Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Управління освіти Рівненського міськвиконкому

КУ "Рівненський міський методичний кабінет"

Рівненська українська гімназія

 


Лупіна Н.М.

Особливості адаптаційного періоду учнів п’ятих класів

до нових умов навчально-виховного процесу в

Рівненській українській гімназії

 

2017


Особливості адаптаційного періоду учнів п’ятих класів до нових умов навчально-виховного процесу у Рівненській українській гімназії. – Рівне: РУГ, 2017. – 34 c.

 

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Рівненської української гімназії, протокол №3 від 04 січня 2017 р.

 

Укладач: Лупіна Н.М ., вихователь 5 класу

Посібник містить методичні рекомендації щодо організації освітнього середовища для успішної адаптації п’ятикласників під час переходу до середньої ланки навчання в Рівненську українську гімназію.

 

Комп`ютерна верстка та друк: Лупіна Н.М., Сліпчук В.В.


ЗМІСТ

Переднє слово................................................................................................ 5

Розділ 1. Особливості адаптаційного періоду п'ятикласників

1. Що таке адаптація? ..................................................................................... 7

2. Особливості адаптації п’ятикласників ..................................................... 10

3. Етапи адаптаційного періоду п’ятикласників............................................ 14

4. Особливості фізіологічного та психічного розвитку дітей молодшого підліткового віку ....................................................................................................................... 18 

Розділ 2. Психолого-педагогічний супровід процесу адаптації гімназистів 5 класу

1. Психолого-педагогічний консиліум ......................................................... 20

2. Методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи».............. 23

3. Схема-характеристика для виявлення рівня адаптованості учнів............. 29

4. Пам'ятки та поради для вчителів та вихователів....................................... 32

Розділ 3. Робота з батьками

1. Батьківські збори ...................................................................................... 36

2. Притчі ....................................................................................................... 39

3. Пам'ятки та поради для батьків п’ятикласників ....................................... 41

Розділ 4. Години спілкування

1.Лупіна Н. Година спілкування «Знайомтесь: я – п’ятикласник!» ............. 50

2. Лупіна Н. Година спілкування  «Моя гімназія - мій другий дім»  ........... 53

3. Лупіна Н. Година спілкування «Ми і наш клас»........................................ 55

4. Лупіна Н. Година спілкування  «Мій дружний 5-А клас»......................... 58

5. Лупіна Н. Година спілкування «Мої доручення в класі. Вибори органів самоврядування» ............... 62

6. Баранюк С. Година спілкування «Що ти знаєш про свої розумові здібності?»        65

7. Лупіна Н. Година спілкування «Про мене, про тебе, про наших однокласників»    69

Література.................................................................................................... 71

  

 
 

Ми настільки захопилися навчанням

наших дітей, що забули про те, що

суть освіти дитини – це створення

умов для її щасливого життя.

Адже саме щасливого життя ми

від усієї душі бажаємо і своїм дітям, і собі.

С. Харрісон

Переднє слово

Кожна людина впродовж свого життя проходить адаптацію в зв’язку з освоєнням нового виду діяльності: дитина йде до дитячого садка, дошкільник стає першокласником, молодший школяр переходить до середньої ланки навчання, випускник школи вступає до вищого навчального закладу, доросла людина змінює місце проживання чи місце роботи… У процесі навчання в школі дитина проходить через ті чи інші кризові етапи, кожен з яких має свою специфіку, свої проблеми, що потребують особливої уваги педагогів, батьків та психологів навчального закладу.

Одним із цих етапів є перехід учнів початкової школи в середню. Учні п’ятого класу Рівненської української гімназії стикаються із такими змінами:

-  перехід дітей до нового навчального закладу, де п’ятикласники – це наймолодші гімназисти, яким доводиться засвоювати нові вимоги гімназії;

-  новий клас, де навчаються учні, які прийшли з різних навчальних закладів міста та області;

-  збільшилась кількість навчальних предметів, яких не було в початковій школі (інформатика, друга іноземна мова (німецька чи французька), історія України, українська література та зарубіжна література, які за своєю специфікою відрізняються від уроків читання;

-  з'явилися нові вчителі - предметники;

-  перехід до нового теоретичного рівня викладання, збільшення інтенсивності та інформативності уроків;

-  діє кабінетна система.

Більшість дітей переживає таку подію як важливий крок у своєму житті. Інші пишаються тим, що навчаються в Рівненській українській гімназії і стали вже дорослими.

Незважаючи на таку гадану дорослість, п’ятикласники потребують ненав’язливого контролю, підтримки та допомоги, оскільки не завжди можуть самі зорієнтуватися в нових вимогах гімназійного життя.

Адаптація дитини до навчання в середній ланці школи відбувається не одразу. Це досить довгий процес, пов’язаний зі значними проблемами як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Саме батьки, учителі, вихователі та психологи мають допомогти учням.

Для успішної адаптації учнів п’ятого класу необхідно:

-  дбати про фізичне здоров'я дітей, 

-         розвивати комунікативні здібності, міжособистісні відносини з однокласниками та дорослими; 

-  створити умови для успішного засвоєння програмного матеріалу; 

-  підвищити рівень навчальної мотивації, а також пізнавальної сфери гімназистів (пам’яті, уваги, мислення, уяви );

-  підвищити рівень самооцінки дітей.

Слід пам’ятати, що злагоджена і спільна робота трьох колективів (дітей, батьків та педагогів) буде сприяти створенню кращих умов успішної адаптації і запобіганню дезадаптації п’ятикласників.

 

Завантажити: Особливості адаптаційного періоду учнів п’ятих класів до нових умов навчально-виховного процесу у Рівненській українській гімназії. / Укл. Лупіна Н. М. – Рівне: РУГ, 2017. – 34 c. (Документ Word)

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические тру­ды: В 2 т. - М., 1980. - Т. 2. - С. 20.
 2. Адаптація дітей у 1, 5, 10 класах.// упорядник Т.Червонна.- К.: Шкільний світ, 2008.-128 с.
 3. Адаптація дитини до школи / Упоряд.: С Максименко, К. Максименко, О. Главник. — К.: Мікрос-СВС, 2003.
 4. Выготский Л.С. Психология. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. - 108 с.
 5. Дусавицкий А. К. О соотношении понятий ин­дивидуального и коллективного субъектов учебной деятельности // Психол. наука и образование.— 2001.-№2.-С. 5-13.
 6. Дусавицкий А. К. Развитие личности в учеб­ной деятельности. — М., 1996. — 208 с.
 7. Методичні рекомендації. Психологічні особливості адаптації дітей в перехідний період з початкової ланки навчання в середню. – Рівне, 1998 .
 8. Поливанова К.Н. Психологическое содержа­ние подросткового возраста // Вопросы психологии. — 1996. - №1.-С. 20-33.
 9. Практикум по психологическим играм с деть­ми и подростками / Азарова ТА. и др; под общей ред. Битяновой М.Р. — СПб.: Питер, 2002. - 304 с.
 10. Психологическая профилактика дезадаптации учащихся в начале обучения в средней школе / Под. ред. А. Пономаренко. — Одеса, 1998.
 11. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. — М.: ВЛАДОС, 19%.-529с.
 12. Удовенко М. Адаптація молодших школярів у основнй школі.// Психолог.  – 2006.- № 18.- с.1
 13. Энциклопедия психологических тестов. —М.: Терра-Книжный клуб, 1999. — 400 с.
 14. Чепіга Л.П. Особливості Я-концепції підлітків в залежності від умов навчання в навчальному закладі: навчальний посібник для вчителів та студентів/ Нар. Укр. Акад. — X., 2001. — 44 с.
 15. Цукерман Г.А. Переход из начальной школы в среднюю как психологическая проблема // Вопросы психологии. - 2001. - № 5. - С. 19—34.
 16. Хейзинга Й. Человек играющий. — М., 1992.
 17. Эльконин Д.Б. Психология игры. — М., 1978.

 

Використані джерела Інтернету

 1. http://zosh9-nizhyn.at.ua/load/psikholog_shkoli/1
 2. http://svitppt.com.ua/vihovna-robota/adaptaciya-uchniv-go-klasu-do-navchannya.html
 3. http://school3dndz.dnepredu.com/uk/site/skrinka-korisnikh-znan-me.html

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше