Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету

Комунальна установа «Рівненський міський методичний кабінет»

Рівненська українська гімназія

 


Олена Бурець

 

Технології формування ціннісного ставлення  

гімназиста до мистецтва

 


Рівне – 2017

 


Схвалено науково-методичною радою Рівненської української гімназії.

Протокол №3  від 04 січня 2017 року

 

Бурець О. А., Технології формування ціннісного ставлення гімназиста  до мистецтва (з досвіду роботи). – Рівне: РУГ. – 2017. – 235 с.

 

Укладач – Бурець О.А., вихователь гімназійного класу РУГ, спеціаліст вищої категорії

Коректор – Парфенюк О.М., вчитель української мови РУГ

  

 

Пропонуємо навчально-методичний посібник «Технології формування ціннісного ставлення гімназиста  до мистецтва», що адресується до уваги вихователів шкіл нового типу та вчителів-практиків, в організації виховної роботи, спрямованої на виховання у молодших школярів ціннісного ставлення до мистецтва.

Запропоновані автором години спілкування та позаурочні заходи дозволять урізноманітнити і збагатити власну педагогічну діяльність, дібрати доцільні методи та форми виховної роботи, спрямовані на розвиток особистості учня та на формування ціннісного ставлення до мистецтва.

Посібник призначений для вчителів початкової школи, вихователів груп продовженого дня, психологів, батьків, для студентів педагогічного факультету. Посібник містить розробки годин спілкування та позакласних заходів для школярів різних вікових груп.

Мета збірки – допомогти класному керівникові, практичному психологу урізноманітнити і збагатити власну педагогічну діяльність, дібрати доцільні методи та форми виховної роботи, спрямовані на розвиток особистості учня та на формування ціннісного ставлення до мистецтва.

У збірці використані матеріали з досвіду роботи вихователя Рівненської української гімназії Бурець О.А.

 
 

Комп’ютерна верстка – Бурець О. А., вихователь РУГ

 

 

ЗМІСТ

Актуальність теми дослідження. Вступ ................................................. 4

Георгій Петрович Косміаді - видатна постать рівненської української гімназії      6

Творча зустріч з Надією Косміаді ....................................................... 12

"Андріївські вечорниці" або «В ніч на Андрія». Дівич-вечір .............. 16

Андріївські вечорниці .......................................................................... 30

Від самооцінки до вчинку .................................................................... 39

Ігри та забави на Великдень ................................................................. 50

Сім’я  - осколок раю на Землі .............................................................. 56

Літературно-мистецька вітальня «Картини долі»

(130 років з дня народження Г.П. Косміаді) ........................................ 78

Гімназійний арт-салон. Літературно – мистецька композиція ............ 92

Козацькі забави .................................................................................. 103

Мандрівка до міста «образотворче мистецтво» ................................ 108

Моя барвиста Україна. 1 урок присвячений 20-й річниці незалежності України   114

Світ моїх захоплень ............................................................................ 120

Свято для вчителів ............................................................................. 123

Свято матері ....................................................................................... 150

Свято «яблучна вечірка» .................................................................... 158

У світі моди. Історія костюма ............................................................ 166

Година спілкування. Гра «Чарівна регата», «Моє рідне місто» .... 175

Свято «колодій» або «масляна» ........................................................ 179

Літературно-мистецька композиція. «У пам’яті скорботний 33-й» .. 201

«Краса врятує світ… наш світ рятує доброта, або «Людина починається з добра» .................. 217

Кожна людина – унікальна ................................................................. 230

 


О. А. Бурець

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили освітні стратегії. Демократизація, гуманізація, відкритість освіти актуалізували проблеми змін у функціях системи освіти, зокрема у формуванні ціннісних орієнтирів особистості.

У Національній доктрині розвитку освіти, Концепції 12-річної загальноосвітньої школи, Концепції художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах України визначено, що естетичне виховання є одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти, а залучення школяра до фонду світового мистецтва, виховання його як людини культури з розвиненим естетичним ставленням до навколишнього світу і самого себе – одним із важливих завдань школи.

Доцільність формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва набуває особливої значущості у сучасних соціокультурних умовах. Нині спостерігається нерозвиненість емоційно-почуттєвої сфери, низький рівень естетичної культури школярів, відсутність справжньої духовності з одночасним превалюванням однобічного та спрощеного ставлення до мистецтва як до розваги, що призводить до зниження морально-естетичних критеріїв особистості. У такій ситуації підвищується відповідальність школи за формування культуротворчого, неутилітарного характеру ціннісних орієнтирів особистості, одним із яких є естетичне ставлення.

Актуальність поставленої проблеми зумовлюється й тим, що особистісна система цінностей учнівської молоді, яка включає естетичне ставлення до світу та мистецтва, впливає на розвиток культури суспільства.

Проблема формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва складна й багатогранна. У дослідженнях із філософії, естетики, психології, педагогіки, соціології, мистецтвознавства розкрито його різноманітні аспекти: природа, рівні, типологія, зміст, компоненти тощо.

У науковій літературі відсутні єдині підходи до трактування поняття „естетичне ставлення до мистецтва” як педагогічного явища, оскільки воно представляє складну систему взаємопов’язаних елементів. У педагогічному аспекті її досліджували Л. Буєва, В. Бутенко, Д. Бусурашвілі, Н. Ветлугіна, М. Верб, Д. Кабалевський, Є. Квятковський, Л. Коваль, Б. Ліхачов, Л. Масол, Н. Миропольська, Б. Неменський, О. Опалюк, О. Рудницька, С. Соломаха, Г. Шевченко, О. Щолокова та ін. У роботах учених осмислювалися питання місця мистецтва в системі духовної культури особистості, особливості естетичного сприйняття, образного мислення, розвитку естетичних потреб, інтересів, почуттів, оцінок, суджень.

Посилення інтересу дослідників до даного питання у сучасних умовах функціонування й розвитку освіти викликано певними суперечностями, а саме: між постійно зростаючими вимогами суспільства до художньо-естетичного виховання і загальним станом цього процесу у шкільній практиці, яка потребує докорінних змін; між рівнем мистецьких знань та вмінь учнів, з одного боку, та виховним впливом отриманих мистецьких вражень на їхні ціннісні орієнтації, з другого; між необхідністю формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва у навчально-виховному процесі та недостатнім станом розробки педагогічних технологій.

Завантажити: Бурець О. А., Технології формування ціннісного ставлення гімназиста  до мистецтва (з досвіду роботи). – Рівне: РУГ. – 2017. – 235 с. (Документ Word 2007)

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше