Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР


Куроченко І. І.

 керівник Екологічного центру

Рівненського міського Палацу дітей та молоді,

керівник гуртка-методист .

Рискова В. Г.,

керівник Ресурсного центру

з екологічної освіти

Рівненського міського Палацу дітей та молоді,

методист


ЗБІРНИК

НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ  

З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ

 

 

Рівне

2015

Автори:

Куроченко Ірина Іванівна (керівник Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді, керівник гуртка-методист, відмінник освіти України), 

Рискова Варвара Георгіївна (методист, керівник Ресурсного центру з екологічної освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді, керівник гуртка-методист, відмінник освіти України). 

Рецензенти:

Давидюк Н.Ю. (методист кабінету виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. пед. наук),

Гуцман С.В. (старший викладач кафедри екології та збалансованого природокористування Рівненського державного гуманітарного університету, канд. біол. наук),

Кушева Н.О. (заступник директора з навчально-методичної роботи Рівненського міського Палацу дітей та молоді).

 

Схвалено та затверджено до друку науково-методичною радою Рівненського міського Палацу дітей та молоді (протокол № 5 від 05.12.2013 року) та науково-методичною радою Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 3 від 10.06.2014 року).

ЗМІСТ

Передмова………………………………………………………………………………4

Куроченко І.І., Рискова В.Г. Програма курсу «Я пізнаю світ»……………………..5 

Рискова В.Г. Програма «Дослідник довкілля»…………………………...…………41

Рискова В.Г. Програма «Загальна екологія».……………………………………….48

Куроченко І.І. Програма «Дослідження річок»……………………………………..58

Рискова В.Г., Куроченко І.І. Програма «Екологія Рівного та сталий розвиток»...65

Куроченко І.І., Рискова В.Г. Програма «Соціально-екологічна діяльність»……..74

Рискова В.Г. Програма «МАН. Відділення: хімії та біології, екології та аграрних наук»………………...80

Рискова В.Г. Програма «Комітет «Екологія та охорона здоров’я»………………..94

Куроченко І.І. Програма елективного курсу «Раціональне природокористування та ресурсозбереження»……………..99


ПЕРЕДМОВА

Одними із пріоритетних завдань позашкільної освіти відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» є вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду; задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні та творчій самореалізації; формування здорового способу життя; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих вихованців.

Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти, який передбачає оволодіння вихованцями знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи й науково-дослідницької та соціально-екологічної діяльності,  спрямований на реалізацію пріоритетних завдань позашкільної освіти.

Даний збірник представляє собою добірку програм еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти, що викладаються в Екологічному центрі Рівненського міського Палацу дітей та молоді. Навчальні програми передбачають формування у вихованців емоційно-чуттєвого сприйняття довкілля, почуття захоплення красою природи, екологічної свідомості, основ екологічних знань, навичок дослідницької та практичної екологічної діяльності, соціальних компетенцій задля покращення довкілля та сталого розвитку суспільства.

При складанні програм автори враховували обсяг знань дітей та підлітків з основних предметів загальноосвітньої школи, їх вікові особливості, досягнення педагогічної науки і практики та сучасний стан довкілля. Зміст навчання представлено через тематичні плани. В програмах охарактеризовано методичні особливості їх реалізації та визначено діагностику успішності через прогнозовані результати. Програми містять перелік матеріалів та обладнання для успішної реалізації поставлених завдань навчально-виховної діяльності.

Всі програми є авторськими, апробованими і мають практичне спрямування. Навчальні програми даного збірника можуть використовуватись під час навчально-виховного процесу гуртків, секцій, факультативів еколого-натуралістичного напряму загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти.

Завантажити: Куроченко І. І, Рискова В. Г. Збірник навчальних програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму (Документ Word)

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше