Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
 Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Новини педагогічної науки та практики за 2 квартал 2017 року
 1. Артюх М. Проблеми формування професійної компетентності резерву керівних кадрів / М. Артюх // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал.-Рівне, 2016. - №4. - С. 69-72.
 2. Архулік В. Девіантна поведінка підлітків : демократичні свободи чи соціальні дефекти / В. Архулік // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал.-Рівне, 2016. - №3. - С. 58-61.
 3. Батраченко О. В. Трикутник партнерства: педагоги - вихованці - батьки. Виховний проект / О. В. Батраченко // Трудове навчання в школі. - Харків, 2017. - №10. -  С. 43-47.
 4. Бєлова С. А. Шляхи гуманізації навчально-виховного процесу у бременській педагогічній школі початку 20 ст./ С. А. Бєлова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. - С. 8-11. - вип. 13 (56), ч. 1.
 5. Бісовецька Л. А. Проблема формування особистості школяра на сучасному етапі розвитку освіти/ Л. А. Бісовецька // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець.-Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 96-99. - вип. 13 (56), ч. 1.
 6. Богосвятська А. М. Учитель, на якого чекають діти / А. -М. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - К., 2017. - N 5. -  С. 9-13.
 7. Ваколюк А. М. Особливості фізичного виховання школярів у педагогічній діяльності А. Макаренка / А. М. Ваколюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець.-Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 22-25. - вип. 13 (56), ч. 1.
 8. Войтович О. В. Емоційна компетенція у структурі професійної підготовки вихователя дошкільного закладу / О. В. Войтович // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. - Рівне
 9. : РДГУ, 2014. -  С. 65-67.
 10. Гавлітіна Т. Організаційно - педагогічні умови професійного розвитку педпрацівників та формування випереджувальної післядипломної освіти / Т. Гавлітіна // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 3-7.
 11. Гайченко О. Плекаємо серця і душі - виховуємо патріотів / О. Гайченко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України: науково-методичний .- К., 2017. - № 5. -  С. 2-3.
 12. Галата С. Стіни, що говорять / С. Галата // Освіта України. - К, 2017. - №17. -  С. 12.
 13. Галата С. Твоє щастя - у твоїх руках / С. Галата // Освіта України. - К, 2017. -№17. -  С. 13.
 14. Ганчева В. І. Світлана Желтобрюх - абсолютний переможець Всеукраїнського конкурсу "Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу" 2016 року / В. І. Ганчева, І. В. Волкова // Фізичне виховання в рідній школі. - Київ, 2017. - №2. -  С. 5-7.
 15. Голиш Г. Натхненна й мудра життєва хода / Г. Голиш // Освіта : громадсько - політична  газета.- Київ, 2017. - N15/16. -  С. 8.
 16. Гриценок Л. Особливості впровадження принципу "рівний рівному" у простір навчального процесу / Л. Гриценок // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - Київ, 2016. - №3. -  С. 16-22.
 17. Грицюта О. Ф. Психолого-педагогічні особливості подолання стресу, психічної травми та посттравматичного синдрому в постраждалих від військових дій / О. Ф. Грицюта // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 110-113. - вип. 13 (56), ч. 1.
 18. Давидюк І. В. Професійно-педагогічна підготовка вчителів початкових класів до організації оздоровчо-спортивної роботи з учнями / І. В. Давидюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць.- Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 71-73.
 19. Давидюк Н. Психолого-педагогічні засади діяльності позашкільних навчальних закладів щодо формування ціннісних ставлень особистості / Н. Давидюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 72-74.
 20. Дзюбишина Н. Б. Естетичне виховання учнів в експериментальних школах міжвоєнної Чехословаччини / Н. Б. Дзюбишина // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець.- Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 11-14. - вип. 13 (56), ч. 1.
 21. Дічек Н. У педагогіки - обличчя берегині / Н. Дічек, Л. Калініченко // Освіта : громадсько - політична  газета. - Київ, 2017. - N17/18. -  С. 5.
 22. Його думки сягали сьогодення // Освіта : громадсько - політична  газета.- Київ, 2017. - N15/16. -  С. 10-11.
 23. Казначеєва Л. М. Формування культури міжособистісного спілкування студентів у процесі вивчення дисципліни "тренінг ділових комунікацій" / Л. М. Казначеєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць.- Рівне: РДГУ, 2014. -  С. 179-181.
 24. Кисиличак С. Засідання педагогічної ради / С. Кисиличак // Профтехосвіта.-Київ, 2017. - №5. -  С. 37-47.
 25. Княжева І. А. Діагностика ціннісно-мотиваційного компонента методичної культури майбутніх викладачів вищої школи спеціальності "дошкільна освіта" / І. А. Княжева // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць.- Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 83-87.
 26. Ковалів І.  Чи писатимуть учителі ЗНО / І.  Ковалів // Урядовий кур'єр.- К, 2017. - №84/6 трав./. -  С. 6.
 27. Коноваленко Ю. Подивімось на себе з боку / Ю. Коноваленко // Освіта : громадсько - політична  газета.- Київ, 2017. - N17/18. -  С. 7.
 28. Коноваленко Ю. Сучасні педагогічні професії : Тьютори, Едвайсери, Коучі, Фасилікатори, Ментори, Наставники... / Ю. Коноваленко // Освіта : громадсько - політична  газета.- Київ, 2017. - N11/12. -  С. 8.
 29. Кононко О. Культивуємо без тиску : [ненасильницьке спілкування з дітьми в дошкільних навчальних закладах]/ О. Кононко // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України.-Київ, 2017. - №5. -  С. 2-6.
 30. Короденко М. Вибір підручників : педагогічні колективи надали перевагу перевіреним авторам / М. Короденко // Освіта України. - К, 2017. - №18/19. -  С. 7.
 31. Косарева Г. М. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження інклюзивних форм навчання в освітню практику / Г. М. Косарева // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. - Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 87-90.
 32. Косарєва О. І. Психологічні особливості навчання і виховання дітей з різними освітніми потребами (на прикладі дітей з раннім дитячим аутизмом) / О. І. Косарєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець.- Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 135-138. - вип. 13 (56), ч. 1.
 33. Крижанівський А. Реалізація системного підходу до формування особистості в роботі гімназії за концепцією школи успіху / А. Крижанівський // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. -  Рівне, 2016. - №4. -  С. 75-79.
 34. Кучменко Н. Як заповнити знаннєву нішу?/ Н. Кучменко // Освіта : громадсько - політична  газета. - Київ, 2017. - N11/12. -  С. 7.
 35. Лавор О. Ф. Особливості розвитку професійної компетентності сучасного вчителя / О. Ф. Лавор // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць.- Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 109-112.
 36. Ланько О. С. Інтернет марафон. Освітні ініціативи захоплюють / О. С. Ланько // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал. -Харьков, 2017. - №13/14. -  С. 6-8.
 37. Литвин  А. Оплата праці педагогічних і наукових працівників : [відповіді на запитання] / А. Литвин  // Праця і зарплата: для фахівців народного господарства. - Киiв, 2017. - №13. -  С. 12.
 38. Литвиненко І. Сучасний керівник - лідер згуртованої команди / І. Литвиненко // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Київ, 2017. - №5. -  С. 7-9.
 39. Лісова Н. Державно- громадське управління відділу освіти : особливості й перспективи / Н. Лісова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 8-13.
 40. Лісова С. В. Професійна підготовка вчителя як умова забезпечення якісної освіти для всіх / С. В. Лісова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. - Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 169-173.
 41. Лістрова С.  Як визначати доплату до мінімальної зарплати педагогам : (Коментар до листа Профспілки працівників освіти і науки України від 13.04.17 р. № 02-8/200) / С.  Лістрова // Все про бухгалтерський облік : професійна  бухгалтерська газета .- Київ, 2017. - №44. -  С. 31-32.
 42. Ляхоцька Л. Ключові аспекти дидактики дистанційного навчання в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників / Л. Ляхоцька // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 13-18.
 43. Макарчук З. Інноваційні пріоритети діяльності сучасного навчального закладу в контексті євроінтеграційних процесів / З. Макарчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 79-85.
 44. Мартинова І. Упровадження інноваційних педагогічних технологій як засіб розвитку творчого потенціалу педагога / І. Мартинова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 18-22.
 45. Марченко Н. Учитель вчителів / Н. Марченко // Освіта : громадсько - політична  газета. - Київ, 2017. - N15/16. -  С. 7.
 46. Марчук І. Компетентісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті нової української школи / І. Марчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 22-26.
 47. Марчук О. О. Основні напрями діяльності Волинського гімнастичного товариства "Сокіл" на початку 20 століття/ О. О. Марчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 30-32. - вип. 13 (56), ч. 1.
 48. Матат Д. Презентація-квест: для уважних і допитливих / Д. Матат // Освіта України. - К, 2017. - №20. -  С. 6.
 49. Матат Д. Рецепт успіху, що гарантує перемогу / Д. Матат // Освіта України. - К, 2017. - №22. -  С. 13.
 50. Матат Д. Ситуації успіху для кожного / Д. Матат // Освіта України. - К, 2017. -№24. -  С. 10.
 51. Матат Д. Як досягти успіху / Д. Матат // Освіта України. - К, 2017. - №23. -  С. 12.
 52. Матвійчук Л. Психолого-педагогічні умови формування ключових компетентностей учнів початкових класів у навчально-виховному процесі / Л. Матвійчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 85-88.
 53. Мельник О. В. Освітянська діяльність Миколи Ковальського (друга половина 1990-х - середина 2000-х років) / О. В. Мельник // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 38-42. - вип. 13 (56), ч. 1.
 54. Мілінчук В. І. Психологічні прояви вербально-логічного і наочно-предметного мислення у мовленнєвій діяльності молодших школярів / В. І. Мілінчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : зб. наук. пр. / Нац. ун-т "Острозька академія" ; ред. І. Д. Пасічник ; відп. за вип. О. В. Матласевич.-Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2015. -  С. 143-151.
 55. Міщеня О. Педагогічна етика сучасного вчителя початкових класів / О. Міщеня // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №3. -  С. 85-87.
 56. Мошковська Г. Використання технології критичного мислення з метою формування ключових компетентностей учнів / Г. Мошковська // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 94-97.
 57. Назаренко В. Переваги і перспективи використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі / В. Назаренко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 97-99.
 58. Назаренко Л. Стратегія як засіб упраління розвитком загальноосвітнього навчального закладу / Л. Назаренко // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 100-103.
 59. Назаренко Т. Г. Методика застосування педагогічних програмних засобів у навчально-виховному процесі географії / Т. Г. Назаренко // Комп’ютер у школі та сім'ї : науково-методичний. - Київ, 2017. - №1. -  С. 29-34.
 60. Ніконенко О. Нові обрії європейської освіти : [про Міжнародну конференцію UCC INTERNATIONAL DAYS 2017, що пройшла в Копенгагені (Данія)] / О. Ніконенко // Зарубіжна література в школах України ( Київ ). - К., 2017. - N 4. -  С. 2-4.
 61. Овадюк О. Психолого-педагогічні основи критичного мислення учнів / О. Овадюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. -№3. -  С. 62-66.
 62. Одайник С. Використання хмарних технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами / С. Одайник // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 103-107.
 63. Осипчук О. Моральне виховання як важлива складова становлення особистості молодших школярів / О. Осипчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №3. -  С. 88-90.
 64. Остапенко Г. Ненасильницьке спілкування - стратегія життя / Г. Остапенко // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Київ, 2017. - №5. -  С. 13-15.
 65. Павлюк Г. Специфіка процесу формування гуманної спрямованості молодших школярів в умовах малокомплектної школи / Г. Павлюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 44-46.
 66. Падалка О. І. Виявлення сформованості пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки / О. І. Падалка // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 130-133.
 67. Петрук Л. П. Народні традиції як засіб соціалізації особистості у педагогічній спадщині  В. О. Сухомлинського / Л. П. Петрук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 69-71. - вип. 13 (56), ч. 1.
 68. Полюхович Л. Д. Аксіологічне наповнення методичної спадщини Бориса Степанишина / Л. Д. Полюхович // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 133-139.
 69. Полюхович Н. В. Створення та впровадження педагогічних засобів у навчальний процес / Н. В. Полюхович // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 48-51.
 70. Про внесення змін до порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам : наказ Міністерства освіти і науки України, 06.02.2017№174 // Інформаційний збірник та коментарі  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Педагогічна преса, 2017. - N4. -  С. 85.
 71. Просіна О. Міні-EdCamp Kyiv - платформа для педагогів - агентів змін нової української школи / О. Просіна // Мистецтво та освіта: науково-методичний журнал. - К., 2017. - №1. -  С. 57.
 72. Раджабова Т. Диференційований підхід до навчання в сучасній початковій школі / Т. Раджабова // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. -Рівне, 2016. - №3. -  С. 93-96.
 73. Раскалінос В. М. Характеристика моделі формування рефлексивної компетентності майбутніх педагогів / В. М. Раскалінос // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 139-142.
 74. Рихтік А. Новатор, клініцист, педагог : до 150-річчя від дня народження Я. Аркавіна (1867-1930) / А. Рихтік // Дати і події: календар знаменних дат.-Київ, 2017. - №2(10). -  С. 56-57.
 75. Сидорчук Н. Л. Педагогічна рефлексія як вияв творчого потенціалу особистості педагога / Н. Л. Сидорчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 142-146.
 76. Совгар О. М. Вклад українських педагогів кінця 19 початку 20 ст. в розвиток сучасної науки про виховання людини / О. М. Совгар // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 146-148.
 77. Сойчук Р. Переосмислення дефініцій у контексті проблеми виховання національного самоствердження в учнівської молоді / Р. Сойчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 55-58.
 78. Солодовник А. О. Генезис поняття освітнього середовища у педагогічній думці України (20-і рр. 20-початок 21 століття) / А. О. Солодовник // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 42-47. - вип. 13 (56), ч. 1.
 79. Сорочинська Т. А. Сучасна концепція філософії освіти в Україні / Т. А. Сорочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 33-36. - вип. 13 (56), ч. 1.
 80. Стадник С. Шкільна медіація: ефективне вирішення конфліктів у навчальних закладах / С. Стадник // Директор школи. - Київ, 2017. - №4. -  С. 34-42.
 81. Степанова О. І. Особливості мовленнєвого спілкування педагогів дошкільних навчальних закладів з дітьми, які мають різні освітні можливості / О. І. Степанова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 93-96. - вип. 13 (56), ч. 1.
 82. Тимчук Л. І. Теоретичні основи дидактики дорослих : історико-педагогічний спадок і сучасні інтерпретації / Л. І. Тимчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2014. -  С. 55-60.
 83. Ткаченко Л. Закоханий в життя / Л. Ткаченко // Освіта : громадсько - політична  газета. - Київ, 2017. - N15/16. -  С. 7.
 84. Федотова А. І. Допомогти вчителеві  стати успішним - місія проекта "Основи"/ А. І. Федотова // Дошкільний навчальний заклад. - Харків, 2017. - №5. -  С. 2-6;
 85. Початкове навчання та виховання : науково-методичний журнал.-Харків, 2017. -№13/15. -  С. 2-5.
 86. Філіпчук Г.  Найважливіше стратегічне завдання освітньої політики : [про "педагогіку добра" Івана Зязюна] / Г.  Філіпчук // Слово просвіти : тижневик всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - № 13. -  С. 10-11.
 87. Філіпчук О. Вивчення стилю життя у європейських країнах у контексті діалогу культур засобами курсу "Єврознавство" / О. Філіпчук // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 110-113.
 88. Чарковська Т. Педагогічний програмний засіб / Т. Чарковська // Українська мова та література: всеукраїнська газета для вчителів : шкільний світ.-  К., 2017. - №  9/10. -  С. 26-50.
 89. Черепаха В. Алгоритм роботи наставника з новоприйнятими педагогічними працівниками / В. Черепаха // Безпека життєдіяльності : науково- популярний .-Київ, 2017. - № 4. -  С. 10-11.
 90. Чижик Т. Г. Проблема визначення параметричних характеристик розвитку учнів загальноосвітніх шкіл / Т. Г. Чижик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець.-Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 48-51. - вип. 13 (56), ч. 1.
 91. Шевців З. М. Теоретичні основи інклюзивної педагогіки / З. М. Шевців // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець.- Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 152-155. - вип. 13 (56), ч. 1.
 92. Шевців З. Методи діагностики рівня сформованості соціально-педагогічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів інклюзивної загальноосвітньої школи / З. Шевців // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №4. -  С. 47-50.
 93. Шпичак І. Проблеми розвитку та виховання особистості у спадщині вітчизняних психоаналітиків 20 - х років 20 ст. / І. Шпичак // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №3. -  С. 71-74.
 94. Шроль Т. С. Змішане навчання як нова форма організації ІКТ-освіти / Т. С. Шроль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 166-170. - вип. 13 (56), ч. 1.
 95. Шулікін Д. Про пенсії, права здобувачів і діяльність спецрад / Д. Шулікін // Освіта України. - К, 2017. - №14. -  С. 4.
 96. Що протиставимо консерватизму? : відгук та зауваження від Львівського педагогічного товариства імені Григорія Ващенка // Освіта : громадсько - політична  газета.- Київ, 2017. - N11/12. -  С. 4-5.
 97. Яровець О. І. Психологічні аспекти роботи вчителів у п’ятому класі / О. І. Яровець // Історія та правознавство: науково - методичний журнал. - Харьков, 2017. - № 13/14. -  С. 54-58. - Бібліогр.: С. 58.
 98. Ярошенко О. Профільне навчання з педагогіки / О. Ярошенко // Освіта : громадсько - політична  газета. - Київ, 2017. - N15/16. -  С. 5.
 99. Ясько К. Щастя нації - мета освіти : досвід педагогів Об’єднаних Арабських Еміратів / К. Ясько // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Київ, 2017. - №4. -  С. 22 - 23.
 100. Яценюк Л. Інклюзивна освіта як фактор гуманізації навчання дітей з особливими освітніми потребами / Л. Яценюк // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал. - Рівне, 2016. - №3. -  С. 74-76.

Підготувала Костильова Л. А.

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше