Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
 Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Новини педагогічної науки та практики за 3 квартал 2016 року

 

1.Абрамович Т. Базові компоненти професійної компетентності соціального педагога / Т. Абрамович // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. - С. 35-37.

2.Антипін Є. Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / Є. Антипін // Рідна школа. - 2016. - №5/6. - С. 61-65.

3.Бабенко О. Про два міфи : обговорюємо статтю Людмили Величко "Про деякі педагогічні міфи" / О. Бабенко //Біологія і хімія  в рідній школі. - Київ, 2016. - №3. -  С. 29.

4.Барабаш О. Особливості діалогічної взаємодії на рівні "вчитель-учень" в умовах розвивального навчання / О. Барабаш, Л. Мартинюк // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. - С. 134-137.

5.Бобеляк Н. Модель внутрішкільного моніторингу як інноваційний підхід до управління якістю освіти у загальноосвітньому закладі / Н. Бобеляк // Педагогічна думка. - Львів, 2016. - №3. - С. 27-30.

6.Буяк Р. Р. Навчаємо граючи / Р. Р.  Буяк // Основи здоров’я. - Х, 2016. - №7. -  С. 8-18. - Продовж. Початок : № 4, 5, 6, 2016.

7.Ващенко Л. Міф четвертий : обговорюємо статтю Людмили Величко "Про деякі педагогічні міфи" / Л. Ващенко // Біологія і хімія  в рідній школі. - Київ, 2016. - №3. - С. 30.

8.Венгловська О. Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової - громадського діяча, проcвітителя, педагога/ О. Венгловська // Рідна школа. - 2016. - №5/6. - С. 51-55.

9.Вєтрова С. Розвиток інтелектуально-творчих умінь молодших школярів прийомами драмогерменевтики / С. Вєтрова // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. - С. 138-140.

10. Вишневський О. Педагогічні погляди Івана Франка на тлі реформ сучасної української освіти / О. Вишневський // Педагогічна думка. - Львів, 2016. - №2. -  С. 26-42.

11. Галів М. Світоглядно-методологічні засади педагогічної творчості Омеляна Вишневського / М. Галів // Педагогічна думка. - Львів, 2016. - №2. - С. 21-26.

12. Гаушева Т. В. Наступність і перспективність у роботі початкової та середньої ланок освіти : засідання спільного методичного об'єднання вчителів початкових класів та вчителів-предметників (тренінг) / Т. В. Гаушева // Початкове навчання та виховання. - Харків, 2016. - №15. - С. 2-5.

13. Гентош О. Служіння на педагогічній ниві / О. Гентош // Освіта. - К., 2016. - №21/22. -  С. 7.

14. Городецька О. Лінгвопсихологічні основи навчання іноземної мови учнів молодшого шкільного віку / О. Городецька // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. - С. 140-146.

15. Гулько О. Філософський аналіз модернізаційних змін у змісті початкової школи / О. Гулько // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. - С. 143-146.

16. Дяков І. Просвітницька діяльність С. Русової та її внесок у розвиток освітніх установ / І. Дяков // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 116-119.

17. Єремейчук Г. Погляди на реформування системи початкової освіти України/ Г. Єремейчук, Т. Токарчук // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 146-149.

18. Згадаймо професора Корнєєва // Географія та економіка в рідній школі. - Київ, 2016. - №7/8. - С. 8.

19. Зміст виховання і розвитку в поглядах Івана Франка // Освіта. - К., 2016. - №31/32. -  С. 5-6.

20. Зміст навчання // Освіта. - К., 2016. - №31/32. -  С. 4.

21. Іванюк Г. Діяльність Софії Русової в царині педагогіки : служіння народу й Україні/ Г. Іванюк // Рідна школа. - 2016. - №5/6. -  С. 46-50.

22. Ігнатьєва С. Педагогічний дискурс Євгена Березняка / С. Ігнатьєва // Українська мова й література в школах України . - Київ, 2016. -  N 7/8. -  С. 50-53.

23. Козленко О. Якби міфи "працювали" : обговорюємо статтю Людмили Величко "Про деякі педагогічні міфи"/ О. Козленко // Біологія і хімія  в рідній школі . - Київ, 2016. - №3. -  С. 30-34.

24. Колісник В. Положення про ДЮСШ: огляд основних змін/ В. Колісник //Бухгалтерія: бюджет. - К., 2016. - №24. -  С. 4-5.

25. Коменський Я. А.  Лабіринт світла і рай серця : [молитва до Бога]/ Я. А.  Коменський // Слово вчителю. - Рівне, 2016. - №1. -  С. [4] (обкл).

26. Кондратова В. Розвиток художніх та творчих здібностей учнів у початковій школі/ В. Кондратова // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 149-152

27. Кулик І. Софія Русова про духовно-моральну спрямованість педагогічної концепції Григорія Сковороди/ І. Кулик // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 120-122.

28. Кучеренко М. Сергій Федорович Грушевський : етапи життя і діяльності на ниві педагогіки/ М. Кучеренко // Українознавство. - Київ, 2016. - №1. -  С. 33-45.

29. Лавріненко Л. Окремі аспекти здоров’язбереження дітей у педагогічній спадщині С.Русової/ Л. Лавріненко // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 122-125.

30. Маркова І. Державний стандарт базової  і повної загальної  середньої освіти : від теорії до практики/ І. Маркова, В. Садкіна //Інформатика в школі . - К., 2016. - №9. -  С. 4-8.

31. Мартиненко С. Методи комплексного педагогічного діагностування адаптації дитини до умов навчального середовища/ С.  Мартиненко // Початкова школа. – К., 2016. - №9. -  С. 49-51.

32. Міленіна Г. Концепція національної системи освіти Софії Русової: філософський аспект/ Г. Міленіна // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 125-127.

33. Миколюк О. Про зміну клімату на кожному уроці/ О. Миколюк // День. - Київ, 2016. - №143/144. -  С. 19.

34. Нагорна О. Формування екологічної свідомості молодших школярів на літературній спадщині В. О. Сухомлинського/ О.  Нагорна // Початкова школа. – К., 2016. - №9. -  С. 32-36.

35. Овчаренко С. Ю. Програма корекційних занять для учнів, які схильні до агресії/ С. Ю. Овчаренко // Основи здоров’я. - Х, 2016. - №7. -  С. 35-38. - Продовж. Початок : № 5, 6, 2016.

36. Пентилюк М. Унормування терміносистеми з української лінгводидактики. Основні методичні поняття у сучасному педагогічному дискурсі / М. Пентилюк // Українська мова й література в школах України . - Київ, 2016. -  N 6. -  С. 25-27.

37. Про внесення змін до переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2016 р. № 342 // Урядовий кур'єр. - К, 2016. - №103/2 черв./. -  С. 4.

38. Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах : Наказ МОН України від 08.04.2016 № 402 // Інформаційний збірник та коментарі  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України . - К.: Педагогічна преса, 2016. - N8. -  С. 45-46.

39. Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи : наказ Міністерства освіти і науки України від 2 жовт. 2014 р. № 1124 //Краєзнавство.  Географія. Туризм.. - Киiв, 2016. - № 16. -  С. 3-7. - (Дод.: "Шкільний туризм") .

40. Розвантаження та оновлення програм початкової школи //Початкова школа. – К., 2016. - №9. -  С. 1-14.

41. Розенталь-Солентано С.  3 речі, які педагогам варто знати про власне навчання/ С.  Розенталь-Солентано // Основи здоров’я. - Х, 2016. - №7. -  С. 19.

42. Романова О. Підвищення якості превентивного виховання - шлях до формування здоров’язбережувального середовища/ О. Романова // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 152-155.

43. Савченко В. Фізична культура в початковій школі: інноваційні підходи, методика викладання/ В. Савченко // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 155-158.

44. Січкар А. Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в теоретико - практичній спадщині Софії Русової/ А. Січкар // Рідна школа. - 2016. - №5/6. -  С. 56-60.

45. Соломаха С. Досвід мистецько - педагогічної школи Оксани Рудницької/ С. Соломаха // Мистецтво та освіта. - К., 2016. - №1. -  С. 51-53.

46. Становлення та розвиток системи суспільного дошкільного виховання на Волині (друга пол. 19 - перша пол. 20 століття) : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / А. О. Бубін. - Луцьк : Іванюк В. П., 2015. - 20 с.

47. Сушик Н. Соціально-педагогічна профілактика віктимної поведінки підлітків: теоретичний аспект/ Н. Сушик // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 39-41.

48. Тарапака Н. Психолого-педагогічні особливості реалізації принципу наступності в дошкільній та початковій освіті/ Н. Тарапака // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 158-160.

49. Ткаченко Л. Про особливості навчання базових предметів/ Л. Ткаченко //Освіта України. - К, 2016. - №36. -  С. 13.

50. Химинець В. Особливості формування еколого-економічних цінностей в учнів початкової школи/ В. Химинець, А. Химинець // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 161-165.

51. Хоружа Л. "Науки про освіту" : чи є в них місце педагогіці?/ Л. Хоружа // Вища школа. - К., 2016. - №6. -  С. 30-39.

52. Цимбалюк О. Професійно-комунікативна педагогічна діяльність вихователя дошкільного закладу в контексті педагогічної спадщини С. Русової/ О. Цимбалюк // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 131-134.

53. Шкабаріна М. Дослідження педагогічної креативності у вітчизняній та зарубіжній думці/ М. Шкабаріна // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 6-8.

54. Шлапак Я. Фундатор самоврядного виховання молоді : 9 серпня - 130 років від дня народження Олександра Тисовського - вченого, педагога, основоположника й організатора "Пласту"/ Я. Шлапак // Демократична Україна. - К, 2016. - №31. -  С. 12.

55. Яценюк Л. До питання формування інклюзивної компетентності педагогів у контексті модернізації системи початкової освіти/ Л. Яценюк // Нова педагогічна думка. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 168-170.

Підготувала Костильова Л. А.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше