Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Новини педагогічної науки та практики за 4 квартал 2016 року

1. Абрамович Т. Базові компоненти професійної компетентності соціального педагога / Т. Абрамович // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - № 1. -  С. 35-37.

2. Аніщенко О. В. Професіоналізація освіти дорослих у країнах східного партнерства / О. В. Аніщенко // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - 2016. - № 3. -  С. 80-86.

3. Аніщенко О. Неформальне навчання у політкультурному середовищі / О. Аніщенко // Освіта : громадсько - політична  газета. -  2016. - № 36/37. -  С. 6.

4. Антипін Є. Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / Є. Антипін // Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2016. - № 5/6. -  С. 61-65.

5. Артемов В. Деонтологічна педагогіка як новий науковий напрям в освтньому процесі / В. Артемов // Вища школа : науково-практичне видання. -  2016. - № 9. -  С. 57-66.

6. Балл Г. О. Аналіз поведінки  у складних  соціальних ситуаціях як сфера застосування теоретичних  положень психології / Г. О. Балл // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України.-Київ, 2016. -№ 3. -  С. 9-15.

7. Березівська Л. Василь Сухомлинський про джерела формування в школярів патріотичних почуттів / Л. Березівська // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - № 7. -  С. 3-7.

8. Бех І. Висока педагогіка почуттів : громадянськість особистості у смислоціннісній інтерпретації В. Сухомлинського / І. Бех // Освіта : громадсько - політична  газета. -  2016. - № 38/39. -  С. 3.

9. Біркова І. Оволодіння навичками саморегуляції. Опанування агресивних проявів у поведінці : заняття з елементами тренінгу / І. Біркова // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. -  2016. - № 21/22. -  С. 27-29.

  10. Біркова І. Профілактика емоційного вигорання в педагогів : психолого-педагогічний тренінг / І. Біркова // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - 2016. - № 21/22. -  С. 23-26.

  11. Богосвятська А. М. Мотив - джерело діяльності людини. Мотиви в навчанні / А. М. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - 2016. - № 11. -  С. 24-30.

  12. Брожак Н. Система роботи вчителя з впровадження в практику пошуково - дослідницької технології навчання / Н. Брожак, Д. Василенко // Українське слово і сучасність : науково-методичний .-  2016. - № 11. -  С. 4-7.

  13. Буяк Р. Р.  Навчаємо граючи / Р. Р.  Буяк // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - № 7. -  С. 8-18. - Продовж. Початок : № 4, 5, 6, 2016.

  14. Ващенко Л. До портрета педагога експериментального навчального закладу / Л. Ващенко; Б. Бейдерман; К. Новченкова // Біологія і хімія  в рідній школі.- 2016. - № 5. -  С. 36-39.

  15. Венгловська О. Організаційно - педагогічна діяльність Софії Русової - громадського діяча, просвітителя, педагога / О. Венгловська // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. -№ 5/6. -  С. 51-55.

  16. Воронцов П. Педагоги розвінчують стереотипи : проект "Змінимо країну разом" має здійснювати обмін педагогами заходу й сходу країни / П. Воронцов // Голос України. - 2016. - №  220/18 листоп./. -  С. 14.

  17. Габенко Л. Кінезіологія як ефективний психолого-педагогічний ресурс / Л. Габенко // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів.- 2016. – № 15/16. -  С. 30-33.

  18. Галата С. Український учитель іще всіх здивує / С. Галата // Освіта України. -  2016. - № 44. -  С. 6-7.

  19. Головко А. Шорічна грошова винагорода педагогам: шпаргалка / А. Головко // Бухгалтерія: бюджет. -  2016. - № 35. -  С. 29-31.

  20. Дічек Н. Жива спадщина : нове унікальне видання праць В. О. Сухомлинського / Н. Дічек // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - № 7. -  С. 8-12.

  21. Долгополова О. Діти, переселені із зони АТО : психологічна підтримка / О. Долгополова, Н. Скібіцька // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. -  2016. – № 21/22. -  С. 40-46.

  22. Дяков І. Просвітницька діяльність С. Русової та її внесок у розвиток освітніх установ / І. Дяков // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - № 1. -  С. 116-119.

  23. Іванюк Г. Діяльність Софії Русової в царині педагогіки : служіння народу й Україні / Г. Іванюк // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - № 5/6. -  С. 46-50.

  24. Калашник О. Інформатизація як один із пріоритетних напрямків активізації діяльності шкільних методичних служб / О. Калашник // Українське слово і сучасність : науково-методичний.- 2016. - № 11. -  С. 34-40.

  25. Кириченко Т. "Сонячні діти" у звичайному дитсадку : з досвіду впровадження інклюзивної освіти / Т. Кириченко, Л. Стадник // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Київ, 2016. - № 8. -  С. 16 – 19.

  26. Колос К. Р. Засоби побудови і реалізації індивідуальних траєкторій підвищення кваліфікації педагогічних працівників / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім'ї : науково-методичний. -  2016. - № 5. -  С. 12-15.

  27. Колос К. Р. Підвищення кваліфікації у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти як пріоритетний компонент освіти впродовж життя / К. Р. Колос // Комп’ютер у школі та сім'ї : науково-методичний.- 2016. - № 6. -  С. 53-56.

  28. Комарніцька І. Мнемотехніка: розучуємо скоромовки з радістю : індивідуальна робота з дітьми на етапі автоматизації та диференціації звуків / І. Комарніцька // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - 2016. – № 11. -  С. 20 – 22.

  29. Кондратець І. Відновлюємо життєві сили : рефлексивна програма професійного анти вигоряння / І. Кондратець // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - 2016. – № 10. -  С. 20 – 22.

  30. Кондратець І. Рефлексія - "щеплення" від професійного вигоряння / І. Кондратець // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Київ, 2016. – № 9. -  С. 21 – 23.

  31. Кондратець І. Самоменеджмент - ключ до успіху : рефлексивна програма професійного анти вигоряння / І. Кондратець // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Київ, 2016. – № 11. -  С. 23 – 25.

  32. Коноваленко Ю. Завдяки, а не всупереч як подолати когнітивний дисонанс? / Ю. Коноваленко // Освіта : громадсько - політична  газета.- Київ, 2016. - № 45/46. -  С. 6.

  33. Коновалова М. Інноваційні методи та принцити навчання / М. Коновалова, Ю. Кулікова // Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал. - Харьков, 2016. - № 19/20. -  С. 6-25.

  34. Коркушко В. Про тривалість щорічної відпустки науково-педагогічних працівників : [відповіді на запитання] / В. Коркушко, О. Усенко // Праця і зарплата: для фахівців народного господарства. - Київ, 2016. - № 38. -  С. 12.

  35. Кравчук Н. Модель формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / Н. Кравчук // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - № 7. -  С. 49-55.

  36. Кулик І. Софія Русова про духовно-моральну спрямованість педагогічної концепції Григорія Сковороди / І. Кулик // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. -№ 1. -  С. 120-122.

  37. Лавріненко Л. Окремі аспекти здоров’язбереження дітей у педагогічній спадщині С. Русової / Л. Лавріненко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - № 1. -  С. 122-125.

  38. Ларіонова О. Як підвищити мотивацію учнів до навчання : цикл тренінгових занять для підлітків / О. Ларіонова, О. Шейко // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Київ, 2016. – № 21/22. -  С. 4-22.

  39. Литвинець Г. Я прямую до майстерності : заняття з елементами тренінгу / Г. Литвинець // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Київ, 2016. – № 21/22. -  С. 30-36.

  40. Ляшенко О. І. Навчальне навантаження школярів України і країн ЄС: порівняльний аналіз / О. І. Ляшенко // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. -  2016. - № 3. -  С. 5-9.

  41. Ляшук Л. Виховувати патріотів Батьківщини змалку / Л.  Ляшук // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2016. -№ 9. -  С. 52-53.

  42. Макарчук А. Усе про мотивацію навчальної діяльності : теорія та практика / А. Макарчук // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Київ, 2016. – № 17/18. -  С. 1-29. - (Вкладка "Практики для практики").

  43. Мариновська О. Методичний менеджмент освітніх інновацій : неперервний професійний розвиток педагогічних працівників / О. Мариновська // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - № 7. -  С. 32-37.

  44. Мартиненко С. Аналіз типових труднощів у процесі адаптації дітей до навчання в школі / С.  Мартиненко // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2016. - № 10. -  С. 40-42.

  45. Мельник А. Вчимося жити у безпеці : (з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів Чернівецької області) / А. Мельник // Безпека життєдіяльності : науково- популярний. - Київ, 2016. - № 7. -  С. 12-16 . - Продовж. Початок : № 1- 6, 2016.

  46. Меренкова С. Приймаємо на роботу педагога з науковим ступенем: МОН розставляє акценти / С. Меренкова // Бухгалтерія: бюджет.- Київ, 2016. - № 35. -  С. 12-14.

  47. Міленіна Г. Концепція національної системи освіти Софії Русової: філософський аспект / Г. Міленіна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. -№ 1. -  С. 125-127.

  48. Міхно О. Типологія школярів Петра Лесгафта та її рецепція українськими вченими / О. Міхно // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - № 7. -  С. 61-67.

  49. Набок Н. М. Інтеграція освіти і науки України  як проблема  державної політики у сфері  науки і технологій / Н. М. Набок // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. – Київ, 2016. - № 3. -  С. 26-34.

  50. Нагорна О. Формування екологічної свідомості молодших школярів на літературній спадщині В. О. Сухомлинського / О.  Нагорна // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2016. - № 9. -  С. 32-36.

  51. Овчаренко С. Ю.  Програма корекційних занять для учнів, які схильні до агресії / С. Ю.  Овчаренко // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - № 8. -  С. 32-34. - Продовж. Початок : № 5, 6, 7, 2016.

  52. Осипчук Н. Об'єднуємо драгоманівців / Н. Осипчук // Освіта : громадсько - політична  газета. - Київ, 2016. - № 43/44. -  С. 2-3.

  53. Панок В. Г. Механізм саморозвитку особистості з точки зору прикладної психології / В. Г. Панок // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - Київ, 2016. - № 3. -  С. 16-20.

  54. Пентилюк М. Актуальні проблеми української лінгводидактики в дослідженнях учених-методистів / М. Пентилюк // Дивослово : науково-методичний. - Київ, 2016. - № 9. -  С. 2 – 5.

  55. Пересипкіна О. В.  Педагогіка толерантності як концептуальна основа професійної діяльності вчителя / О. В.  Пересипкіна // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - № 10. -  С. 8-10.

  56. Петрова С. Організаційно - педагогічні умови становлення особливості дитини – сироти / С. Петрова // Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2016. - № 7. -  С. 56-60.

  57. Пушкаренко С. Від компетентного вчителя до успішного учня : тренінгові заняття для педагогів / С. Пушкаренко, О. Слободян // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Київ, 2016. – № 21/22. -  С. 1-88. – (Тематична вкладка «Практики для практики»).

  58. Радкевич В. Екологічна компетентність педагогічних працівників – необхідна умова забезпечення сталого розвитку суспільства / В. Радкевич; Н. Кулачаєва; С. Леу // Освіта : громадсько – політична  газета. - Київ, 2016. - № 41/42. -  С. 3.

  59. Світлична Л. І.  Робота з батьками – складова здорового життя дитини / Л. І.  Світлична // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - № 10. -  С. 27-28.

  60. Семенів Н. Формування ІКТ-компетентності вчителя-словесника у сучасному освітньому просторі / Н. Семенів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал. - Київ, 2016. - № 3. -  С. 29-32.

  61. Семенюк О. Український педагогічний дискурс на тлі соціально-культурних трансформацій / О. Семенюк // Українська мова і література в школах України. - Київ : Педагогічна преса, 2016. – № 10. -  С. 7-11.

  62. Соломаха С. Крила академічної майстерності / С. Соломаха // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал. - Київ, 2016. - № 2. -  С. 54.

  63. Станьте «Шкільним радником» або «Агентом змін» для нової української школи // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - № 10. -  С. 6-7.

  64. Сташко Ж. Буденність на уроках неприпустима! : як привернути увагу учнів до теми на уроці / Ж. Сташко // Краєзнавство.  Географія. Туризм. - Київ, 2016. - № 18. -  С. 10-11.

  65. Сушик Н. Соціально-педагогічна профілактика віктимної поведінки підлітків: теоретичний аспект / Н. Сушик // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №1. -  С. 39-41.

  66. Тимофєєв В. Час виховувати лицарів : національно-патріотичне виховання школярів засобами козацької педагогіки / В. Тимофєєв // Освіта : громадсько – політична  газета. - Київ, 2016. - № 41/42. -  С. 9.

  67. Тимофєєв В. Час виховувати лицарів : національно-патріотичне виховання школярів засобами козацької педагогіки / В. Тимофєєв // Освіта : громадсько – політична  газета. - Київ, 2016. - № 45/46. -  С. 10.

  68. Ткач І. Работа в Малій академії наук – шлях розвитку юних талантів / І. Ткач // Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - К., 2016. – № 10. -  С. 7-8.

  69. Трубчаніна О. М.  Формування професійної компетентності вчителя через оздоровлювальну функцію освіти : сценарії семінарів-практикумів / О. М.  Трубчаніна // Основи здоров’я : науково-методичний журнал. - Х, 2016. - № 10. -  С. 30-34.

  70. Чайко В. Навчання дітей з інтелектуальними вадами : виклики та запобігання негативним тенденціям / В. Чайко // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Київ, 2016. – № 17/18. -  С. 62-69.

  71. Шахненко І. В.  Гуманізація освіти – ознака її якості / І. В. Шахненко  // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Київ, 2016. – № 9. -  С. 2 – 5.

  72. Шахненко І. В.  Профілактика йододефіциту  у дошкільників : практичні заняття  для вихователів ДНЗ та батьків / І. В. Шахненко, М. В. Домарецька // Дошкільний навчальний заклад. - Харків, 2016. - № 10. -  С. 18-31.

  73. Швидка І. Розвиток пізнавальних процесів і творчих здібностей особистості в умовах групи продовженого дня : програмно-цільовий проект / І. Швидка, Ю. Побідинська // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Київ, 2016. – № 19/20. -  С. 38-53.

  74. Шкабаріна М. Дослідження педагогічної креативності у вітчизняній та зарубіжній думці / М. Шкабаріна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - № 1. -  С. 6-8.

  75. Щербакова О. Розвиток позитивного мислення учнів основної школи у контексті формування психосоціального здоров’я / О. Щербакова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. – 2016. - № 7. -  С. 44-48.

  76. Як стати ефективним учителем: методи викладання : 10 основних позицій // Краєзнавство.  Географія. Туризм. - Київ, 2016. - № 19. -  С. 4-5.

  77. Яценюк Л. До питання формування інклюзивної компетентності педагогів у контексті модернізації системи початкової освіти / Л. Яценюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. -Рівне, 2016. - №1. -  С. 168-170.

  78.  Яцюк М. Використання кольорового тесту ставлень у психологічному супроводі педагогічного колективу / М. Яцюк // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Київ, 2016. – № 21/22. – С. 37-39.

  Підготувала Костильова Л. А.

  Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

  mini

  Революція гідності. Війна. Рівненщина

  Сайт пам'яті загиблих
  Революція гідності. Війна. Рівненщина

  Опитування

  Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
   

  Інше