Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Новини педагогічної науки та практики за 4 квартал 2015 року


Андрієць О. Психологічний супровід становлення і розвитку успішної особистості як пріоритетний напрям роботи навчального закладу інноваційного типу / О. Андрієць, Г. Андрющенко, К. Бондар // Рідна школа. - 2015. - №7/8. - С. 20-32.

Антонець М. Наш найдорожчий скаб - рідна мова : (за спадщиною Василя Сухомлинського) / М. Антонець // Початкова школа. - Киiв, 2015. - №11. - С. 1-3.

Белешко Д. Метод доведення від супротивного. Деякі питання методики. Позакласна робота / Д. Белешко // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2015. - №1. - С. 79-84.

Богосвятська А. І. Гуманно-особистісна технологія Ш. О. Амонашвілі у практиці вчителя літератури / А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - К., 2015. - N 9. - С. 13-18.

Бондар Л. Диференційований підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Л. Бондар // Рідна школа. - 2015. - №5/6. - С. 13-16.

Бриндза В. Розвиток освіти зупинився у сімдесятих / В. Бриндза // Освіта. - К., 2015. - №43/44. - С. 7.

Васильченко С. Методичний супровід закладів освіти з проведення практичних занять, семінарів-тренінгів, майстер-класів з навчання та удосконалення знань педагогічних працівників, учнів та підлітків щодо правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, надання долікарської допомоги : [про обласний методичний кабінет НМЦ ЦЗ та БЖД Одеської області] / С. Васильченко // Безпека життєдіяльності. - Киiв, 2015. - №10. - С. 24-25.

Волкова Л. Й. Фестиваль "Молодь обирає здоров'я" як здоров'язбережувальне середовище для дітей та молоді України / Л. Й. Волкова // Основи здоров’я. - Х, 2015. - №9. - С. 3-13.

Габенко Л. Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі / Л. Габенко // Психолог. - Киiв, 2015. - N17/18. - С. 43-47.

Геревич О. Проблеми екологічної освіти та виховання молоді в контексті сталого (збалансованого ) розвитку / О. Геревич // Екологічний вісник. - Киiв, 2015. - № 4/липень-серпень/. - С. 4-6.

Горошкіна О. Ідеї О. М. Біляєва в розвідках сучасних лінгводидактів і практичній діяльності вчителів / О. Горошкіна // Українська мова і література в школі. - К., 2015. - № 3. - С. 15-19.

Горська С. Усі твої друзі тут / С. Горська // Освіта. - К., 2015. - №40/41. - С. 4-5.

Громовий В. Олена Биковська: "Створення дитині можливості набувати особистісний досвід організацїї своєї самостійної діяльності" / В. Громовий // Освіта. - К., 2015. - №40/41. - С. 2-3.

Дічек Н. В. Сухомлинський і зарубіжна філософсько - психологічна думка 20 ст. : збіжності морально - етичних поглядів на суспільство і людину в ньому / Н. Дічек // Рідна школа. - 2015. - №5/6. - С. 3-8.

Дубровін С. Інноватика в сучасній освіті : VII Міжнародний форум "Інноватика в сучасній освіті" / С. Дубровін // Віче. - К., 2015. - №21. - С. 64.

Євген Красняков: "І власне місце в структурі освіти" // Освіта. - К., 2015. - №40/41. - С. 6-7.

Євсев’єв Г. Доторкнись і пізнай Україну : [про презентацію рельєфно-графічної адміністративної карти України] / Г. Євсев’єв // Пенсійний кур'єр. - Киiв, 2015. - № 44/30 жовт./. - С. 5.

Журомська Л. Програма психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії у ЗНЗ / Л. Журомська, О. Гончар // Психолог. - Киiв, 2015. - N17/18. - С. 69-71.

Івасів І. Ю. Персональний сайт учителя - забаганка чи вимога сучасності? / І. Ю. Івасів // Початкове навчання та виховання. - Харків, 2015. - №34/36. - С. 10-13.

Ілляшенко Т. Що потребує реформування у початковій школі : (роздуми напередодні) : [про навчання дітей із затримкою психічного розвитку] / Т.  Ілляшенко // Початкова школа. - Киiв, 2015. - №7/8. - С. 5-8.

Інтернет, хмари та сучасний учитель // Зарубіжна література в школі. - 2015. - №21/22. - С. 1-8. - (Вкл. "Інформаційні технології в школі").

Кириленко С. Моделювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу як стратегія його інноваційного розвитку / С. Кириленко // Рідна школа. - 2015. - №7/8. - С. 8-11.

Кириленко С. Просоціальна поведінка дітей та учнівської молоді як складова утвердження громадянського суспільства в Україні / С. Кириленко // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2015. - №1. - С. 135-140.

Кириченко М. Курсова перепідготовка педагогів. Нові підходи / М. Кириченко // Освіта.. - К., 2015. - №42. - С. 2.

Клічук А. Особливості вдосконалення професійної самореалізації педагога в умовах "ціннісної анархії" / А. Клічук // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2015. - №1. - С. 160-163.

Коваленко С. Урядовці беруться за реформу освіти та медицини / С. Коваленко // Голос України. - К, 2015. - №210/211/12 листоп./. - С. 4.

Ковалів І. ЗНО - 2016 принесе абітурієнтам мінімум новацій / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - К, 2015. - №230/9 груд./. - С. 5.

Ковалів І. Учителі сядуть за парти : вже незабаром викладачі іноземної мови відвідають спеціальні курси, щоб отримати міжнародні сертифікати / І. Ковалів // Урядовий кур'єр. - К, 2015. - №212/13 листоп./. - С. 3.

Колос К. Р. Зміст і особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників у комп'ютерно-орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос, Л. А. Лупаренко // Комп’ютер у школі та сім'ї. - Київ, 2015. - №7. - С. 30-38.

Колос К. Р. Мета і завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у комп'ютерно-орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім'ї. - Київ, 2015. - №6. - С. 34-37.

Кононенко Ю. Г. Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році : Основи здоров'я / Ю. Г. Кононенко // Основи здоров’я. - Х, 2015. - №8. - С. 12-14.

Корнієнко А. Методика викладання декоративно - ужиткового мистецтва в позашкільних навчальних закладах / А. Корнієнко // Мистецтво та освіта. - К., 2015. - №3. - С. 39-42.

Кощенко О. Новації вступної кампанії-2016 / О. Кощенко // Сільські вісті. - Київ, 2015. - №116. - С. 2.

Кубай Н. Патріотичні мотиви творчості Т. Шевченка в контексті козацької педагогіки / Н. Кубай // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2015. - №1. - С. 118-121.

Кулик Н. Служіння богові й Україні / Н. Кулик // Освіта України. - К., 2015. - №46. - С. 14-15.

Куцак Ю. Драматичне виховання як предмет педагогічного аналізу в країнах західнослов’янського світу / Ю. Куцак // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2015. - №2. - С. 143-145.

Левченко Н. Єдиний інформаційний освітній простір ЗНЗ як складова формування його іміджу / Н. Левченко, Т. Поджара // Рідна школа. - 2015. - №7/8. - С. 77-80.

Луканська А. Лілія Гриневич: "Ми маємо показати, на що буде орієнтовано зміст нової 12-річної школи" / А. Луканська // Голос України. - К, 2015. - №225/28 листоп./. - С. 10.

Матат Д. Формула громадянина Європи / Д. Матат // Освіта України. - К., 2015. - №44/45. - С. 12.

Міжнародний конкурс з гуманної педагогіки "Кожна дитина - національне надбання країни і держави" // Педагогічна думка. - Львів, 2015. - №2. - С. 7-13.

Міхно О. П. Психолого-педагогічна характеристика особистості  учня як  складова диференціації навчально-виховного процесу вітчизняної школи (40-80-ті рр. 20 ст) / О. П. Міхно // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2015. - №3. - С. 64-75.

Ніколаєнко С. Освітянам потрібно лобіювати свої інтереси / С. Ніколаєнко // Освіта України. - К., 2015. - №49. - С. 5.

Отич О. Естетичні та етичні засади педагогіки добра академіка Івана Зязюна/ О. Отич // Мистецтво та освіта. - К., 2015. - №3. - С. 57-59.

Павко А. І. Педагогіка вищої школи : наука чи мистецтво / А. І. Павко // Освіта . - К., 2015. - №43/44. - С. 13.

Покотило А. Платні послуги закладів системи освіти / А. Покотило // Фінансовий контроль. - Київ, 2015. - №10. - С. 44-46.

Полянський П. Методичні рекомендації щодо вивчення предметів у 4 та 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів / П. Полянський // Біологія і хімія в рідній школі . - Київ, 2015. - №5. - С. 2-4.

Прінь Л. Створення здоров'язберігального освітнього середовища - основне завдання сучасного навчального закладу щодо збереження життя та здоров'я дітей / Л. Прінь // Безпека життєдіяльності. - Киiв, 2015. - №9. - С. 9-10.

Проскура О. Життя, віддане дітям: Януш Корчак / О. Проскура // Дошкільне виховання. - Киiв, 2015. - N10. - С. 6 – 9.

Проценко О. Освіта для сучасності: європейські стандарти : репортаж з українсько-польського наукового форуму / О. Проценко, Ю. Журлакова // Дошкільне виховання. - Киiв, 2015. - N11. - С. 4 – 5.

Процюк В. Формування громадянських цінностей у процесі соціалізації особистості / В. Процюк // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2015. - №1. - С. 122-125.

Садкіна В. І. EDCAMP - новий формат для творчого вчителя : [про Першу національну (не) конференцію EdCamp Ukraine, яка відбулася 23-24 черв. 2015 р. в Харкові] / В. І. Садкіна // Основи здоров’я. - Х, 2015. - №8. - С. 2-4.

Сак Т. Організація навчання школярів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі / Т. Сак // Початкова школа. - Киiв, 2015. - №9. - С. 57-59.

Снігур О. Хай краще вчаться працювати в пекарні та в столярній майстерні : у школах Франції більше не викладатимуть давньогрецьку мову й латину / О. Снігур // Країна. - Київ, 2015. - №39. - С. 17.

Соколянська І. Т. Уперше українською мовою - педагогічний бестселлер / І. Т. Соколянська // Основи здоров’я. - Х, 2015. - №10. - С. 9-11.

Соломіна Т. Педагог на передовій / Т. Соломіна // Дошкільне виховання. - Киiв, 2015. - N10. - С. 10.

Стребна О. Фестиваль педагогічних ідей у вимірі педагогіки В. О. Сухомлинського : досвід Херсонщини / О. Стребна // Рідна школа. - 2015. - №5/6. - С. 17-19.

Тарнашинська Л. Парадигма світоглядних шукань Христі Алчевської: від ідеалу краси до ідеалу соціальної справедливості / Л. Тарнашинська // Дивослово (українська мова й література в навчальних закладах). - Киiв, 2015. - N10. - С. 46 - 54.

Титаренко Л. Ідеї педагога-гуманіста в сучасній початковій школі : [загальноосв. школа I ступеня "Мрія" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області] / Л. Титаренко // Початкова школа. - Киiв, 2015. - №9. - С. 5-8.

Ткачук Г. Технології формування зв’язного мовлення молодших школярів засобами художніх творів В. О. Сухомлинського / Г.  Ткачук // Початкова школа. - Киiв, 2015. - №10. - С. 12-15.

Усатенко Т. Мудрість філософування мислителя / Т. Усатенко // Освіта . - К., 2015. - №34/35. - С. 10.

Хайруліна В. Ідеї В. О. Сухомлинського належать світу / В. Хайруліна // Рідна школа. - 2015. - №5/6. - С. 9-13.

Шалагінов Б. Дитинство і література : постмодерна візія / Б. Шалагінов // Всесвітня література в школах України . - 2015. - N 11. - С. 2-7.

Шевченко О. Естетичне виховання молодших школярів на уроках літературного читання : (за ідеями В. О. Сухомлинського)/ О. Шевченко // Початкова школа. - Киiв, 2015. - №9. - С. 21-24.

Шулікін Д. Порівняльні дослідження у Чехії / Д. Шулікін // Освіта України. - К., 2015. - №44/45. - С. 11.

Шулікін Д. Про підручники і вступну кампанію / Д. Шулікін // Освіта України. - К., 2015. - №49. - С. 6.

Підготувала Костильова Л.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше