Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Управління освіти

Рівненського міськвиконкому

Рівненська українська гімназія

 


Л. А. Бойчак

Мистецтво життєтворчості особистості 

 


З досвіду роботи

вихователів РУГ

 

 

Рівне - 2017


Схвалено науково-методичною радою Рівненської української гімназії

 

Протокол №3 від 04 січня 2017 року

  

Мистецтво життєтворчості особистості (з досвіду роботи вихователів РУГ). – Рівне: РУГ. - 2017. – 114 с.

 

 

Укладач – Бойчак Л.А., заступник директора з виховної роботи РУГ

Коректор – Якобчук І.В., вчитель української мови РУГ

 

У збірці використані матеріали з досвіду роботи педагогів кафедри виховання Рівненської української гімназії:

Баранюк С.Л., Бурець О.А., Ільченко І.В., Євчук С.В., Карпюк А.Л., Лупіної Н.М., Остапіної Т.І., Панасюк О.Ф., які на годинах спілкування розглядають проблеми розвитку особистості, життєвого потенціалу та компетентності гімназиста.

 

Збірка матеріалів призначена для класних керівників, вихователів, практичних психологів, батьків.

  

Верстка та друк: Сліпчук В. В., інженер-програміст РУГ

 

Зміст

Леся Бойчак. 3

Вступне слово.

5 клас

Тетяна Остапіна. 4

Скарбничка вічних цінностей. Дружба. 6

Тетяна Остапіна. 8

Мистецтво спілкування. 8

Тетяна Остапіна. 14

Образ мого « Я». 14

Тетяна Остапіна. 16

Дай волю уяві 16

Тетяна Остапіна. 21

Справжній друг. 21

Олена  Панасюк. 27

Світ емоцій  ( Із циклу «Пізнай себе») 27

Олена  Панасюк. 37

Потреби у нашому житті  ( Із циклу «Пізнай себе») 37

6 клас

Олена Панасюк. 41

Навчання і труд – поруч ідуть. 41

Симонович Ольга ……………………………………………… 46

Здоровя - цінність нашого життя ……………………………   46

7 клас

Олена Бурець. 50

Біоритми та навчання. 50

Олена Бурець. 57

Як не стати жертвою злочину. 57

Наталія Лупіна. 60

Учись учитися. 60

Наталія Лупіна. 61

Індивідуальність у навчанні 64

8 клас

Наталія Лупіна. 70

З чого починається дружба і вміння дружити. 70

Наталія Лупіна. 72

Правова культура учнів. 72

9 клас

Світлана Євчук. 77

Назустріч коханню..

Олена  Панасюк , 81

На порозі змін  (обираємо майбутню професію)

Ірина Ільченко. 91

Батьки та діти: на шляху до порозуміння.

10 клас

Ірина Ільченко. 96

Конфлікти та способи їх розв’язання.

Ірина Ільченко. 103

Хочу бути щасливою людиною..

11 клас

Анна Карпюк. 107

А може, це кохання.

Анна Карпюк. 111

Ваше здоров’я, панове!

 


Леся Бойчак,

заступник директора

Рівненської української гімназії

Однією з головних цілей освіти

слід вважати положення про те,

що життя – дорогоцінний дар

Абрахам Маслоу

Вступ

Чи готова освіта, школа прийняти виклики сьогодення? У чому полягає її місія і роль у плеканні людини-творця і проектувальника власного життя. Психологи і педагоги дійшли висновку - школа дає учневі багато знань про оточуючий його світ, але не дає знань про себе, про те, як випускник  має увійти в реальне життя і бути здоровою, успішною і щасливою особистістю.

Кожен навчальний заклад визначає свою філософію розвитку, свої цінності і пріоритети. Гімназія – це простір життя дитини, тут вона не «готується до життя», а повноцінно живе, і тому педагоги закладу вибудовують виховне середовище, у якому наявний весь спектр людських стосунків.

Місія гімназії спрямована на те, шоб допомогти кожній дитині усвідомити смисл життя,  усвідомити свій «образ буття».

Сьогодні гімназист з його потребами, нахилами, здібностями стоїть у центрі освітньо-виховної системи. Адже головною метою стає розвиток особистості, життєвого потенціалу та життєвої компетентності учня. Гімназія сприяє входженню учня в контекст сучасної культури, становленню особистості як суб’єкта й стратега життя.

Таким чином, завдання гімназії – навчити мистецтва життя, виховати самостійну особистість, яка вміє приймати рішення і нести за них відповідальність, володіє логічним мисленням, компетентно веде дискусію, аргументує і враховує аргументи опонента.

Педагоги гімназії значну увагу приділяють проблемам виховання особистості, як творця свого життя. Зміст виховних заходів орієнтується на визначення професійних інтересів, здібностей,  вироблення комунікативних якостей, розв’язання конфліктних ситуацій через пізнання самого себе  та інших людей.

Завантажити: Мистецтво життєтворчості особистості (з досвіду роботи вихователів РУГ). – Рівне: РУГ. - 2017. – 114 с. (Документ Word 2007)

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше