Рейтинг Користувача: / 7
НайгіршеНайкраще 

grem

Біологічні  диктанти з курсу  « Біологія рослин».

6 клас

 

Автор:

Дроботун Олена Григорівна,

вчитель географії та біології Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст.,

спеціаліст І категорії

 

 

Грем’яцький освітній округ

Методичний посібник. – 2016.

 

В посібнику представлені приклади різноманітних біологічних диктантів до курсу “Біологія рослин ”  для 6 класу.

Завдання вміщені в посібнику можна використовувати на етапі актуалізації та узагальнення знань, умінь та навичок.

Рекомендовано вчителям біології та студентам природничих спеціальностей.

 

Рецензенти:  Кузьменко Н.В. – методист районного методичного кабінету відділу  освіти Острозької райдержадміністрації.

Розглянуто та затверджено на засіданні науково – методичної ради Острозького районного методичного кабінету

(Протокол №  3   від  16.01.2016    року)

ПЕРЕДМОВА

Мета цього посібника   – залучити учнів до активного  навчання,  можливість  ширше засвоїти вивчений матеріал.  А вчителі можуть його використовувати  при підготовці до уроку.

Завдання для диктантів  підібрані  до кожного уроку в такому порядку, в якому  вони вивчаються в курсі “ Біологія ” 6  клас і мають прямий зв'язок з багатьма темами тому, що вони містять інформацію про рослини, які зустрічаються в науковій та науково-популярній літературі.

Біологічні  диктанти є однією з  форм контролю навчальних досягнень учнів, і дозволяють учителю, за короткий термін, перевірити ступінь засвоєння ними програмового матеріалу, вчасно виявити прогалини в знаннях та скоригувати  навчальну діяльність. У ході написання диктантів учні вчаться сприймати умови завдань на слух, розвивати логічну побудову відповідей.

Використання диктантів дозволяє вчителю здійснювати поетапний контроль набутих учнями знань, умінь і навичок та бути вчасно поінформованим щодо рівня їхніх навчальних досягнень.

Біологічні диктанти можуть бути використані на різних етапах уроку: актуалізації опорних знань, засвоєнні нового матеріалу, закріплення знань, повторення матеріалу.

Вашій  увазі пропонується посібник, що містить різні форми біологічних  диктантів до курсу  “Біологія ” 6  клас.

Посібник  підготовлений відповідно до нової  редакції програми “Біологія. Навчальна програма для 6 - 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.06 2012 р.  № 664 “Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних  закладів ІІ ступеня”).

Всі завдання складені так, щоб кожна дитина мала можливість випробувати свої сили з нестандартних завдань, шукати відповіді, помилятися, бачити свої помилки і так просуватися в креативному розвитку.

Частина  завдань розрахована не лише на формування  навчально – пізнавального інтересу, а  спрямована на розвиток екологічного мислення.

Диктанти  представлені  в різних формах. А саме:

 • термінологічні  та шифровані диктанти;
 • вибери правильну відповідь;
 • закінчи речення;
 • вставте пропущені  слова;
 • підбери пару;
 • перевір себе;
 • знайди помилку;
 • так чи ні;
 • “ вірю не вірю ”;
 • знайти зайве та інші.

Посібник  дасть змогу виявити рівень знань учнів  на  кожному конкретному уроці.

 

Зміст

ПЕРЕДМОВА.. 3

Тема 1.  Урок. Клітина – одиниця живого. Історія вивчення клітини. Основні положення клітинної теорії. 5

Тема 1. Урок . Лупа і мікроскоп. 6

Тема 1. Урок . Будова рослинної і тваринної клітини. Клітинна мембрана. 7

Тема 1. Урок . Внутрішнє середовище клітини. Цитоплазма та включення. 8

Тема 1. Урок . Основні органели клітини. Мітохондрії, пластиди, вакуолі. 9

Тема 1. Урок . Ядро клітини. 11

Тема 1.Урок . Утворення нових клітин. Біологічне значення поділу клітин. 12

Тема 2. Урок . Амеба, інфузорія - одноклітинні твариноподібні організми. 13

Тема 2. Урок . Малярійний плазмодій, дизентерійна амеба – одноклітинні паразитичні організми. 14

Тема 2. Урок . Хламідомонада, хлорела – одноклітинні водорості.  Евглена зелена. 15

Тема 2. Урок . Дріжджі – одноклітинні гриби. 16

Тема 2. Урок . Бактерії – найменші одноклітинні організми. Будова, поширення, розмноження. Роль бактерій у природі та значення в житті людини. 17

Тема  2. Урок . Губки, ульва – багатоклітинні організми. 18

Тема 3. Рослини. Урок . Рослини – живий організм (фотосинтез, живлення, дихання, випаровування води). 19

Тема 3. Урок . Будова рослини. Органи рослини. 20

Тема 3. Урок . Будова рослинної тканини. 21

Тема 3. Урок . Корінь: будова, основні функції. 22

Тема 3. Урок . Види коренів та видозміни. 23

Тема 3. Урок . Пагін, будова, основні функції. 24

Тема 3. Урок. Будова і функції стебла. 25

Тема 3. Урок . Видозміни пагона. 26

Тема 3. Урок . Листок. Будова та функції. 28

Тема 3. Урок . Видозміни листка. 29

Тема 3.Урок . Транспорт речовин. 30

Тема 3. Урок . Рухи рослин. 31

Тема 3. Урок . Розмноження рослин: статеве та нестатеве. Вегетативне розмноження рослин. 32

Тема 3. Урок . Квітка. Будова і різноманітність . 33

Тема 3. Урок . Суцвіття. 34

Тема 3. Урок . Запилення. Шифрований диктант. 35

Тема 3. Урок . Запліднення. Біологічний диктант. Чи вірите ви…. 37

Тема 3. Урок . Насіння. Біологічний диктант. ( Вибери правильну відповідь). 38

Тема 3. Урок . Проростання насіння. 39

Тема 3. Урок 45. Поширення плодів. 40

Тема 3. Урок. Ріст і розвиток рослин.  Біологічний диктант. 42

Тема 4. Різноманітність рослин. Урок. Поняття про класифікацію рослин. 43

Тема 4. Урок.  Водорості. 44

Тема 4. Урок. Мохи. Програмовий диктант. Закінчити речення. 46

Тема 4. Урок Папороті, хвощі, плауни. Біологічний диктант. Чи вірите ви що …….. 47

Тема 4. Урок. Голонасінні. Біологічний диктант. Чи вірите ви що …... 49

Тема 4. Урок Покритонасінні. Шифрований диктант. 51

Тема 4. Урок Екологічні групи рослин.  Термінологічний диктант. 52

Тема 4. Урок . Життєві форми рослин. Рослинні угрупування. 53

Тема 4. Урок. Типи  рослинних угруповань. 54

Тема 4. Урок. Значення рослин для життя на планеті Земля та людини. 55

Тема 5. Гриби. Урок. Загальна  характеристика грибів. 57

Тема 5. Урок. Екологічні групи  грибів. 58

Тема 5. Урок . Лишайники.  Шифрований диктант. 59

Тема 5. Урок. Шапинкові гриби. 61

Тема 5. Урок. Їстівні та отруйні гриби. 63

Тема 5. Урок. Паразитичні гриби. 65

Тема 5. Урок. Значення грибів в природі та житті людини. 66

Список використаних джерел. 67


Завантажити: Дроботун О. Г. Біологічні диктанти з курсу «Біологія рослин» (Документ Word)

Список використаних джерел.

 1. Д.К. Богданова. Довідник школяра і студента. – Донецьк: ТОВ “ БАО”, 2004. – 592с.
 2. В.О. Мотузний.  Біологія. Навчальний посібник – К.:Вища школа., 2007. – 751с.
 3. М.М. Мусієнко. Біологія. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів – К.: Генеза , 2002. – 2008 с.
 4. К.М. Ситник, Р.В.Чаговець. Біологічний словник. – Головна редакція Української радянської енциклопедії Академії наук Української РСР. Київ – 1974.- 551с.
 5. В.І. Соболь. Біологія. Підручник для 7 класу. загальноосвітніх  навчальних закладів – Київ. Грамота, 2007 – 296 с.
 6. Р.В. Шаламов, Ю.В. Дмитрієв., В.І. Подгорний. Біологія: Комплексний довідник – Харків , Веста : Видавництво “ Ранок ”, 2008. – 624с.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше