Рейтинг Користувача: / 1
НайгіршеНайкраще 

Рівненський навчально-виховний комплекс№ 1

 

Особливості реалізації концепції національно-патріотичного виховання 
на уроках англійської мови в початковій школі
(З досвіду роботи)

Підготували: 
Корнилюк Т. В., Семенюк В. В.

 

Рівне - 2017


ЗМІСТ

ВСТУП……….…………………………………………………………….…..3  

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ  НАВЧАННІ  АНГЛІЙСЬКІЙ  МОВІ

1.   Формування патріотичних почуттів молодшого школяра при роботі над проектами з англійської мови..…...5

2.   Використання художніх текстів та фольклору з метою формування громадянської позиції  молодшого школяра…8

3.   Робота з матеріалами українознавчого змісту як ефективний засіб виховання гордості за приналежність до власного народу…12

4.   Включення в зміст уроків домашнього читання регіонального компонента………… 20

5.   Потенціал мовленнєвих розминок для національно-патріотичного виховання на уроках англійської мови…..25

ДОДАТКИ…………………………………………………………….……… 27

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….....30

 

 

ВСТУП

 Як зазначено у Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 16.06.2015 р. № 641, «серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні…»   
Патріотичне виховання дітей молодшого шкільного віку – це цілеспрямований процес педагогічного впливу на особистість дитини з метою збагачення її знань про Батьківщину, виховання патріотичних почуттів, формування умінь і навичок моральної поведінки, розвиток потреби у діяльності на загальну користь.
 Серед різних навчальних дисциплін предмет “англійська мова” посідає особливе місце. Його своєрідність полягає в тому, що в ході вивчення іноземної мови учні здобувають не знання основ науки, а вміння й навички користуватися чужою мовою як засобом спілкування, засобом одержання нової корисної інформації.    
Викладання англійської мови в сучасній школі дає вчителю широкі можливості по вихованню громадянськості й патріотизму. Цьому сприяє комунікативна складова предмету, його спрямованість до вивчення побуту, звичаїв, традицій і, насамперед, мови іншого народу.    
Поряд з ознайомленням з реаліями англомовних країн ми вивчаємо державні символи, історію, географію, природу, культуру нашої  неньки  України засобами іноземної мови. Вивчення цих тем дає можливість на уроках, позакласних заходах з предмета формувати історичну свідомість, одночасно зміцнюючи моральні ідеали, патріотичні почуття учнів і любов до нашої Батьківщини.
 Період молодшого шкільного віку за своїми психологічними характеристиками найбільш сприятливий для виховання патріотизму, так як молодший школяр відповідає довірою дорослому, йому притаманні копіювання, сугестивність, емоційна чуйність, щирість почуттів. Знання, враження, пережиті в дитинстві, залишаються з людиною на все життя.   
Під час  проведення уроків англійської мови в початковій школі слід  формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування; як учня, жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.   
Вважаємо, що найбільш ефективними шляхами реалізації Концепції національно-патріотичного виховання при навчанні молодших школярів англійській мові є використання текстів, що містять українознавчий матеріал (у тому числі окремих жанрів художньої літератури), інсценізації та проектна роботи.
Навчаючи дітей користуватися іноземною мовою як інструментом спілкування, вчителі англійської мови Рівненського НВК №1 широко використовують матеріали, пов'язані з культурою та історією країни мови, що вивчається, та рідної мови. Виховання патріотизму проходить через використання тих жанрів літератури, які відповідають молодшому шкільному віку та зачіпають почуття й емоції: прислів'я й приказки, римівки, вірші, пісні, казки, легенди. У них втілений світогляд нашого народу, його мудрість і оптимізм, морально-етичні й естетичні принципи і традиції, особливості менталітету.   
Велика увага приділяється позакласній роботі з предмета, зокрема, інсценізаціям.
 Варто зауважити, що формування патріотичних якостей та національної свідомості має відбуватися природно, невимушено, ненав’язливо. Необхідно створити атмосферу, підібрати матеріал, що давав би знання про історію, традиції, людей, учити дітей порівнювати та робити висновки.   
Саме такі матеріали зібрано у цій роботі, що і зумовлює її актуальність. Запропоновані матеріали будуть корисними для вчителів англійської мови, які працюють з дітьми молодшого шкільного віку.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  

1. Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 "Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах"
2. Україна. Краєзнавчий експрес: навч. пос. – Київ : Лінгвіст, 2013 р. -20 с.
3. Гімн України заспівали англійською  [ Електронний ресурс] // Сайт ТСН. - Режим доступу http : // tsn.ua/ukrayina/gimn-ukrayini-pereklali-i-zaspivali-angliyskoyu-movoyu-340044.html. - Назва з екрана.
4. St. Nicholas Day in Ukraine  [ Електронний ресурс] // Ukraine Gift Delivery’s Blog (сайт).-Режим доступу :  https://ukrainegiftdelivery.wordpress.com/2009/12/17/st-nicholas-day-in-ukraine/.  - Назва з екрана.
5. St. Nicholas Day in Ukraine [ Електронний ресурс] // Proud of Ukraine : (сайт). - Режим доступу : http : // proudofukraine.com/st-nicholas-day-in-ukraine/. - Назва з екрана.    
6. Легенди Рівне [ Електронний ресурс] // Легенди України ( сайт). - Режим доступу : http : // legendsukraine.at.ua/publ/legendi_ukrajini/istoriji/legenda_pro_kolodjaz_u_. - Назва з екрана.


ЗМІСТ

ВСТУП……….…………………………………………………………….…..3  

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ  НАВЧАННІ  АНГЛІЙСЬКІЙ  МОВІ

1.   Формування патріотичних почуттів молодшого школяра при роботі над проектами з англійської мови..….……………………………………………..…...5

2.   Використання художніх текстів та фольклору з метою формування громадянської позиції  молодшого школяра………………………………………8

3.   Робота з матеріалами українознавчого змісту як ефективний засіб виховання гордості за приналежність до власного народу……………….…..…12

4.   Включення в зміст уроків домашнього читання регіонального компонента………………………………………………………………………… 20

5.   Потенціал мовленнєвих розминок для національно-патріотичного виховання на уроках англійської мови …………………………………………..25

ДОДАТКИ…………………………………………………………….……… 27

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….....30

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше