Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Рівненська обласна універсальна  наукова бібліотека

Новини педагогічної науки та практики за 2 квартал 2016 року

 Акініна Н. Тьюторство як технологія / Н. Акініна // Освіта : громадсько - політична  газета. - К., 2016. - №13/14. - С. 7.

Антипін Є. Питання трудового виховання дітей у дидактичному доробку Володимира Фармаковського / Є. Антипін // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. - С. 63-66.

Антонченко М. Деякі педагогічні аспекти використання інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу / М. Антонченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. - С. 40-42.

Базалійська Л. Підвищення психологічної культури педагогів-початківців / Л. Базалійська // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - № 5/6. - С. 35-43.

Батюк Н. Корекція пізнавальної сфери учнів : цикл занять / Н. Батюк // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N5/6. - С. 1-37. - (Вкладка "Практики для практики").

Бережна Т. Моделювання здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу : обгрунтування структури і критеріїв / Т. Бережна // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. - С. 37-42.

Березівська Л. Ідея національно - патріотичного виховання школярів у добу Української революції : за матеріалами журналу "Вільна українська школа" (1917 - 1920) / Л. Березівська // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. - С. 57-62.

Бех І. Д. Духовний пошук : сучасні наукові межі / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2016. - №1. - С. 5-14.

Бех І. Педагогічна наука у контексті експерементально - виховних стратегій / І. Бех // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №2/3. - С. 15-20.

Бикова О. Організація дитячого хореографічного фестивалю як одна з педагогічних умов розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хорегорафії / О. Бикова // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал. - К., 2016. - №1. -  С. 42-44.

Богдан В. Регіональний досвід інформатизації управління дошкільною освітою / В. Богдан // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. - С. 91-95.

Бондаренко А. Ю. Дидактичні можливості технології скрайбінгу / А. Ю. Бондаренко // Історія та правознавство : науково - методичний журнал. – Х., 2016. - № 12 /квітень/. - С. 2-6.

Бондарчук О. Кімната-музей рідкісної книги у педагогічній бібліотеці / О. Бондарчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2016. - № 1. - С. 32-34.

Брежицька Г. Психолого-педагогічний тренінг "Профілактика емоційного вигорання" / Г. Брежицька, С. Кузьмицька // Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал. – Х., 2016. - №9/10. - С. 17-22.

Буяк Р. Р.  Навчаємо граючи / Р. Р.  Буяк // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - №4. - С. 29-33.

Буяк Р. Р.  Навчаємо граючи / Р. Р. Буяк // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - №5. -  С. 2-5. - Продовж. Початок : № 4, 2016.

Вишневський О. Педагогічні погляди Івана Франка на тлі реформ сучасної освіти / О. Вишневський // Освіта : громадсько - політична  газета . - К., 2016. - №15. - С. 7.

Відомий вчений-економіст і педагог : пам’яті академіка АЕН України, віце-президента Спілки економістів України В. І. Павлова (1946-2015) // Економіка України : політико-економічний. – К., 2015. - №12. - С. 80-81.

Возна З. Метод проектів: історичний аспект становлення і розвитку / З. Возна // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – К., 2016. - N1. - С. 6-14.

Вчимося жити у безпеці : (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області)  // Безпека життєдіяльності : науково- популярний . – К., 2016. - № 3. - С. 11-13 . - Продовж. Початок № 1 -№ 2, 2016.

Гавлітіна Т. Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням європейського освітнього простору / Т. Гавлітіна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. - С. 117-120.

Гарник І. Інформаційні та комунікаційні технології у системі дошкільної освіти Великої Британії / І. Гарник, М. Пантюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. - С. 31-35.

Гільберг Т. Г. Професіоналізм і творчість учителя / Т. Г. Гільберг // Географія та економіка в рідній школі. – К., 2016. - №4. - С. 6.

Гірний О. Інформальна (неофіційна) освіта як головне джерело навченості / О. Гірний // Педагогічна думка. - Львів, 2016. - №1. - С. 12-16.

Голинська О. Назавжди у нашій пам’яті : [присвячено корифею українського музикознавства О. І. Малозьомовій] / О. Голинська // Культура і життя. – К., 2016. - №1. - С. 15.

Гудовсек О. Особливості естетичного виховання дітей в Японії / О. Гудовсек // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. - С. 138-141.

Дем’яненко Н. "Громадівський соціалізм" М. П. Драгоманова : еволоюція поглядів, концептуалізація ідей/ Н. Дем’яненко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. - С. 52-56.

Демченко В. Психолого-педагогічне спостереження як метод діагностики обдарованості дітей/ В. Демченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. - С. 59-61.

Демчук О. Теоретичні підходи до вивчення життєвої компетентності особистості/ О. Демчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. - С. 62-66.

Довженко Т.Підготовка вчителів проектних класів до організації педагогічної просвіти батьків / Т. Довженко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №4. -  С. 26-30.

Єрмак Ю. Проблема професійного самопізнання особистості в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя/ Ю. Єрмак // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. - С. 15-18.

Журов В. Вирішення життєвих проблем : рекомендації психологів для працівників освіти/ В. Журов, Д. Новік // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N7/8. -  С. 11-28

Завалевський Ю. Творча самореалізація особистості вчителя як головна умова професійної діяльності/ Ю. Завалевський // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 9-12.

Завязун Т. До дії треба мотивувати/ Т. Завязун // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. – К., 2016. - N3. -  С. 14 - 16.

Кальчук М. Виховання культури потреб особистості у сучасній школі/ М.  Кальчук // Початкова школа : науково-методичний журнал. – К., 2016. - №3. -  С. 10-13.

Камишин В. В. Антропологія інтелекту - шлях до розуміння феномена обдарованості/ В. В. Камишин, М. М. Міленіна // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. – К., 2016. - №1. -  С. 15-24.

Каплуновська О. Тьюторство - дієва форма методичного супроводу педагогів/ О. Каплуновська // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. – К., 2016. - N3. -  С. 10 – 13.     

Качалова Л. Особливості використання технологій відеоконференції в діяльності працівників закладів післядипломної педагогічної освіти/ Л. Качалова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 35-38.

Кендюхова А. Удосконалення професійної компетентності педагога за допомогою технології "портфоліо"/ А. Кендюхова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 111-115.

Кириленко С. Поліфункціональний урок у системі STEM - освіти : теоретико - методологічні та методичні сегменти/ С. Кириленко, О. Кіян // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №4. -  С. 50-54.

Ківеждій О. Учитель для учня "Смартфонного покоління" : реалії і перспективи/ О. Ківеждій // Українська мова та література : всеукраїнська газета для вчителів. - К., 2016. - №  7/8. -  С. 55-60.

Кіян О. Педагогічні умови виховання громадянської компетентності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. Кіян // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 120-124.

Коваленко Л. Формування предметних компетентностей учнів : [обласний науково-практичний семінар методистів-словесників Вінничини]/ Л. Коваленко // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал. – К., 2016. - N5. -  С. 11-12.

Ковбасюк Т. Формування компетентності педагогічних працівників до здійснення професійно-педагоігчної та міжособистісної професійної комунікації / Т. Ковбасюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 18-22.

Колосова Л. Інноваційна методична робота як обов'язковий елемент професійно-педагогічної діяльності методистів районних (міських) науково-методичних установ/ Л. Колосова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 115-119.

Концепція науково-педагогічного проекту "Філологічний Олімп" // Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - К., 2016. - N 3. -  С. 5-9.

Кочубейник О. М. Спільний комунікативний простір як реалізація міждисциплінарної інтеграції освіти й науки у гуманітарній сфері/ О. М. Кочубейник // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. – К., 2016. - №1. -  С. 66-69.

Кравець Л. Комунікативний кодекс освітянина / Л. Кравець // Українська мова і література в школах України . – К. : Пед. преса, 2016. -  N 3. -  С. 10-15.

Кравчук О. Феномен педагогічного новаторства у працях сучасних дослідників : багатоаспектність і різновекторність трактувань/ О. Кравчук //Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. -  С. 25-30.

Кудлай І. Подолання конфліктності учасників навчально-виховного процесу : психолого-педагогічний семінар/ І. Кудлай // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N5/6. -  С. 32-34.       

Кулаков Р. С. Формування професійних домагань старшокласників у процесі вибору майбутньої професії/ Р. С. Кулаков //Психологія: реальність і перспектива : зб. наук. пр/ Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : О. Зень, 2015. - Вип. 5 . -  С. 62-69.

Лаєвська Н. Гра з кінетичним піском/ Н. Лаєвська, В. Дорошенко // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N5/6. - С. 59-61

Ленг Д. М.  Перші п'ять хвилин уроку/ Д. М.  Ленг // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - №4. - С. 38-41.

Литвин А. Про оплату праці педагогічних працівників : [відповіді на запитання]/ А. Литвин // Праця і зарплата : для фахівців народного господарства. – К., 2016. - №18. - С. 5.

Луканська А. Наша мета - не знання для еліти, а освічені громадяни/ А. Луканська // Голос України. – К., 2016. - №56/29 берез./. -  С. 13.

Люшин М. Методичне забезпечення перебудови освіти на Рівненщині (1990-1999 рр.)/ М. Люшин // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. - С. 6-9.

Малишева О. Атестація педагогів навчальних закладів об’єднаних теріторіальних громад/ О. Малишева // Бухгалтерія: бюджет. - К., 2016. - №11. - С. 10-11.

Мандрик Н. Загальнонаціональна мова як засіб освіти в Україні/ Н. Мандрик // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. - С. 42-45.

Мартиненко С. Самодіагностика педагогічної діяльності вчителя : сучасний вимір/ С. Мартиненко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. - С. 19-24.

Матат Д. Вища дошкільна освіта/ Д. Матат // Освіта України. - К., 2016. - №14. - С. 10-11.

Матяш Л. М. Розвиток професійної компетентності  педагогів: практичний семінар з елементами тренінгу/ Л. М. Матяш // Вивчаємо українську мову та літературу - 2016. - №9. -  С. 2-6.

Михасюк Т. Формування мовленнєвих умінь молодших школярів засобами народного календаря/ Т. Михасюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 72-78.

Московчук Н. Робота з учнями в конфліктний та постконфліктний періоди : рекомендації для педагогічних працівників/ Н. Московчук, І. Лавренчук // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N9/10. -  С. 65-66.

Мусатов С. О. Система психологічного знання/ С. О. Мусатов // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. – К., 2016. - №1. -  С. 77-85.

Набок М. В. Привабливість школи як результат ефективного управління/ М. В. Набок // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. – К., 2016. - №1. -  С. 70-76.

Навроцька В. Профілактика синдрому професійного вигорання/ В. Навроцька // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N9/10. -  С. 35-52.

Нестеренко Г.  Аксіологія інклюзивної освіти та педагогіки гетерогенності/ Г. Нестеренко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : науково- практичний журнал. – К., 2016. - №2. -  С. 53-65.

Носенко Ю. Зарубіжний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній дошкільній освіті/ Ю. Носенко, Ж. Матюх // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 95-102.

Овчаренко С. Ю.  Програма корекційних занять для учнів, які схильні до агресії/ С. Ю.  Овчаренко // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - №5. -  С. 39-44.

Окольнича Т. Українські етнографічні дослідження народної педагогіки східних слов’ян : 19 - 20 ст./ Т. Окольнича // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. -  С. 67-70.

Палій О. Творчий учитель - це вдумливий учитель : роздуми з приводу порушеної Григорієм Клочеком проблеми у статті "Риторика слова і слайда"/ О. Палій // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал. – К., 2016. - N3. -  С. 3-5.

Пастушенко Р. Освітня реформа : обіцяного два роки чекають/ Р. Пастушенко // Педагогічна думка. - Львів, 2016. - №1. -  С. 3-12.

Полицяк Н. Формування психолого-педагогічної компетентності педагогів, які працюють з академічно обдарованими учнями/ Н. Полицяк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 66-69.

Положення про рейтингове оцінювання діяльності педагогів Запорізького колегіуму "Мала гуманітарна академія" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №2/3. -  С. 79-80.

Попко І. Трансформація ролі викладача в контексті дистанціної освіти/ І. Попко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 46-48.

Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників : Закон України від 26 січ. 2016 р. №940-VIII // Відомості Верховної Ради України : бюлетень Верховної Ради України. – К., 2016. - № 10. -  С. 25-26.

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння : Постанова КМУ № 1109 від 23.12.15  // Інформаційний збірник та коментарі  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України . - К. : Педагогічна преса, 2016. - N4. -  С. 7-9.

Про оздоровлення і підвищення розмірів соціальних стандартів // Освіта України. - К., 2016. - №21. -  С. 4.

Профільна школа з 2018 - го : варто ризикнути? // Освіта України. - К., 2016. - №9/10. -  С. 3.

Пугач А. Шлях Української асоціації Василя Сухомлинського : з нагоди 25 - річчя від часу заснування/ А. Пугач // Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. -  С. 72-74.

Пулатова Л. Мовна когніція як складова полілінгвального світогляду особистості/ Л. Пулатова, О. Місінькевич //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 122-125.

Радул В. Особливості дослідження професійної самореалізації особистості у наукових теоріях та концепціях/ В. Радул // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. -  С. 3-10.

Рак Н. Дослідження особливостей професійної підготовки особистості/ Н. Рак // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 125-128.     

Ручинська Н. Основні підходи до визначення поняття змішаного навчання/ Н. Ручинська, І. Семенко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 38-42.

Самофалова Л. Керування емоційним станом : заняття для педагогів/ Л. Самофалова // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N5/6. -  С. 44-47.

Сібіль О. Запорізький колегіум "Мала гуманітарна академія" - модель Школи відкритої освіти/ О. Сібіль // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №2/3. -  С. 32-37

Созонюк О. С. Теоретико - методологічні проблеми розвитку психологічної культури педагога/ О. С. Созонюк // Психологія: реальність і перспектива : зб. наук. пр/ Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : О. Зень, 2015. - Вип. 5 . -  С. 140-147.

Сойчук Р. Структурна і змістова характеристики національного самоствердження особистості/ Р. Сойчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 125-129.

Сорока В. Посмішка "лицаря дитинства"/ В. Сорока // Освіта України. - К., 2016. - №11. -  С. 11.

Степанченко О. Культура педагогічного спілкування/ О. Степанченко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. - К., 2016. - № 2. -  С. 51-54.

Таранік - Ткачук К. Шляхи вдосконалення суспільно - гуманітарної освіти у межах науково - педагогічного проекту "Інтелект України" в основній школі/ - Ткачук К. Таранік // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №4. -  С. 39-44.

Терентьєва Н. О. Міждисциплінарність як основа нового знаннєвого продукту в інформаційному суспільстві/ Н. О. Терентьєва // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. – К., 2016. - №1. -  С. 59-65.

Ткаченко Л. Ідеї В. Сухомлинського - революційний етап у розвитку вітчизняної педагогічної думки/ Л. Ткаченко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. -  С. 75-78.

Турчинська О. Сталий розвиток у світі та регіоні/ О. Турчинська, А. Дроняк // Педагогічна думка. - Львів, 2016. - №1. -  С. 19-26.

Ушмарова В. Інноваційні форми підвищення рівня готовності вчителів до роботи зі здібними та обдарованими учнями/ В. Ушмарова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №4. -  С. 70-75.        

Фещенко О. Шкільний екзамен: від стресу - до успіху/ О. Фещенко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 28-32.

Шелухіна Н. Логопедичне обстеження: Кому? Коли? Навіщо?/ Н. Шелухіна // Освіта : громадсько - політична  газета . - К., 2016. - №7/8. -  С. 5.

Шикула Р. Проблеми підготовки майбутніх учителів засобами музейної педагогіки у вітчизняній літературі/ Р. Шикула // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 109-112.

Щодо атестації педагогічних працівників : лист МОН України від 16.02.2016 № 1/9-80  // Інформаційний збірник та коментарі  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України . - К. : Педагогічна преса, 2016. - N4. -  С. 39.

Ягоднікова В. Принципи формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи/ В. Ягоднікова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 133-138.

Підготувала Костильова Л. А.

Рівненська обласна універсальна  наукова бібліотека

Новини педагогічної науки та практики за 2 квартал 2016 року

 

1.     Акініна Н. Тьюторство як технологія / Н. Акініна // Освіта : громадсько - політична  газета. - К., 2016. - №13/14. - С. 7.

 

2.     Антипін Є. Питання трудового виховання дітей у дидактичному доробку Володимира Фармаковського / Є. Антипін // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. - С. 63-66.

 

3.     Антонченко М. Деякі педагогічні аспекти використання інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітнього навчального закладу / М. Антонченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. - С. 40-42.

 

4.     Базалійська Л. Підвищення психологічної культури педагогів-початківців / Л. Базалійська // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - 5/6. - С. 35-43.

 

5.     Батюк Н. Корекція пізнавальної сфери учнів : цикл занять / Н. Батюк // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N5/6. - С. 1-37. - (Вкладка "Практики для практики").

 

6.     Бережна Т. Моделювання здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу : обгрунтування структури і критеріїв / Т. Бережна // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. - С. 37-42.

 

7.     Березівська Л. Ідея національно - патріотичного виховання школярів у добу Української революції : за матеріалами журналу "Вільна українська школа" (1917 - 1920) / Л. Березівська // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. - С. 57-62.

 

8.     Бех І. Д. Духовний пошук : сучасні наукові межі / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. - К, 2016. - №1. - С. 5-14.

 

9.     Бех І. Педагогічна наука у контексті експерементально - виховних стратегій / І. Бех // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №2/3. - С. 15-20.

 

10. Бикова О. Організація дитячого хореографічного фестивалю як одна з педагогічних умов розвитку індивідуальних творчих здібностей майбутніх учителів хорегорафії / О. Бикова // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал. - К., 2016. - №1. -  С. 42-44.

 

11. Богдан В. Регіональний досвід інформатизації управління дошкільною освітою / В. Богдан // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. - С. 91-95.

 

12. Бондаренко А. Ю. Дидактичні можливості технології скрайбінгу / А. Ю. Бондаренко // Історія та правознавство : науково - методичний журнал. – Х., 2016. - № 12 /квітень/. - С. 2-6.

 

13. Бондарчук О. Кімната-музей рідкісної книги у педагогічній бібліотеці / О. Бондарчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2016. - № 1. - С. 32-34.

 

14. Брежицька Г. Психолого-педагогічний тренінг "Профілактика емоційного вигорання" / Г. Брежицька, С. Кузьмицька // Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал. – Х., 2016. - №9/10. - С. 17-22.

 

15. Буяк Р. Р.  Навчаємо граючи / Р. Р.  Буяк // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - №4. - С. 29-33.

 

16. Буяк Р. Р.  Навчаємо граючи / Р. Р. Буяк // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - №5. -  С. 2-5. - Продовж. Початок : № 4, 2016.

17. Вишневський О. Педагогічні погляди Івана Франка на тлі реформ сучасної освіти / О. Вишневський // Освіта : громадсько - політична  газета . - К., 2016. - №15. - С. 7.

 

18. Відомий вчений-економіст і педагог : пам’яті академіка АЕН України, віце-президента Спілки економістів України В. І. Павлова (1946-2015) // Економіка України : політико-економічний. – К., 2015. - №12. - С. 80-81.

 

19. Возна З. Метод проектів: історичний аспект становлення і розвитку / З. Возна // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів. – К., 2016. - N1. - С. 6-14.

 

20. Вчимося жити у безпеці : (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області)  // Безпека життєдіяльності : науково- популярний . – К., 2016. - № 3. - С. 11-13 . - Продовж. Початок № 1 -№ 2, 2016.

 

21. Гавлітіна Т. Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням європейського освітнього простору / Т. Гавлітіна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. - С. 117-120.

 

22. Гарник І. Інформаційні та комунікаційні технології у системі дошкільної освіти Великої Британії / І. Гарник, М. Пантюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. - С. 31-35.

 

23. Гільберг Т. Г. Професіоналізм і творчість учителя / Т. Г. Гільберг // Географія та економіка в рідній школі. – К., 2016. - №4. - С. 6.

 

24. Гірний О. Інформальна (неофіційна) освіта як головне джерело навченості / О. Гірний // Педагогічна думка. - Львів, 2016. - №1. - С. 12-16.

 

25. Голинська О. Назавжди у нашій пам’яті : [присвячено корифею українського музикознавства О. І. Малозьомовій] / О. Голинська // Культура і життя. – К., 2016. - №1. - С. 15.

 

26. Гудовсек О. Особливості естетичного виховання дітей в Японії / О. Гудовсек // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. - С. 138-141.

 

27. Дем’яненко Н. "Громадівський соціалізм" М. П. Драгоманова : еволоюція поглядів, концептуалізація ідей/ Н. Дем’яненко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. - С. 52-56.

 

28. Демченко В. Психолого-педагогічне спостереження як метод діагностики обдарованості дітей/ В. Демченко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. - С. 59-61.

 

29. Демчук О. Теоретичні підходи до вивчення життєвої компетентності особистості/ О. Демчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. - С. 62-66.

 

30. Довженко Т.Підготовка вчителів проектних класів до організації педагогічної просвіти батьків / Т. Довженко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №4. -  С. 26-30.

 

31. Єрмак Ю. Проблема професійного самопізнання особистості в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя/ Ю. Єрмак // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. - С. 15-18.

 

32. Журов В. Вирішення життєвих проблем : рекомендації психологів для працівників освіти/ В. Журов, Д. Новік // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N7/8. -  С. 11-28

 

33. Завалевський Ю. Творча самореалізація особистості вчителя як головна умова професійної діяльності/ Ю. Завалевський // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 9-12.

 

34. Завязун Т. До дії треба мотивувати/ Т. Завязун // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. – К., 2016. - N3. -  С. 14 - 16.

 

35. Кальчук М. Виховання культури потреб особистості у сучасній школі/ М.  Кальчук // Початкова школа : науково-методичний журнал. – К., 2016. - №3. -  С. 10-13.

 

36. Камишин В. В. Антропологія інтелекту - шлях до розуміння феномена обдарованості/ В. В. Камишин, М. М. Міленіна // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. – К., 2016. - №1. -  С. 15-24.

 

37. Каплуновська О. Тьюторство - дієва форма методичного супроводу педагогів/ О. Каплуновська // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. – К., 2016. - N3. -  С. 10 – 13.   

 

38. Качалова Л. Особливості використання технологій відеоконференції в діяльності працівників закладів післядипломної педагогічної освіти/ Л. Качалова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 35-38.

 

39. Кендюхова А. Удосконалення професійної компетентності педагога за допомогою технології "портфоліо"/ А. Кендюхова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 111-115.

 

40. Кириленко С. Поліфункціональний урок у системі STEM - освіти : теоретико - методологічні та методичні сегменти/ С. Кириленко, О. Кіян // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №4. -  С. 50-54.

 

41. Ківеждій О. Учитель для учня "Смартфонного покоління" : реалії і перспективи/ О. Ківеждій // Українська мова та література : всеукраїнська газета для вчителів. - К., 2016. - №  7/8. -  С. 55-60.

 

42. Кіян О. Педагогічні умови виховання громадянської компетентності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів/ О. Кіян // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 120-124.

 

43. Коваленко Л. Формування предметних компетентностей учнів : [обласний науково-практичний семінар методистів-словесників Вінничини]/ Л. Коваленко // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал. – К., 2016. - N5. -  С. 11-12.

 

44. Ковбасюк Т. Формування компетентності педагогічних працівників до здійснення професійно-педагоігчної та міжособистісної професійної комунікації / Т. Ковбасюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 18-22.

 

45. Колосова Л. Інноваційна методична робота як обов'язковий елемент професійно-педагогічної діяльності методистів районних (міських) науково-методичних установ/ Л. Колосова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 115-119.

 

46. Концепція науково-педагогічного проекту "Філологічний Олімп" // Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - К., 2016. - N 3. -  С. 5-9.

 

47. Кочубейник О. М. Спільний комунікативний простір як реалізація міждисциплінарної інтеграції освіти й науки у гуманітарній сфері/ О. М. Кочубейник // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. – К., 2016. - №1. -  С. 66-69.

 

48. Кравець Л. Комунікативний кодекс освітянина / Л. Кравець // Українська мова і література в школах України . – К. : Пед. преса, 2016. -  N 3. -  С. 10-15.

 

49. Кравчук О. Феномен педагогічного новаторства у працях сучасних дослідників : багатоаспектність і різновекторність трактувань/ О. Кравчук //Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. -  С. 25-30.

 

50. Кудлай І. Подолання конфліктності учасників навчально-виховного процесу : психолого-педагогічний семінар/ І. Кудлай // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N5/6. -  С. 32-34.  

 

51. Кулаков Р. С. Формування професійних домагань старшокласників у процесі вибору майбутньої професії/ Р. С. Кулаков //Психологія: реальність і перспектива : зб. наук. пр/ Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : О. Зень, 2015. - Вип. 5 . -  С. 62-69. 

 

52. Лаєвська Н. Гра з кінетичним піском/ Н. Лаєвська, В. Дорошенко // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N5/6. - С. 59-61  

 

53. Ленг Д. М.  Перші п'ять хвилин уроку/ Д. М.  Ленг // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - №4. - С. 38-41.

 

54. Литвин А. Про оплату праці педагогічних працівників : [відповіді на запитання]/ А. Литвин // Праця і зарплата : для фахівців народного господарства. – К., 2016. - №18. - С. 5.

 

55. Луканська А. Наша мета - не знання для еліти, а освічені громадяни/ А. Луканська // Голос України. – К., 2016. - №56/29 берез./. -  С. 13.

 

56. Люшин М. Методичне забезпечення перебудови освіти на Рівненщині (1990-1999 рр.)/ М. Люшин // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. - С. 6-9.

 

57. Малишева О. Атестація педагогів навчальних закладів об’єднаних теріторіальних громад/ О. Малишева // Бухгалтерія: бюджет. - К., 2016. - №11. - С. 10-11.

 

58. Мандрик Н. Загальнонаціональна мова як засіб освіти в Україні/ Н. Мандрик // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. - С. 42-45.

 

59. Мартиненко С. Самодіагностика педагогічної діяльності вчителя : сучасний вимір/ С. Мартиненко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. - С. 19-24.  

 

60. Матат Д. Вища дошкільна освіта/ Д. Матат // Освіта України. - К., 2016. - №14. - С. 10-11.

 

61. Матяш Л. М. Розвиток професійної компетентності  педагогів: практичний семінар з елементами тренінгу/ Л. М. Матяш // Вивчаємо українську мову та літературу - 2016. - №9. -  С. 2-6.

 

62. Михасюк Т. Формування мовленнєвих умінь молодших школярів засобами народного календаря/ Т. Михасюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 72-78.  

 

63. Московчук Н. Робота з учнями в конфліктний та постконфліктний періоди : рекомендації для педагогічних працівників/ Н. Московчук, І. Лавренчук // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N9/10. -  С. 65-66.

 

64. Мусатов С. О. Система психологічного знання/ С. О. Мусатов // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. – К., 2016. - №1. -  С. 77-85.

 

65. Набок М. В. Привабливість школи як результат ефективного управління/ М. В. Набок // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. – К., 2016. - №1. -  С. 70-76.

 

66. Навроцька В. Профілактика синдрому професійного вигорання/ В. Навроцька // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N9/10. -  С. 35-52.

 

67. Нестеренко Г.  Аксіологія інклюзивної освіти та педагогіки гетерогенності/ Г. Нестеренко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : науково- практичний журнал. – К., 2016. - №2. -  С. 53-65. 

 

68. Носенко Ю. Зарубіжний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній дошкільній освіті/ Ю. Носенко, Ж. Матюх // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 95-102.

 

69. Овчаренко С. Ю.  Програма корекційних занять для учнів, які схильні до агресії/ С. Ю.  Овчаренко // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - №5. -  С. 39-44.  

 

70. Окольнича Т. Українські етнографічні дослідження народної педагогіки східних слов’ян : 19 - 20 ст./ Т. Окольнича // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. -  С. 67-70. 

 

71. Палій О. Творчий учитель - це вдумливий учитель : роздуми з приводу порушеної Григорієм Клочеком проблеми у статті "Риторика слова і слайда"/ О. Палій // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал. – К., 2016. - N3. -  С. 3-5.

 

72. Пастушенко Р. Освітня реформа : обіцяного два роки чекають/ Р. Пастушенко // Педагогічна думка. - Львів, 2016. - №1. -  С. 3-12.

 

73. Полицяк Н. Формування психолого-педагогічної компетентності педагогів, які працюють з академічно обдарованими учнями/ Н. Полицяк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 66-69.

 

74. Положення про рейтингове оцінювання діяльності педагогів Запорізького колегіуму "Мала гуманітарна академія" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №2/3. -  С. 79-80.

 

75. Попко І. Трансформація ролі викладача в контексті дистанціної освіти/ І. Попко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 46-48.

 

76. Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників : Закон України від 26 січ. 2016 р. №940-VIII // Відомості Верховної Ради України : бюлетень Верховної Ради України. – К., 2016. - № 10. -  С. 25-26.

 

77. Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння : Постанова КМУ № 1109 від 23.12.15  // Інформаційний збірник та коментарі  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України . - К. : Педагогічна преса, 2016. - N4. -  С. 7-9.

 

78. Про оздоровлення і підвищення розмірів соціальних стандартів // Освіта України. - К., 2016. - №21. -  С. 4.  

 

79. Профільна школа з 2018 - го : варто ризикнути? // Освіта України. - К., 2016. - №9/10. -  С. 3.

 

80. Пугач А. Шлях Української асоціації Василя Сухомлинського : з нагоди 25 - річчя від часу заснування/ А. Пугач // Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. -  С. 72-74.

 

81. Пулатова Л. Мовна когніція як складова полілінгвального світогляду особистості/ Л. Пулатова, О. Місінькевич //Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 122-125.

 

82. Радул В. Особливості дослідження професійної самореалізації особистості у наукових теоріях та концепціях/ В. Радул // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. -  С. 3-10.

 

83. Рак Н. Дослідження особливостей професійної підготовки особистості/ Н. Рак // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 125-128.  

 

84. Ручинська Н. Основні підходи до визначення поняття змішаного навчання/ Н. Ручинська, І. Семенко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №3. -  С. 38-42.

 

85. Самофалова Л. Керування емоційним станом : заняття для педагогів/ Л. Самофалова // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. – К., 2016. - N5/6. -  С. 44-47.

 

86. Сібіль О. Запорізький колегіум "Мала гуманітарна академія" - модель Школи відкритої освіти/ О. Сібіль // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №2/3. -  С. 32-37.

 

87. Созонюк О. С. Теоретико - методологічні проблеми розвитку психологічної культури педагога/ О. С. Созонюк // Психологія: реальність і перспектива : зб. наук. пр/ Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне : О. Зень, 2015. - Вип. 5 . -  С. 140-147.

 

88. Сойчук Р. Структурна і змістова характеристики національного самоствердження особистості/ Р. Сойчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 125-129.

 

89. Сорока В. Посмішка "лицаря дитинства"/ В. Сорока // Освіта України. - К., 2016. - №11. -  С. 11.     

 

90. Степанченко О. Культура педагогічного спілкування/ О. Степанченко // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. - К., 2016. - № 2. -  С. 51-54.

 

91. Таранік - Ткачук К. Шляхи вдосконалення суспільно - гуманітарної освіти у межах науково - педагогічного проекту "Інтелект України" в основній школі/ - Ткачук К. Таранік // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №4. -  С. 39-44.

 

92. Терентьєва Н. О. Міждисциплінарність як основа нового знаннєвого продукту в інформаційному суспільстві/ Н. О. Терентьєва // Педагогіка і психологія/ Акад. пед. наук України. – К., 2016. - №1. -  С. 59-65.

 

93. Ткаченко Л. Ідеї В. Сухомлинського - революційний етап у розвитку вітчизняної педагогічної думки/ Л. Ткаченко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №1. -  С. 75-78.

 

94. Турчинська О. Сталий розвиток у світі та регіоні/ О. Турчинська, А. Дроняк // Педагогічна думка. - Львів, 2016. - №1. -  С. 19-26.

 

95. Ушмарова В. Інноваційні форми підвищення рівня готовності вчителів до роботи зі здібними та обдарованими учнями/ В. Ушмарова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №4. -  С. 70-75.

 

96. Фещенко О. Шкільний екзамен: від стресу - до успіху/ О. Фещенко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 28-32.

 

97. Шелухіна Н. Логопедичне обстеження: Кому? Коли? Навіщо?/ Н. Шелухіна // Освіта : громадсько - політична  газета . - К., 2016. - №7/8. -  С. 5.

 

98. Шикула Р. Проблеми підготовки майбутніх учителів засобами музейної педагогіки у вітчизняній літературі/ Р. Шикула // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 109-112.

 

99. Щодо атестації педагогічних працівників : лист МОН України від 16.02.2016 № 1/9-80  // Інформаційний збірник та коментарі  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України . - К. : Педагогічна преса, 2016. - N4. -  С. 39.

 

100.                      Ягоднікова В. Принципи формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи/ В. Ягоднікова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2015. - №4. -  С. 133-138. 

 

                                                                           Підготувала Костильова Л. А.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше