – К., 2015. - № 15. - С. 6-8.

Процюк В. Формування громадянських цінностей у процесі соціалізації особистості/ В. Процюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №1. - С. 122-125.

Пустовіт Г. П. Патріотичне виховання дітей і молоді в позашкільних навчальних закладах : теоретико-прикладні конструкти/ Г. П. Пустовіт // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №3. - С. 16-22.

Середня освіта : на порозі реформ // Освіта України. - К., 2015. - №39. - С. 8-9.

Сидорчук М. Зосередимося на значимості педагога : [ідеї педагогічної майстерності у науковій спадщини Івана Зязюна та Оксани Рудницької]/ М. Сидорчук // Освіта : громадсько - політична газета . - К., 2015. - №7/8. - С. 3.

Скрипник Т. Підтримати, допомогти, спрямувати : корекційно-розвивальна робота з аутичними дітьми/ Т. Скрипник // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - К, 2015. - N5. - С. 12 – 15.

Скрипник Т. Система занять корекційно-розвивального напряму для дітей з аутизмом в початковій школі/ Т. Скрипник // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Киiв, 2015. - №6. - С. 35-37.

Скрипник Т. Шляхи підвищення компетентності педагогів в організації освітнього процесу для дітей з аутизмом/ Т. Скрипник // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №3. - С. 40-58.

Слюсаревський М. М. Громадянська компетентність старшокласників у контексті викликів суспільної саморганізації/ М. М. Слюсаревський; М. В. Загірняк, В. М. Усатюк // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №2. - С. 39-45.

Стребна О. Фестиваль педагогічних ідей у вимірі педагогіки В. О. Сухомлинського : досвід Херсонщини/ О. Стребна // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2015. - №5/6. - С. 17-19.

Сухомлинський О. В. Громадянське вихованнян і сучасна освіта : від здобуття - до нових акцентів і наголосів/ О. В. Сухомлинський // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №2. - С. 5-14.

Таран О. На роздоріжжі: дитячий садок чи школа? : проблема освіти дітей 6-7 років/ О. Таран, О. Полякова // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. – К., 2015. - N7. - С. 20 – 21.

Татенко В. О. Феномен соціалізації в контексті субєктивно-вчинкового підходу/ В. О. Татенко // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №3. - С. 44-53.

Трещун Н. Т. Вузлики, що поліпшують зір/ Н. Т. Трещун // Дошкільний навчальний заклад. - Харків, 2015. - №7. - С. 36-39.

Трофименко Л. Формування морфологічних знань у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у контексті вивчення теми "Будова слова"/ Л. Трофименко; Т. Скрипник // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №3. - С. 40-49.

Турчин Т. Спадкоємність освітніх ідей у творчості українських музикантів-педагогів/ Т. Турчин // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2015. - №5/6. - С. 72-75.

Туряниця В. Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності учнів/ В. Туряниця // Всесвітня література в сучасній школі: щомісячний науково-методичний журнал. – К., 2015. - N9. - С. 37-40.

Федоренко О. Стан педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженими слухом в інклюзивних умовах навчання/ О. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №3. - С. 80-87.

Федоренко О. Особливості педагогічного супроводу молодших школярів зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчання/ О. Федоренко // Особлива дитина : навчання і виховання. - К., 2015. - №2. - С. 72-77.

Формуємо національну свідомість молодших школярів // Початкова школа : науково-методичний журнал. – К., 2015. - №6. - С. 28-29.

Хайруліна В. Ідеї В. О. Сухомлинського належать світу/ В. Хайруліна // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2015. - №5/6. - С. 9-13.

Чи потрібен сьогодні соціальний педагог? // Освіта : громадсько - політична газета. - К., 2015. - №20/21. - С. 4.

Щербак О. І. Психолого-педагогічні засади професійного розвитку і саморозвитку педагога професійного навчання в контексті освіти впродовж життя / О. І. Щербак; М. М. Слюсаревський // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. – К., 2015. - №2. - С. 27-35.

Яковенко О. І. О. Сікорський: життя, діяльність, бібліофільська спадщина/ О. Яковенко // Бібліотечний вісник. - К., 2015. - №3. - С. 43-50.
Підготувала Костильова Л. А.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше