Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Новини педагогічної науки та практики за 1 квартал 2017 року

1. Безкоровайна О. В. Вивчення іноземної мови за допомогою сучасних інформаційних технологій (інтернет-ресурсів) у навчально-виховній діяльності учнів старших класів/ О. В. Безкоровайна, К. Р. Багнюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.-Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 72-75.
 
2. Березівська Л. Д. Проект єдиної школи в Україні про дванадцятирічну загальну середню освіту (1917-1920 рр. )/ Л. Д. Березівська // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України.- К, 2017. - №1. -  С. 77-86.
 
3. Бех І. Висока педагогіка почуттів : громадянськість особистості у смислоціннісній інтерпретації В. Сухомлинського/ І. Бех // Освіта : громадсько - політична  газета .- К., 2016. - №38/39. -  С. 3.
 
4. Біловицька Н. Класно-урочна система протидіє допомозі одне одному/ Н. Біловицька // Урядовий кур'єр.- К, 2017. - №27/11 лют./. -  С. 8.
 
5. Вербець В. В. Моніторинг ескалації соціально-психологічного дискомфорту особистості/ В. В. Вербець // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; гол. ред. В. В. Вербець.- Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 18-22.
 
6. Відкритий лист до Міністра освіти і науки Лілії Гриневич щодо проекту Типового навчального плану для 10-11 класів // Слово Просвіти: Тижневик всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка.- Київ, 2017. - № 4. -  С. 6-7.
 
7. Вітренко Ю. М. Вартість і ціни освітніх послуг / Ю. М. Вітренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Міністерство фінансів України.- Київ, 2017. - № 1. -  С. 10-26.
 
8. Власенко О. Приватні школи України. або Умови екслюзивного навчання в Україні/ О. Власенко // Директор школи.- Київ, 2017. - №2. -  С. 72-79.
 
9. Волошина О. До професії без перешкод: від теорії до практики/ О. Волошина // Профтехосвіта.- Київ, 2017. - №2. -  С. 7-8.

10. Впровадження елементів дуальної освіти в систему вищої освіти в Україні // Маркетинг в Україні.- Киiв, 2016. - №6. -  С. 48-52.

11. Галата С. Змішана освіта: подружити "онлайн" і "офлайн"/ С. Галата // Освіта України.- К, 2017. - №4. -  С. 8-9.

12. Галатюк Ю. М. Творча пізнавальна ситуація у контексті проектування та організації творчої навчальної діяльності/ Ю. М. Галатюк, М. Ю. Галатюк, Т. Ю. Галатюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.- Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 197-200.

13. Голубєва І. В. Ідентифікація та педагогічний супровід лінгвістично обдарованих учнів - представників різних мов і культур у Сполучених Штатах Америки / І. В. Голубєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.- Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 85-87.

14. Давліканов О. Досвід організаційної та педагогічної підтримки впровадження елементів дуальної освіти/ О. Давліканов, О. Купенко, Н. Світайло // Маркетинг в Україні.- Киiв, 2016. - №6. -  С. 63-70.

15. Дєнічєва О. І. Чинники модернізації змісту середньої гуманітарної освіти Австрії/ О. І. Дєнічєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.- Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 35-37.

16. Джабраїлов І. Роль професора Олександра Васильовича Багрія в історії педагогіки/ І. Джабраїлов // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал.- К., 2016. - № 6. -  С. 47-49.

17. Дроздовський  Д. Література й реформа освіти/  Д. Дроздовський // Дзвін: Літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис НСПУ.- Львов, 2016. - № 9/10. -  С. 149-154.

18. Захаренківські ідеї обговорили науковці з усієї України // Освіта : громадсько - політична  газета.- К., 2017. - №5/6. -  С. 1.

19. Калініченко Л. Внесок М. Богдановича у розвиток ідей формування творчого мислення в учнів початкової школи (середина 1960-х - 1990-ті рр.)/ Л.  Калініченко // Початкова школа : науково-методичний журнал.- Київ, 2016. - № 11. -  С. 1-4.

20. Карапузова Н. Педагогічна спадщина В. А. Євтушевського (1836-1888 рр.) - скарбничка ідей сучасного вчителя/ Н.  Карапузова, Л.  Процай // Початкова школа : науково-методичний журнал.- Київ, 2016. - № 12. -  С. 47-49.

21. Карпенчук С. Г. Ідеї Яна Амоса Коменського в контексті сучасного педагогічного простору/ С. Г. Карпенчук //.Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.- Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 136-141.

22. Клочек Г. Літературна освіта в новій українській школі : стратегія і тактика реформування/ Г. Клочек // Дивослово: науково-методичний.- Киiв, 2017. - №1. -  С. 7 – 11.

23. Ковалів І. Математика чи біологія : старшокласники обиратимуть предмети/ І. Ковалів // Урядовий кур'єр.- К, 2017. - №22/4 лют./. -  С. 4.

24. Ковалів І. Учнів навчать користуватися знаннями : реформа освіти і науки активізує зміни в інших галузях/ І. Ковалів // Урядовий кур'єр.- К, 2017. - №19/1 лют./. -  С. 4.

25. Козаченко Т. Вчимося жити з дітьми : тренінгове заняття для батьків дітей з ООП : [психологічний супровід дітей з особливими потребами]/ Т. Козаченко, І. Дрогобецька // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів.- Киiв, 2017. - №1/2. -  С. 45-51.

26. Козачук М. В. Адаптація дітей з особливими потребами до умов інклюзивного дошкільного закладу/ М. В. Козачук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.- Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 160-163.

27. Колупаєва А. А. Сучасна інклюзивна  парадигма в освіті дітей з ососбливими потребами/ А. А. Колупаєва, Л. В. Наконечна // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України.- К, 2017. - №1. -  С. 57-64.

28. Колупаєва А. Інклюзія - соціальна модель устрою суспільства/ А.  Колупаєва, О.  Таранченко // Початкова школа : науково-методичний журнал.- Київ, 2017. - № 2. -  С. 47-50.

29. Коноваленко Ю. Як вчителю з користю використовувати соцмережі на уроках/ Ю. Коноваленко // Освіта : громадсько - політична  газета .- К., 2017. - №5/6. -  С. 3.

30. Коновалова М. Інноваційні методи та принцити навчання/ М. Коновалова, Ю. Кулікова // Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал.- Харьков, 2016. - №19/20. -  С. 6-25.

31. Короденко М. Дослідження заради якості/ М. Короденко // Освіта України.- К, 2017. - №8/6 берез./. -  С. 6-7.

32. Короденко М. Майбутнє - за прогресивними спільнотами/ М. Короденко // Освіта України.- К, 2017. - №6. -  С. 5.

33. Короденко М. Нова школа у нових громадах : експерти шведсько-українського проекту допомагають створювати ефективні органи управління освітою в об'єднаних громадах/ М. Короденко; В. Сорока // Освіта України.- К, 2017. - №3. -  С. 10-11.

34. Короденко М. План - 2020/ М. Короденко //Освіта України.- К, 2017. -№4. -  С. 4

35. Короденко М. Фундамент для управлінських рішень/ М. Короденко // Освіта України.- К, 2017. - №4. -  С. 5.

36. Коротєєва А. В Університеті "Україна" напрацьовано досвід організації інклюзивного освітнього простору/ А. Коротєєва //.Голос України.- К, 2017. - №47/15 берез./. -  С. 13.

37. Кочубей Т. Лінгводидактичні основи розвитку мислення дитини у педагогічній спадщині Василя Сухомлинського/ Т. Кочубей // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №11/12. -  С. 33-36.

38. Кулик Н. Майстер-клас від гуру/ Н. Кулик //.Освіта України.- К, 2017. - №8/6 берез./. -  С. 14-15.

39. Купчик Л. Є. Шляхи реалізації наступності іншомовної освіти у шкільному освітньому дискурсі Австрії/ Л. Є. Купчик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; гол. ред. В. В. Вербець.- Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 36-38.

40. Лаба Н. Г. Врахування синдромного аналізу дефекту розвитку при побудові освітньої траєкторії дитини в умовах інклюзивного дошкільного закладу/ Н. Г. Лаба //.Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.- Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 163-167.

41. Локарєва Г. Можливості використання музикотерапії в загально - освітніх закладах/ Г. Локарєва; Г. Локарэва //.Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал.- К., 2016. - №4. -  С. 7-11.

42. Матат Д. Естонська релігія - це освіта/ Д. Матат // Освіта України.- К, 2017. - №4. -  С. 10.

43. Матат Д. Кроки до нової школи/ Д. Матат //.Освіта України.- К, 2017. - №8/6 берез./. -  С. 5.

44. Матат Д. Школа знань чи школа цінностей?/ Д. Матат // Освіта України.- К, 2017. - №3. -  С. 13.

45. Мельник О. Учитель, який створює гарний настрій в учнів / О. Мельник // Фізичне виховання в рідній школі.- Київ, 2016. - № 6. -  С. 20-21.

46. Мілл У. Дуальне навчання: досвід Німеччини/ У. Мілл // Маркетинг в Україні.- Киiв, 2016. - №6. -  С. 53-62.

47. Міхно О. Типологія школярів Петра Лесгафта та її рецепція українськими вченими/ О. Міхно // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №7. -  С. 61-67.

48. Мовчан Р. Літературна освіта в українській загальноосвітній школі : сучасний стан, виклики реальності, реформування/ Р. Мовчан // Дивослово: науково-методичний.- Киiв, 2017. - №1. -  С. 2 – 6.

49. Ничкало Н. Традиції академічної культури в дії/ Н. Ничкало // Освіта : громадсько - політична  газета .- К., 2016. - №51/52. -  С. 6.

50. Олешко Л.Д. Особливості впровадження інклюзивного навчання в освітній простір / Л.Д. Олешко // Безпека життєдіяльності : науково- популярний .- Київ, 2016. - № 12. -  С. 7-8.

51. Олійник Н. Про структуру-план сучасного уроку/ Н. Олійник // Зарубіжна  література в школі : науково-методичний журнал.- Харьков, 2017. - №3/4. -  С. 11-13.

52. Орищенко І. Педагогічна спадщина Віталія Шульгіна за матералами фонду ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського/ І. Орищенко // Вища школа : науково-практичне видання.- К., 2017. - №2. -  С. 94-103.

53. Освіта крізь життя - до 100-річчя від дня народження Г. Г. Єфіменка  // Вища школа : науково-практичне видання.- К., 2016. - №11/12. -  С. 114-118.

54. Осипчук Н. Поєднання якісної освіти з вихованням гармонійної особистості/ Н. Осипчук // Освіта : громадсько - політична  газета.- К., 2017. - №3/4. -  С. 2.

55. Павлович Ю. П. Основні підходи  до формування змісту навчання іноземних мов у початкових школах Словацької Республіки/ Ю. П. Павлович // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.- Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 31-34.

56. Педагогам - підвищення на два тарифні розряди // Освіта : громадсько - політична  газета .- К., 2017. - №1/2. -  С. 1.

57. Пономаренко О. Д. Хороший учитель - завжди учень / О. Д.  Пономаренко; інтерв’ю з Ганною Дудіч, півфіналісткою Global Teacher Prize // Трудове навчання в школі.- Харків, 2017. - №4. -  С. 9-13.

58. П’ять тенденцій оновлення шкільних програм 5 -9 класів //.Освіта України.- К, 2017. - №7. -  С. 5.

59. Рібцун Ю. Дислалія: причини, прояви, шляхи подолання/ Ю. Рібцун // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України.- Київ, 2017. - №2. -  С. 5 – 9.

60. Річний звіт про виконання бюджетних програм Міністерства освіти і науки України за 2016 рік // Освіта України.- К, 2017. - №9/10. -  С. 5-44.

61. Савельєв М. Г. Аналіз поняття "наступність" у контексті педагогічних категорій/ М. Г. Савельєв // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.- Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 207-209.

62. Семенюк О. Український педагогічний дискурс на тлі соціально-культурних трансформацій / О. Семенюк // Українська мова і література в школах України .- Київ : Педагогічна преса, 2016. - № 10. -  С. 7-11.

63. Суботюк В. І. Теорія і практика екологічної освіти молодших школярів наприкінці 20 століття: проблеми розвитку/ В. І. Суботюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.- Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 180-185.

64. Тадеєва М. І. Вплив реформаторських процесів у сфері мовної освіти старшокласників Польщі на удосконалення мовної освіти в Україні/ М. І.  Тадеєва, В. А. Левицька // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.- Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 10-14.

65. Тадеєва М. І. Удосконалення змісту сучасної шкільної іншомовної освіти в Австрії/ М. І. Тадеєва, Л. Є. Купчик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; відп. ред. М. С. Яцун.- Рівне : РДГУ, 2015. -  С. 14-18.

66. Темненко Д. А тепер - в розумний клас/ Д. Темненко // Освіта : громадсько - політична  газета .- К., 2017. - №1/2. -  С. 2.

67. Трофименко Л. І. Особистісний розвиток дітей дошкільного віку з тяжкими мовленнєвими розладами/ Л. І. Трофименко // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України.- К, 2016. - №4. -  С. 41-47.

68. Усач Л. В. Українська національна школа в поглядах провідних діячів філософсько-педагогічної думки/ Л. В. Усач // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. пр / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; гол. ред. В. В. Вербець.-Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 14-18.

69. Фаріон І. Зливання національного складника освіти в післямайданний час : [про нівелізацію українського світогляду в Україні]/ І. Фаріон // Слово Просвіти: Тижневик всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка .- Київ, 2017. - № 3. -  С. 1-2.

70. Хайруліна В. Особистість у колективі : до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського/ В. Хайруліна // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2016. - №11/12. -  С. 37-39.

71. Чайко В. Навчання дітей з інтелектуальними вадами : виклики та запобігання негативним тенденціям/ В. Чайко // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів.- Киiв, 2016. - №17/18. -  С. 62-69.

72. Чижевський Б. Освіта потребує повноцінного фінансування та розвитку/ Б. Чижевський // Голос України.- К, 2017. - №22/4 лют./. -  С. 9.

73. Чижевський Б. Що є на заваді черговій реформі?/ Б. Чижевський // Освіта : громадсько - політична  газета .- К., 2017. - №5/6. -  С. 4-5.

74. Швидка І. Розвиток пізнавальних процесів і творчих здібностей особистості в умовах групи продовженого дня : програмно-цільовий проект/ І. Швидка, Ю. Побідинська // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів.- Киiв, 2016. - №19/20. -  С. 38-53.

75. Шкавро В. Становлення і розвиток форм тестового контролю в навчальних закладах / В. Шкавро // Українська мова й література в школах України .- Київ : Педагогічна преса, 2016. - № 12. -  С. 32-35.

76. Шулкін Д. Старт ЗНО -2017/ Д. Шулкін // Освіта України.- К, 2017. - №4. -  С. 6-7.

Підготувала Костильова Л. А.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше