Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

УДК: 376.1

Технологія консультування в системі інклюзивної освіти

Лариса Яценюк

старший викладач кафедри

педагогіки, психології та

корекційної освіти РОІППО

 

 

Рецензент

Савчук Л. О.,

кандидат педагогічних наук,

професор 

 

Актуальність теми. У системі реалізації інклюзивного навчання, яка має широку сферу застосування та придатна для роботи з усіма учнями, важливим аспектом, на нашу думку, є правильне використання технології консультування.

Відповідно до наукових розвідок Ф. Кевлі [1] ефективне консультування – це взаємодія, певним чином структурована і вільна від нав’язувань. Консультування в процесі упровадження інклюзивної освіти дозволяє розв’язувати багато різнопланових завдань:

‒     ознайомлення педагогів, батьків, волонтерів з перевагами інклюзивної освіти;

‒     формування толерантного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку;

‒     допомога у налагодженні міжособистісних стосунків, тактики навчання «особливої дитини»;

‒     реальне сприйняття потреб і можливостей дітей з особливостями у розвитку і так далі.

Процедуру консультування слід розпочинати з визначення мети. Це може бути:

1. Надання оперативної допомоги батькам, вчителям, асистентам (погіршились взаємини з хворою дитиною, не ходить в школу...).

2. Надання допомоги у вирішенні таких питань, з якими особа, яка звернулась, може впоратись самостійно. В цих випадках професійні знання не потрібні, а лише здоровий глузд (навчитись раціонально розподіляти час, визначити пріоритетні напрямки діяльності…).

3. Надання моральної підтримки для впевненості у собі.

4. Коли потрібне психіатричне лікування, а консультація є тимчасовим засобом зняття проблеми.

5. Надання тимчасової допомоги, яка потребує тривалого консультування.

У професійній діяльності доцільно практикувати наступні види консультування:

‒     особистісне: характер взаємин з людьми, власна невпевненість, тривожність, постійні невдачі;

‒     сімейне консультування, типи сімейного виховання, конфлікти, ставлення до дітей з «особливостями» в сім'ї і т.д.;

‒     психолого-педагогічне навчання і виховання дітей з різними нозологіями, взаємини вчителя та асистента-вчителя, з однолітками, умови інклюзивного навчання;

‒     ділове консультування: професійне становлення та фахове зростання педагогів, асистентів-учителів інклюзивних шкіл, оптимальна організація праці, взаємини в колективі.

Кожний вид консультування передбачає визначення конкретних завдань:

 1. Уточнення проблеми.
 2. Інформування про сутність проблеми і про реальний ступінь її серйозності (проблемне інформування).
 3. Вивчення особистості клієнта з метою з'ясування самостійного подолання проблеми.
 4. Вироблення стратегічної лінії подальших дій.
 5. Профілактика, тобто засоби запобігання можливих подальших ускладнень, конфліктних ситуацій в інклюзивному навчальному просторі.
 6. Інформування щодо психологічних особливостей, які можуть викликати подібні проблеми.

Для успішної реалізації ефективного консультування вкрай важливо дотримуватись основних принципів:

‒     гуманність;

‒     довіра;

‒     доброзичливість;

‒     орієнтація на загальні цінності;

‒     доступність діалогу;

‒     конфіденційність;

‒     індивідуальний підхід;

‒     комплексний підхід;

‒     відповідальність.

Аналіз психолого-педагогічних наукових джерел дозволяє виділити п’ять фаз консультування, які є важливою складовою технології [2]:

І. Встановлення контакта з клієнтом.

ІІ. Визначення проблеми.

ІІІ. Робоча фаза (розуміння проблеми).

ІV. Прийняття рішення і дії.

V. Зворотний зв'язок.

Інформаційні технології дають нові можливості в спеціальній освіті. У зв’язку із чим великий потенціал має метод дистанційного консультування. Під дистанційним консультуванням ми розуміємо будь-які форми спілкування, які не потребують особистих зустрічей. Перевагами методу дистанційного консультування є:

 • можливість зв’язатись зі спеціалістом в будь-який зручний час;
 • відсутність жорсткого часового регламенту;
 • можливість обговорення делікатних тем.

Заслуговує на увагу досвід реалізації програми «Реабілітація», м. Новокуйбишевськ, Росія, в рамках якої широко застосовується консультування у формі домашнього візитування. Домашнє візитування зорієнтоване на психологічну та інформаційну підтримку сім'ї, що виховує дитину з особливими освітніми потребами. У межах домашнього візитування фахівці проводять наступну роботу:

 • навчають батьків засобам активної підтримки розвитку дитини;
 • спільні заняття з батьками через ігровий контакт;
 • надання консультативної допомоги;
 • різні форми стимуляції психомоторного розвитку дитини з особливими освітніми потребами.

Одним із важливих напрямків консультування в системі інклюзивної освіти є створення та діяльність консультаційно-педагогічної групи, що складає фундамент розроблення індивідуального навчального плану для учня. Її першочергове завдання полягає не лише в тому, аби забезпечити адекватне оцінювання учня з особливими освітніми потребами, а й сформувати для нього програму навчання та сприяти її впровадженню [3].

До складу консультаційно-педагогічної групи мають входити батьки, вчителі, учень, асистент, представник адміністрації, інші фахівці. Укладений графік нарад дозволить організувати додаткові консультації, коли в них виникає потреба. Це дає можливість контролювати впровадження індивідуального навчального плану, оцінювати його ефективність, вносити необхідні зміни.

В організації засідань консультаційно-педагогічної групи слід дотримуватись формальної процедури: заздалегідь готувати порядок денний, вести протоколи. Наводимо приблизний зв'язок такого порядку в адаптованому варіанті за матеріалами Стрікленда й Тернбула (1990) [4]:

f1

f2 

 

Рисунок 1. Порядок денний засідання консультаційно-педагогічної групи

Інклюзивна форма навчання набирає обертів. У 2013 – 2014 н. р. у Рівненській області відкрито 60 інклюзивних класів для дітей з різними нозологіями, що зумовлює необхідність активного застосування технології консультування, як одного із стратегічних напрямків розвитку інклюзивної освіти.

 

Література:

 1. Кевля Ф. И. Индивидуальное консультирование как метод педагогической поддержки личностного развития ребёнка / Ф. И. Кевля // Коррекционно-развивающее образование: Научно-методический журнал. – М., 2013. – С. 20-28.
 2. Цимбалюк І. М. Психологічне консультування та корекція: Навчальний посібник / І. М. Цимбалюк. – К.: «Видавничий дім "Професіонал"», 2009. – 544 с.
 3. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практ. посіб. / [Тім Лорман, Джоан Деппелер, Девід Харві]; пер. з англ. – К.: СПД-ФО Парашин І. С., 2010. – 296 с.
 4. Strickland, B., & Turnbull, A. (1990). Developing and implementing individualized education programs. Columbus, OH: Merrill.

 

 

Стаття присвячена проблемі застосування технології консультування в системі інклюзивної освіти. Розглядаються мета, завдання, фази, консультування. Акцентується увага на впровадження інноваційних технологій: дистанційне консультування, домашнє візитування, створенні та діяльності консультаційно-педагогічних груп в інклюзивних школах.

Ключові слова: інклюзія, технологія, консультування.

 

Статья посвящена проблеме применения технологии консультирования в системе инклюзивного образования. Рассматриваются цель, задания, фазы консультирования. Акцентируется внимание на использовании инновационных технологий: дистанционное консультирование, домашнее визитирование, создании и деятельности консультативно-педагогических групп в инклюзивных школах.

Ключевые слова: инклюзия, технология, консультирование.

 

The article deals with the application of technology in counseling inclusive education. Considered objective, job counseling phase. Focuses on the use of innovative technologies: remote consultation, home vizitirovanie, establishment and operation of advisory and educational groups in inclusive schools.

Key words: inclusion, technology, consulting.

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше