Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Принцип єдності афекту та інтелекту,

як основа особистісного підходу до навчання дітей

Яценюк Л.І.

старший викладач кафедри

педагогіки, психології та

корекційної освіти РОІППО

 
 

‒   Л.С.Виготський в статті «Проблема розумової відсталості» критично оцінює одно векторні підходи щодо вивчення процесів розвитку психіки в онтогенезі;

‒   Проблема єдності афекту та інтелекту розглядалась Л.С.Виготським як наріжний камінь теорії психічного розвитку дитини. Ця єдність проявляється як динамічний, а не стабільний зв'язок афекту з інтелектом;

‒   Останнім часом особливе значення в психологічній науці набуває проблема розвитку особистості. В усіх концепціях перебудови системи освіти акцент ставиться на підвищенні уваги до дитини, як особистості;

‒   У культурно-історичній концепції Л.С.Виготського ключовим моментом розуміння процесів розвитку особистості дитини є перетворення низьких, елементарних або натуральних психічних процесів у вищі, культурні. Це відбувається, на думку Л.С.Виготського, завдяки використанню особливих психічних засобів;

‒   Для оволодіння власною природою, своїми психічними процесами і поведінкою людина використовує засоби, спрямовані всередину, на самого суб’єкта;

‒   Раніше в психології існував класичний поділ психіки на три частини: розум, почуття і волю. Розвиток вольової сфери в онтогенезі виявляється головним джерелом розвитку особистості, який забезпечує єдність афекту та інтелекту;

‒   Інша якість вольової дії – ініціативність, також є важливим аспектом розвитку дитини. Причина ускладнень ініціативності, з однієї сторони, у стійких традиціях авторитарного стилю виховання дітей, з іншої сторони, у відсутності адекватної психологічної теорії розвитку особистості дитини і її вольової сфери;

‒   Це означає, що організація навчально-виховного процесу повинна бути проаналізована і переглянута з позицій особистісного підходу в навчанні;

‒   Вихідним поняттям психології розвитку в працях Л.С.Виготського є поняття психологічного віку з кризовими періодами. На думку Д.Б.Ельконіна проблема кризів в дитячій психології після Л.С.Виготського не знайшла належного дослідницького опрацювання;

‒   Слід зазначити, що з усіх фундаментальних понять культурно-історичної концепції найбільш розробленим виявилось поняття ведучої діяльності, яка відповідає за психічний розвиток дитини;

‒   Л.С.Виготський вважав, що основним критерієм поділу дитячого розвитку на вікові періоди є новоутворення: критичних новутворень і літичних періодів розвитку. Цей аспект вікової психології є також мало вивченим;

‒   Наступним виключно важливим поняттям культурно-історичної концепції є поняття соціальної ситуації розвитку;

‒   Вихідною основою психічного розвитку дитини є спілкування;

‒   Вивчення особистісного розвитку в процесі навчання і виявлення закономірностей організації навчання, які сприяють розвитку дитини, це і є спосіб розв’язання проблеми єдності афекту та інтелекту на конкретному психолого-педагогічному прикладі;

‒   З метою реалізації ідей культурно-історичної концепції Л.С.Виготського в педагогічній практиці пропонується нова модель початкової освіти, яка включає в себе:

  1. Зміна позиції педагога в навчально-виховному процесі. Центральною фігурою в ньому є дитина.
  2. Подолання відриву сім'ї від навчального закладу.
  3. Повноцінне спілкування, як засіб розвитку дитини.
  4. Переорієнтація на розвиток у дитини емоційної сфери.

 

Література:

  1. Библер В. С. Мышление как творчество (Введение в логику мысленного диалога) / В. С. Библер. – М. : Политиздат, 1975.
  2. Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте / Д. Б. Эльконин // Вопросы психологии. – 1974 – № 4. – С. 6-20.
  3. Кравцов Г. Г. Принцип единства эффекта и интеллекта как основа личностного подхода в обучении детей: [К 100-летию со дня рождения Л.С.Выготского] / Г. Г. Кравцов // Вопросы психологии. – 1996. – № 6. – С. 53-64.
  4. Субботский Е. В. Концепция Л. С. Выготского о высших и низших психических функциях и современные исследования познавательного развития в младенчестве / Е. В. Субботский // Вопросы психологии. – 1996. – № 6. – С. 88-92.
  5. Ярошевский М. Г. Когда Л. С. Выготский и его школа появилась в психологии / М. Г. Ярошевский // Вопросы психологии. – 1996. – № 5. – С. 110-121.

  

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше