Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Управління освіти Рівненського міськвиконкому

КУ "Рівненський міський методичний кабінет"

Рівненська українська гімназія

  

 

Вокальні гуртки в ЗНЗ: теоретичні та практичні аспекти

    

 

З досвіду роботи

керівника вокального гуртка

Рівненської української гімназії

Туровської Л. І.

 

  


Рівне – 2017

 

Автор досвіду:

Туровська Лідія Іванівна, керівник вокального гуртка Рівненської української гімназії, стаж роботи 26 років.

  

Затверджено до друку методичною радою Рівненської української гімназії (протокол № 67 від 23 вересня 2014 року).

Автор: Туровська Лідія Іванівна, керівник вокального гуртка Рівненської української гімназії.

 

Вокальні гуртки в ЗНЗ: теоретичні та практичні аспекти: Метод. посібник/ Л.І.Туровська. – Рівне: РУГ.– РОІППО, 2017. – 65с.

У методичному посібнику подано матеріали з досвіду роботи керівника вокального гуртка РУГ Туровської Л.І. Автор подає теоретичні та практичні матеріали щодо вокально-хорового виховання дітей. Завданням педагога є узагальнення теоретико-практичної моделі використання розспівування на заняттях. У посібнику запропоновано вправи для засвоєння вокально-інтонаційних навичок та їх класифікацію за типами, видами, напрямками, подано зразки виховних заходів за участю гуртківців.

Посібник призначено для керівників вокальних гуртків, учителів музичного мистецтва, студентів педагогічних навчальних закладів та слухачів курсів системи післядипломної педагогічної освіти.


Рецензенти:

Гумінська О.О., кандидат педагогічних наук, доцент Рівненського державного гуманітарного університету;

Давидюк Н.Ю., кандидат педагогічних наук, методист кабінету виховної роботи, захисту прав дитини, позашкільної освіти, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання Рівненського ОІППО.

 

Затверджено й рекомендовано до друку кафедрою методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол №   15   від  20 жовтня  2014 року).

 

 


ЗМІСТ

 

Вступ ……………….………………………………………………………….5

Розділ І. Теоретичні аспекти організації вокальних гуртків в ЗНЗ

Вокальні гуртки: класифікація, види, структура.……………………………6

Вікові особливості голосового апарату …………………….………………11

Основні співацькі навички ………………….………..…………………...…12

Основні хорові навички ……………………………………………………...17

Розділ ІІ. Практичні аспекти організації позаурочної вокально-хорової роботи

Заняття вокального гуртка …………………………………………………..20

Вокально-хорові вправи ……………………………………………………..23

Розвиток навичок багатоголосся ……………………………………………32

Репертуар як засіб музичного виховання …………………………………..33

Проблемні питання в процесі хорового співу ……………………………...36

Сценарії позаурочних виховних заходів за участю гуртківців………..…..38

Висновки ……………………….…………………………………………….60

Список використаних джерел……………………………………………...62

Додатки………………………………………………………………………..64

 


Вступ

 

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті особлива увага звертається на забезпечення розвитку здібностей, талантів та обдаровань дітей і молоді, задоволення їхніх інтересів, запитів і пріоритетів. Важливу роль у формуванні творчої особистості, у її духовному розвитку становить музичне мистецтво. Відповідно до сучасних уявлень, головною метою музичного навчання та виховання є формування музичної культури як невід’ємної частини духовної культури особистості, а також здатності сприймати й виконувати музику як живе й образне мистецтво, нерозривно пов’язане з життям.

Найголовнішу роль у формуванні основ музичної культури покладено на школу. Саме тут виховується естетичне ставлення до навколишнього світу, формуються якості особи, що спрямовують і координують її подальший розвиток.

Шляхи формування музичної культури, зміст, методи й форми музично-виховної діяльності, вокальної педагогіки й досі залишаються важливими темами педагогічної дискусії. У зв’язку з цим комплекс проблем вокально-інтонаційної підготовки не втрачає актуальності в сучасній психолого-педагогічній літературі.

У практиці вокально-хорової роботи накопичено багатий досвід. Але, незважаючи на наявність ряду публікацій, присвячених вивченню сфери вокальної підготовки, залишається особливо відчутною потреба в роботах, присвячених питанням розвитку вокально-інтонаційних навичок та впровадження різних методик вокальної підготовки в практику музичної освіти школи.

Тому виникає потреба узагальнення досвіду роботи керівника вокального гуртка у формі методичного посібника.

Даний посібник містить вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. Зміст першого розділу розкривається через класифікацію різних видів гурткової роботи, пов’язаної з вокально-хоровим мистецтвом. Поданий матеріал щодо фізіологічних та вокальних особливостей голосового апарату. У другому розділі представлений практичний досвід проведення заняття вокального гуртка, особливості підбору вокально-хорових вправ, репертуару, наведені зразки виховних заходів за участю гуртківців.

Матеріал посібника зацікавить керівників вокальних гуртків, учителів музичного мистецтва, студентів педагогічних навчальних закладів та слухачів курсів системи післядипломної педагогічної освіти.

 

Завантажити: Вокальні гуртки в ЗНЗ: теоретичні та практичні аспекти: Метод. посібник/ Л.І.Туровська. – Рівне: РУГ.– РОІППО, 2017. – 65с. (Документ Word)


Висновки

Вокально-хорова робота проходить через усі заняття вокального гуртка від початку й до кінця, але головним чином вона здійснюється в процесі розучування пісень, хорових творів і під час спеціальних вокально-хорових вправ, що виконуються на окремі голосні склади, а також з текстом. Спеціальні вправи відіграють у вокально-хоровій роботі велику роль, вони дають можливість співакові максимально зосередити свою увагу на деяких основних елементах співацького процесу (насамперед на диханні, інтонації і якості звука). Під час роботи над піснею неминучою є велика комплексність завдань.

Отже, головна мета вокального гуртка – навчити дітей співати. Спів як виконавський процес розвиває музичні здібності, уміння сприймати, запам’ятовувати й відтворювати мелодію і виховує слухову увагу, спостережливість, уяву, наполегливість у подоланні виконавчих труднощів, дисциплінованість і самостійність, акторські і сценічні здібності. У процесі навчання співу розвивається не тільки голос, але й вирішуються завдання, пов’язані з формуванням особистості учня. Вокальна культура, з якою діти знайомляться на заняттях вокального гуртка є однією з складових засобів, що сприяють всебічному й гармонійному розвитку особистості.

Кінцевими результатами занять вокального гуртка є:

 • оволодіння співацькими навичками: диханням, володіння звуком та словом у співі, інтонуванням;
 • збагачення загальної музичної культури дітей;
 • зацікавлене ставлення до дитячої, народної пісні й до зразків мистецтва інших країн та народностей;
 • набуття виконавської майстерності;
 • участь у масових заходах школи, різноманітних конкурсах та оглядах художньої самодіяльності.

Використовуючи у своїй роботі різні методи, прийоми й форми, постійно намагаюсь дбати про науковий рівень кожного заняття та позакласного заходу, чітко та якісно продумувати його побудову, урізноманітнювати форми подання матеріалу, створювати сприятливий настрій для отримання естетичної насолоди від виконання музики.

Оптимальний зв'язок між урочною та позаурочною діяльністю гімназистів є важливою умовою залучення їх до художньої культури, до формування естетичних смаків, до вміння сприймати й оцінювати твори мистецтва. Значна роль у музичному вихованні належить масовим формам позакласної роботи, таким, як традиційні гімназійні свята: День народження гімназії, Свято рідної мови, Шевченківське свято, ток-шоу «Я люблю Україну», «Бабусине свято», літературно–музичні вітальні, «Козацькі забави», Свято матусь та Свято талантів.

Введення школярів у народно-музичну творчість (вокально-хорове й народне виконавство, відтворення народних звичаїв та обрядів), вивчення музичних традицій народу, краю, знання музичної професійної спадщини, розгляд професійної музики через призму її фольклорних джерел – головні напрями реалізації народознавчого підходу в системі музичного виховання. На позакласних заходах велику увагу потрібно звертати на вивчення народних звичаїв, свят та обрядів, які є відображенням реального життя українців. Народні звичаї стають усе більш значущими в нашому суспільстві, бо саме в них відображається національний характер, темперамент, світогляд та мораль. Тому в Рівненській українській гімназії традиційно проходять такі свята, як «Гостини в Катерини», «Андріївські вечорниці», свято Наума, свято Миколая, на яких учасники вокальних ансамблів виконують українські народні та сучасні пісні. Гімназисти з великим задоволенням беруть участь у міському фестивалі «Різдвяна зірка», де співають колядки та щедрівки.

Учні Рівненської української гімназії є багаторазовими переможцями та призерам міського конкурсу української естрадної пісні “Веселий вулик” та обласного конкурсу естрадної пісні “Юна зірка”, міських та обласних оглядів-конкурсів художньої самодіяльності, регіонального конкурсу української патріотичної пісні «Волинська Січ» та Всеукраїнського конкурсу естрадної пісні «Весняний первоцвіт». Творчі досягнення наших гімназистів можна побачити в додатку Б.

Головним для мене й моїх вихованців є розуміння того, що музичне мистецтво – це мова, яка зрозуміла всім людям незалежно від національності й віри, це мова людського серця, найкращих людських почуттів – любові, довіри, співчуття, поваги.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Був собі журавель: Українські жартівливі пісні, небилиці, лічилки. – К.: Музична Україна, 1993. – 30 с.
 2. Василенко В. Розвиваю музикою // Початкова школа. — 2000. - № 3.
 3. Вийди, вийди, Іванку: Веснянки для дошкільного і молодшого шкільного віку/Упор. М.Ткач, Н.Данилевська – К.: Веселка, 1993. – 39 с.
 4. Вокально-интонационные упражнения [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.all-2music.com/solfedgio_forms_ryzhkov.html#vokal.
 5. Вопросы вокальной педагогики / под редакцией Колпаковой Л. Р. – М.: Музыка, 1984. – 125 с.
 6. Вчимося співати. 1 – 3 класи / Упор. М.К.Яскулко. – Х.: Ранок, 2000.
 7. Вчимося співати. 5 – 8 класи / Упор. М.К.Яскулко. – Х.: Ранок, 2000.
 8. Выготский Л. С. Педагогическая психология / под ред. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
 9. Гадалова І. М. Музика та співи. Методика викладання: Навч. посібник /І. М. Гадалова. – К.: Вища шк., 1996. – Ч. І. – с. 1–237; Ч. ІІ. – с. 238–423.
 10. Детский хор. Пособие для хормейстеров. Вып. 1,2 / ред. составитель Соколов В. – М.: Музыка, 1981.
 11. Євтушенко Д. Роздуми про голос. – К.: Музична Україна, 1980.
 12. Заверуха С. І. Співають «Подільські солов’ї»: Навчально-методичний посібник. – Хмельницький : ХГПА, Вища школа, 2009. – 124 с.
 13. Карпенко Є. В. Навчайте мене музиці: пісні для дітей – Суми: МКВВП “Мрія”, 1992. – 28 с.
 14. Ковалів В. Деякі питання багатоголосного гармонічного хорового співу на уроках музики // Музика в школі. Зб. статей. Вип. 6. – К.: Музична Україна. – 1980. – 74-82с.
 15. Колодуб Ж. Музична абетка. – К.: Муз. Україна, 1991. – 50 с.
 16. Коломієць О. М. Хорознавство. Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2001.
 17. Колядки та щедрівки / Упор. С.М.Глушка – К.: Музична Україна, 1991. – 240 с.
 18. Кос-Анатольський А. Сонечко: збірка пісень для молодшого та середнього шкільного віку. – К.: Музична Україна, 1983. – 52 с.
 19. Косяченко В. Незгасний сміх // Українська співомовка – К.: Музична Україна, 1986. – 3-34с..
 20. Кушка Я. С. Методика музичного виховання дітей: Навчально-методичний посібник для студентів вищих музичних навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації/ Я. С. Кушка. – Вінниця: ВДПУ, 2002. – 224 с.
 21. Леонтович М. Практичний курс навчання співу в середніх школах України. – К.: Музична Україна, 1989.
 22. Локшин Д. Из опыта хоровой работы с детьми. – М.: АПН, 1953.
 23. Музика в школі. Зб. статей. Вип. 1-7.- К.: Музична Україна, 1976. – 1981.
 24. Падалка Г. Учитель, музика, діти. – К.: Музична Україна, 1982.
 25. Печенюк М. А., Леонтієв П. Б. Дзвінкі голоси. Музична хрестоматія 1-2 кл. - Тернопіль: СМП Астон, 1993.
 26. Печерська Е. П. Уроки музики в початкових класах: Навч. посібник /Е.П.Печерська. – К.: Либідь, 2001. – 272 с.
 27. Програми та поурочні методичні розробки для середніх шкіл. Музика 1-4 кл. – К.: Перун, 1996.
 28. Струве Г. А. Школьный хор. – М.: Просвещение, 1991.
 29. Струве Г.А. Хоровое сольфеджио // Методическое пособие по организации музыкально-теоретической работы в детских и юношеских хоровых коллективах. – М.: Сов. композитор, 1979.
 30. Струве Г. Эмоциональный мир музыки. – М.: Музыка, 1990.
 31. Трофімчук О. Школа колективного музикування. – Рівне, 1993.
 32. Халабузарь П. Методика музыкального воспитания : учеб. пособие / П.Халабузарь, В. Попов, Н. Добровольская. – М.: Музыка, 1989.
 33. Хлєбникова Л. Викладання музики в школі за системою Д.Б.Кабалевського. Метод. лист. – К.: Рад. школа, 1986.
 34. Хлєбникова Л. О. Методика хорового співу в початковій школі. Методичний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга. - Богдан, 2004. - 175 с.


Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше