Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Відділ освіти

Костопільської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

Борщівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенівЛ. ГаврилюкФормування творчої особистості через потенціал уроків зарубіжної літератури


Методичний посібникКостопіль - 2017


Гаврилюк Л.В. Формування творчої особистості через потенціал уроків зарубіжної літератури. - Костопіль, 2017


  

У посібнику наведені приклади форм,прийомів та методів з власного досвіду роботи, що стимулюють учнів до креативного мислення, викликають інтерес до вивчення зарубіжної літератури. Також вміщені зразки творчих  робіт вихованців, а додатки до посібника, у вигляді мультимедійних презентацій,відеороликів, банку Інтернет-ресурсів, зазначеного в переліку літератури,  стануть у нагоді вчителям до підготовки уроків зарубіжної літератури у 5-9 класах.


Схвалено методичною радою Борщівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (протокол № 3від11.01.2017 р)


  

Рецензенти. Шарапа В.К. – методист Костопільського районного методичного кабінету, Чечотенко Олена Миколаївна – директор Борщівської ЗОШ І-ІІ ступенів,  Ступницька Л.О. – вчитель української мови та літератури Борщівської ЗОШ І-ІІ ступенів.

Комп’ютерний набір: Гаврилюк Л.В. – вчитель зарубіжної літератури Борщівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів.


Зміст

1. Вступ 4
2. Форми, методи та прийоми формування творчого школяра ( з власного досвіду роботи) : ................. 6
2. 1. З використанням елементів технології критичного мислення........... 6
2. 2. З використанням можливостей ІКТ................................................. 13
2. 3. З використанням інтерактивних методів і вправ.............................. 18
3. Організація позакласної роботи, діяльнісний підхід у викладанні зарубіжної літератури та співпраця між колегами – мотивація до самореалізації особистості через практичне застосування набутих знань ....... 34
4. Висновки .................................................................................................................. 41
5. Література  .................................................................................................................. 43
6. Додатки до розділів методичного посібника ......................................................... 44Вступ


Я маю творчий потенціал.

Я хочу реалізувати його.

Інколи думаю, що мені 

це не вдасться.

Я схильна ризикувати.

Я вмію бачити проблему і

можливість її розв’язання.

Я маю критичне і гнучке мислення.

Я в пошуку!

Я виховую творчу особистість!!!


Проблема набуття учнями творчого самостійного досвіду в наш час стала особливо актуальною. Класик писав: «Нова доба нового прагне слова». Сучасному суспільству потрібна інтелектуально й соціально компетентна особистість, що вміє мислити критично, діяти творчо, застосовувати свої знання в нестандартних ситуаціях, неординарно розв’язувати проблеми, створювати  нове. У світлі нових вимог шкільної програми насамперед учитель має працювати творчо, бо  змінились не тільки вимоги,  а  й  учні, їх ставлення до вивчення зарубіжної літератури, інших шкільних предметів. Тому першочерговими завданнями учителя є такі: викликати дослідницький інтерес в учня, побудувати свою роботу таким чином, щоб дитина сама почала цікавитись предметом, шукати власні рішення, вдосконалюватись, інтелектуально рости.

Найперше, чим слід керуватися вчителю, - навчання має бути цікавим,  яскравим, творчим, емоційно-образним. Ще Ж.-Ж. Руссо вважав: «Нудні уроки тільки й можуть, що викликати  ненависть  до  викладача і до  того, що викладається». З перших кроків треба запалити в дитині творчий вогник і постійно  підтримувати  його, використовуючи різноманітні новітні і традиційні форми, прийоми і методи навчання.

У «Концепції національного художнього виховання дітей» зазначено, що «однією з граней національного змісту художнього виховання є системна робота з  виявлення і виховання обдарованих дітей та молоді, створення оптимальних умов для їхнього подальшого творчого розвитку». Адже творчість – атрибут повноцінного життя сучасної креативної особистості, яка здатна реалізувати себе в кількох видах творчої діяльності. Термін «креативність» (від  лат. creatura – створення) з’явився у вітчизняній науці порівняно недавно, у 80-90-х роках ХХ століття. Формування і розвиток творчих здібностей кожної дитини потребує поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання літератури.

Креативна функція сучасного уроку вимагає поєднання різних видів мовленнєвої діяльності (сприймання тексту, переказування, поширення, відновлення, переконструювання, побудова) та інтегрування з різними видами емоційно-образної діяльності (дослідницькою та художньою, спостереженням та ін.). Здійснити цю функцію допомагають: технологія  критичного мислення,ІКТ,інтерактивні методи навчання.

Завантажити: Гаврилюк Л.В. Формування творчої особистості через потенціал уроків зарубіжної літератури. - Костопіль, 2017 (Документ Word)

 

Висновки

Розвиток творчих здібностей школяра – важлива складова сучасного педагогічного процесу, що вимагає від кожного впевнених знань і вміння зробити вибір. А це вже творчість, яка і є природним обдаруванням. Кожен педагог повинен працювати над тим, щоб навчально-виховний процес став орієнтованим на перетворення обдарованого учня в основного суб’єкта освітнього процесу.

На сучасному етапі розвитку освітньої системи в процесі викладання літератури зростає роль інтерактивних технологій, використання яких значно сприятиме піднесенню якості та інтенсивності навчального процесу, приверненню уваги учнів до найкращих надбань світової літератури.

Даний навчальний посібник стане в нагоді для колег-словесників, які зможуть використати матеріали мого власного досвіду роботи, для проведення  уроків зарубіжної літератури, що вивчається в усіх загальноосвітніх навчальних закладах України.

Мета методичного посібника – запропонувати  учителям-філологам приклади форм, прийомів та методів з власного досвіду роботи, що стимулюють учнів до креативного мислення, викликають інтерес до вивчення зарубіжної літератури.

Результатом роботи над посібником є зразки творчих робіт вихованців, додатки до посібника у вигляді мультимедійних презентацій,відеороликів, банку Інтернет-ресурсів, порад, як зробити урок літератури сучасним і цікавим. які  стануть у нагоді вчителям до підготовки уроків зарубіжної літератури у 5-9 класах.

Таким чином, формування інтелектуальних умінь в умовах компетентнісного підходу вчителем зарубіжної літератури, що  здійснюється системно, з використанням елементів інноваційних технологій навчання, які подобаються учням, діяльнісний підхід у викладанні предмета та співпраця між колегами -  ось та мотивація, що спонукає учнів до творчої самореалізації  через практичне застосування набутих знань та вмінь. Та рушійна сила, що формує конкурентоспроможного випускника,забезпечує високу результативність його участі у формуванні суспільства, держави. І девізом цієї співпраці вважаю слова:

Працюй так, ніби тобі не потрібні гроші.

Люби так, ніби тобі ніхто і ніколи не причиняв болю.

Танцюй так, ніби тебе ніхто не бачить.

Живи так, наче на землі рай.

 
 

Література

  
 1. Програма із зарубіжної літератури(зі змінами 2016 року).
 2. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук. Метод. Посібн. / О.І.Пометун, Л.В. Пироженко. За ред.. О.І.Пометун.-К.: Видавництво А.С.К., 2004-192с.
 3. Андрєєва О. В. Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. — 2008. — № 6. — С. 12-25.
 4. Братищенко О.Г. Використання комп’ютерних технологій на уроках літератури / О.Г. Братищенко // Комп'ютер у школі та сім'ї.- 2006.- №2.- С.38-40.
 5. Михалін Г. Формування елементів інформаційної культури вчителя / Г.Михалін // Компютер у школі та сімї.- 2003.- №8.- С.31-33.
 6. Богосвятська А.І. Використання ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій) у процесі викладання світової літератури / А.І.Богосвятська // Зарубіжна література в школах України.- 2012.- №2.- С.2.
 7. Інтернет-ресурси: http://svitppt.com.ua, http://museum-portal.com
 8. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учнів / С.Г.Крамаренко // Відкритий урок.- 2002.- №5-6.
 9. Буцька І.М. Методи та прийоми критичного мислення на уроках світової літератури / І.М.Буцька // Зарубіжна література. - 2011.- №1.
 10. Галамай Н. Навчитись спілкуватись і співпрацювати / Н.Галамай // Світова література.- 2013.-  №10.
 11. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня: Монографія / С.О.Сисоєва.-.К.: Поліграфкнига, 1996.- 406 с.
 12. Михальська О.Я. Організація системи роботи з обдарованими учнями в Костопільському районному будинку школярів та юнацтва/ О.Я.Михальська // Завучу усе для роботи.-.2015.- №19-20.


  


Додатки

Банк електронних ресурсів по найвідоміших віртуальних музеях світу(більше на сайті http://museum-portal.com)

Лувр (Париж, Франція)

http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp
На сайті представлена інформація про історію Лувру, список всіх колекцій. Вибираючи вид колекції, користувач одержує фото експоната, короткий його опис та історію створення.  Подано також опис всіх виставок, вказано види екскурсій, плановані екскурсії та ціни на них. Під час віртуальної подорожі можна відвідати вибрані зали музею і оглянути їх з різних сторін.


Эрмитаж (Санкт-Петербург, Росія)

http://www.hermitagemuseum.org/

Сайт Ермітажу є віртуальним музейним комплексом, максимально наближеним до справжнього музею. „Інформація для відвідувачів" крім звичних відомостей (години роботи, ціна квитків) містить плани поверхів музею. Віртуальна екскурсія по Ермітажу надає можливість заглянути на будь-який з поверхів музею, на схемі поверху можна вибрати зал і зайти в нього, переглянути збільшені фотографії експонатів.


Музей бароко (Зальцбург)

http://www.barockmuseum.at

На сайті можна довідатися про графік роботи музею, екскурсій та виставок. А також ознайомитися з публікаціями (загальний каталог, каталог виставок, інформаційні випуски музею „BAROCKBERICHTE", доповіді та повідомлення). Особливістю зібрань цього музею є те, що всі вони присвячені „зародженню творів мистецтва" - ескізам. Це єдиний в Європі музей такого спрямування.

Музей історії мистецтва (Відень)

http://www.khm.at/

Основний будинок музею розташований в центрі міста на площі Марії-Терезії, зберігає колекції, зібрані за кілька століть австрійською династією Габсбургів (живопис XVI-XVII ст., колекції середньовічного прикладного мистецтва й антики). Гордістю музею є картинна галерея, збірки скульптур і декоративного мистецтва, єгипетські, грецькі і римські стародавності, нумізматичний кабінет.


Музей сучасного мистецтва (Відень)

http://www.mumok.at/

На сайті можна переглянути фотографії багатьох експонатів, довідатись про роботу музею, його колекції.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше