Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека

Новини педагогічної науки та практики за 3 квартал 2017 року

1. Андрієвський Б. Педагогічні аспекти сучасної початкової школи/ Б. Андрієвський // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. -№ 4. -  С. 3-4.

2. Андросова Н. Проблема поєднання методів навчання у педагогічній теорії і практиці / Н. Андросова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. -2017. – №3/4. -  С. 41-45.

3. Баранюк І. Василь Сухомлинський про гармонію емоційно-образного та логіко-розумового у вихованні дитини / І. Баранюк // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. -2017. -№3/4. -  С. 46-50.

4. Бендюг А. І. Майбутнє в сьогоденні... : навчання і виховання молодших школярів у контексті ідей гуманної педагогіки / А. І. Бендюг // Початкове навчання та виховання : науково-методичний журнал.- Харків, 2017. -№25/26. -  С. 6-16.

5. Білоконна Н. Професійна періодика як важливий засіб підготовки майбутнього вчителя початкових класів / Н.  Білоконна // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 8. -  С. 56-60.

6. Бісовецька Л. А. Проблема формування особистості школяра на сучасному етапі розвитку освіти / Л. А. Бісовецька // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 96-99. - вип. 13 (56), ч. 1.

7. Богомаз О.  Іван  Огієнко - яскрава постать української історії / О.  Богомаз // Історія в рідній школі. - Київ; 2017. -№7/8. -  С. 46-51.

8. Бокоч К. Стреси й емоційне вигорання педагога: тренінгове заняття / К. Бокоч // Профтехосвіта. - Київ, 2017. - №9. -  С. 12-16.

9. Бондарчук О.  Збереження та використання інформаційного ресурсу: традиційні та новітні технології / О.  Бондарчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2017. - №3. -  С. 18-20.

10. Віннік Т. Культурологічна підготовленість майбутніх вчителів початкової школи / Т.  Віннік // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 4. -  С. 9-10.

11. Вовнянко Т. Крок до педагогічної майстерності : заняття з елементами тренінгу / Т. Вовнянко // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2017. - №13/14. -  С. 7-17.

12. Гавриш І. Розбудовуючи Нову українську школу : теоретико-методологічні основи реалізації компетентнісного підходу в освіті в науково-педагогічному проекті "Інтелект України" / І.  Гавриш, А.  Ткачов // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 8. -  С. 2-5.

13. Горлова А. Формування професійно-особистісних якостей майбутніх вчителів початкової школи / А. Горлова // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 4. -  С. 5-6.

14. Гриневич Л. Про проведення всеукраїнського експерименту за темою "Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті "Інтелект України" на базі загальноосвітніх навчальних закладів : наказ Міністерства освіти і науки України від 02. 11. 2016 № 1319 / Л.  Гриневич // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 7. -  С. 1.

15. Грищенко Ю. Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього : життєві імперативи вченого – філософа / Ю. Грищенко // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал. - К., 2017. - №2. -  С. 54-55.

16. Громлюк І. Коли освітянин у центрі уваги: Всеукраїнська (не)конференція EdCamp Ukraine – 2017 / І. Громлюк // Директор школи. - Київ, 2017. - №6. -  С. 64-68.

17. Дармопук Н. Підвищення продуктивності навчально-виховного процесу шляхом формування культури здоров’я молодших школярів : (з досвіду роботи) / Н.  Дармопук // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 6. -  С. 59-60.

18. Дениско Н. Десять моїх педагогічних смаколиків / Н. Дениско // Зарубіжна література в школах України (Київ). - К., 2017. - № 6. -  С. 48-51.

19. Джурило А. П. Оптимізаця управління шкільною освітою : досвід Польщі / А. П. Джурило // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №3. -  С. 32-38.

20. Директор і вчитель: знайти коннект, або Як підштовхнути до розвитку та відмінних результатів // Директор школи. - Київ, 2017. - №7. -  С. 36-42.

21. Дічек Н. П. Індивідуалізація  шкільного  навчання  і практична  психологія  в Україні: на перетині століть / Н. П. Дічек // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №2. -  С. 74-83.

22. Довга Т. Імідж-портрет учителя початкової школи: візуалізація професійних вимог та соціальних очікувань / Т. Довга // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2017. - №3/4. -  С. 20-25.

23. Єрмішкіна Н. Я. Ділова гра "Педагогічне лото" / Н. Я. Єрмішкіна // Дошкільний навчальний заклад. - Харків, 2017. - №9. -  С. 13-20.

24. Іващенко В.  Проблемно-тематична спрямованість статей педагогічного часопису "Нова школа" (за 1918 рік) / В.  Іващенко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2017. - №6. -  С. 36-40.

25. Казаннікова О. Стратегії допомоги молодшим школярам з проблемами поведінки / О.  Казаннікова // Початкова школа : науково-методичний журнал.- Київ, 2017. - № 4. -  С. 6-8.

26. Калініченко Л. О. Савченко про роль методу порівняння у формуванні творчого мислення в учнів початкової школи (1960-1970 - ті роки) / Л. Калініченко // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 6. -  С. 45-46.

27. Карпенко О. А. Веселка миру. Організація навчально-пізнавальної діяльності дошкільників на засадах педагогічного миру / О. А. Карпенко // Дошкільний навчальний заклад. - Харків, 2017. - №8. - С. 2-10.

28. Коваленко-Кобилянська І. Г. Вплив актуалізації  метакогнітивних здібностей  на психологічне здоров’я старості / І. Г. Коваленко-Кобилянська // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №2. -  С. 63-69.

29. Ковтун В. Розвиток українського шкільництва на національне виховання молоді як імператив світоглядних ідей Михайла Грушевського / В. Ковтун // Українознавство : науковий журнал. - Київ, 2017. - №1/2. -  С. 179-182.

30. Короденко М. Василь Кремень: український учитель відкритий до творчості / М. Короденко // Освіта України. - К, 2017. - №25. -  С. 12-13.

31. Косарєва Г. М. Виявлення структури толерантного ставлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дітей з особливими потребами / Г. М. Косарєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. - С. 99-103. - вип. 13 (56), ч. 1.

32. Косарєва О. І. Психологічні особливості навчання і виховання дітей з різними освітніми потребами (на прикладі дітей з раннім дитячим аутизмом) / О. І. Косарєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 135-138. - вип. 13 (56), ч. 1.

33. Кострубань Р. В. Необхідність впровадження в навчальний процес структурної моделі для формування толерантності студентів педагогічних коледжів / Р. В. Кострубань // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 161-164. - вип. 13 (56), ч. 1.

34. Кравцова Т. До проблеми наукового обгрунтування феномена особистості / Т. Кравцова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2017. - №3/4. -  С. 62-65.

35. Кропивка В. Гуманна педагогіка - майбутнє суспільства / В.  Кропивка // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 6. -  С. 61.

36. Крутенко О. Актуалізація педагогічної спадщини Олександра Захаренка у контексті Нової української школи / О. Крутенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2017. - №7/8. -  С. 17-20.

37. Левицька Я. Лідер школи: 7 способів того, як мотивувати себе до роботи / Я. Левицька // Директор школи. - Київ, 2017. - №6. -  С. 70-74.

38. Лємешева Н. Педагогічні умови формування предметних і міжпредметних компетентностей учнів 5-7-х класів засобами образотворчого мистецтва / Н. Лємешева // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал. - К., 2017. - №2. -  С. 35-39.

39. Литвин А. Про оплату праці педагогічних працівників : [відповіді на запитання] / А. Литвин // Праця і зарплата: для фахівців народного господарства. - Киiв, 2017. - №22. -  С. 10.

40. Локшіна О. І. До питання про виклики стандартизації шкільної освіти : уроки країн Європейського Союзу / О. І. Локшіна // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №3. -  С. 13-20.

41. Ляшенко О. І. На шляху до Нової української школи : концептуальні  засади і виклики / О. І. Ляшенко, Ю. І. Мальований // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №3. -  С. 5-13.

42. Маріуц І. О. Поступ порівняльної освіти в США / І. О. Маріуц // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №3. -  С. 20-24.

43. Марченко Т. Проектна діяльність як засіб формування компетентностей в учнів початкової школи / Т.  Марченко // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 7. -  С. 44-46.

44. Маценко Ж. Духовність: ідеї гуманізму в українській психології XIX ст. : концепції М. Максимовича, К. Ушинського / Ж. Маценко // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2017. - №13/14. -  С. 4-6.

45. Мелешко В. Реалізація ідей партнерської взаємодії в освітньому процесі сільської початкової школи / В.  Мелешко // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 6. -  С. 47-50.

46. Мельник Д. Практичне використання арт-технік : досвід у роботі районної ПМПК / Д. Мельник // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2017. - № 9/10. -  С. 2-4. - (Тематична вкладка "Практики для практики").

47. Мельничук С. Побут та традиції в системі формування естетичної культури майбутніх учителів / С. Мельничук // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2017. - №3/4. -  С. 36-40.

48. Мерзлякова О. Критичне мислення в роботі вчителя : віртуальний тренінг / О. Мерзлякова // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2017. - №11/12. -  С. 76-96.

49. Митник О. Підготовка батьків-вихователів до формування міжособистісних стосунків вихованців дитячого будинку сімейного типу / О. Митник, О. Чистяк // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 8. -  С. 47-49.

50. Міхно О. П. До питання  характеристики учня  у теорії та практиці  навчальних закладів України початку 20 ст. / О. П. Міхно // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №3. -  С. 76-86.

51. Морєва О.  Як оплачують роботу педагога на канікулах / О.  Морєва // Все про бухгалтерський облік : професійна  бухгалтерська газета. - Київ, 2017. - №61. -  С. 34-35.

52. Морочинець К. Формування здоров'язбережувальних компетентностей через використання арт - терапевтичних вправ / К. Морочинець // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура) : науково-методичний. - 2017. - №5. -  С. 36-39.

53. Нерубайський В. Школа свідомого українця - орієнтир сучасної акме-педагогіки / В. Нерубайський // Рідна школа: науково-педагогічний журнал. - 2017. - №7/8. -  С. 46-49.

54. Овчарук О. В. Рамки компетентностей  для демократичної культури: шлях до демократизації освіти  у країнах Ради Європи / О. В. Овчарук // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №2. -  С. 14-20.

55. Окольнича Т. Внесок Зенона Кузелі у вивчення виховних традицій українців / Т. Окольнича // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2017. - №3/4. -  С. 66-69.

56. Омельчук С.  Мовна дослідницька компетентність студента-філолога / С.  Омельчук // Вища школа : науково-практичне видання. - К., 2017. - №5/6. -  С. 56-68.

57. Оринко М. Управлінський потенціал керівника та його складові : постійно діючий семінар для керівників навчальних закладів / М. Оринко // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2017. - №13/14. -  С. 1-80. - (Тематична вкладка Практики для практики).

58. Отич Д. Д. Результати дослідження командних ролей  студентів – психологів / Д. Д. Отич // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №3. -  С. 70-76.

59. Палійчук Р.  Вплив суспільно-історичного становища в Україні на розвиток літератури для дітей кінця ХІХ - початку ХХ століттяї / Р.  Палійчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2017. - №7. -  С. 34-38.

60. Палош Н. Упровадження ІКТ: співпраця педагогічних працівників ПТНЗ та НМЦ ПТО у Закарпатській області / Н. Палош // Профтехосвіта. - Київ, 2017. - №9. -  С. 22-24.

61. Петрук Л. П. Народні традиції як засіб соціалізації особистості у педагогічній спадщині  В. О. Сухомлинського / Л. П. Петрук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 69-71. - вип. 13 (56), ч. 1.

62. Печенюк А. Фінансове забезпечення стимулювання науково-педагогічних працівників до професійного розвитку / А. Печенюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. пр/ Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - Вип. 4(68) : Економіка . -  С. 273-278.

63. Пінчук А. Педагогічно занедбані діти : допомога психолога в організації роботи вчителя / А. Пінчук // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2017. - №13/14. -  С. 24-30.

64. Полякова Т. Курсова перепідготовка як фактор стимулювання саморозвитку вчителя / Т. Полякова // Всесвітня література в школах України : науково-методичний журнал. - К, 2017. - №7/8. -  С. 40-41.

65. Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр : Постанова Кабінету Міністрів України  від 12.07.2017 № 545 // Інформаційний збірник та коментарі  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Педагогічна преса, 2017. - №8. -  С. 75-95.

66. Про проведення всеукраїнського конкурсу “Учитель року-2018” : наказ МОН від 19.06.2017 № 866 // Інформаційний збірник та коментарі  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України .- К. : Педагогічна преса, 2017. - №8. -  С. 4-6.

67. Прозорова Л. Образне слово вчителя - взірець для дитини / Л. Прозорова // Початкова школа : науково-методичний журнал. -  Киiв, 2017. - №8. -  С. 60.

68. Проскура О. Януш Корчак із нами / О. Проскура  // День : всеукраїнська газета. - Київ, 2017. - №135/136. -  С. 13.

69. Психолого-педагогічна підтримка учня в умовах ОЗОН: мотивація, навчання, створення ситуації успіху. радості від процесу пізнання // Педагогічна думка. - Львів, 2017. - №2. -  С. 30-32.

70. Радул О. Народна педагогіка східних слов’ян про вікові періоди життя дитини / О. Радул // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2017. - №3/4. -  С. 51-56.

71. Селецький А. Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу наук про освіту, психолого-педагогічної теорії та практики / А. Селецький // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал. - К., 2017. - №5. -  С. 19-24.

72. Семенюк О. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка: освітня місія / О. Семенюк // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2017. - №3/4. -  С. 3-5.

73. Сингаївський Д. В. Ефективність проектно-технологічної підготовки фахівців у системі "коледж-університет" / Д. В. Сингаївський, М. Г. Савельєв // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 133-135. - вип. 13 (56), ч. 1.

74. Слюсарєва О. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів ПТНЗ в умовах модернізації професійної освіти : [на прикладі Закарпатської області] / О. Слюсарєва, Л. Войченко // Профтехосвіта. - Київ, 2017. - №9. -  С. 2-6.

75. Смольникова Г. Як створити позитивний мікроклімат у різновіковій групі / Г. Смольникова // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Київ, 2017. - №6. -  С. 6-9.

76. Солодовник А. О. Генезис поняття освітнього середовища у педагогічній думці України (20-і рр. 20-початок 21 століття) / А. О. Солодовник // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 42-47. - вип. 13 (56), ч. 1.

77. Сорочинська Т. А. Сучасна концепція філософії освіти в Україні / Т. А. Сорочинська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 33-36. - вип. 13 (56), ч. 1.

78. Степаненко С. Через родину пізнай дитину / С.  Степаненко // Початкова школа : науково-методичний журнал. - Київ, 2017. - № 6. -  С. 62.

79. Степанова О. І. Особливості мовленнєвого спілкування педагогів дошкільних навчальних закладів з дітьми, які мають різні освітні можливості / О. І. Степанова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 93-96. - вип. 13 (56), ч. 1.

80. Стороженко Н. Акмеологічне моделювання інновацій в педагогічній практиці / Н. Стороженко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2017. - №7/8. -  С. 49-52.

81. Сущенко О. Вони - інші! : соціальна інтеграція дітей з обмеженими можливостями здоров’я : [про роботу Сумського обласного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів] / О. Сущенко // Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. - Київ, 2017. - №6. – С.22-24.

82. Тименко М. М. Термінологічне поле з проблеми  трансформаційних процесів  в освіті у працях  вітчизняних та зарубіжних науковців / М. М. Тименко // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №3. -  С. 38-44.

83. Тюніна Н. Учитель і проблеми дисципліни, або як реагувати на неадекватну поведінку учнів / Н. Тюніна // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2017. - №13/14. -  С. 18-23.

84. Тютюнник М. Профілактика професійного вигорання педагогів / М. Тютюнник // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2017. - №15/16. -  С. 52-54.

85. Федорова М. Конфлікти в молодшій школі / М. Федорова // Психолог : всеукраїнська газета для вчителів. - Киiв, 2017. – №15/16. -  С. 20-22.

86. Федяєва В.  Досягнення і прорахунки педагогічної науки в університетській освіті кінця ХХ - початку ХХІ століття / В.  Федяєва // Вища школа : науково-практичне видання. - К., 2017. - №5/6. -  С. 32-40.

87. Фіданян О. Пріоритети столичної освіти / О. Фіданян // Освіта України. - К, 2017. - №32. -  С. 6-7.

88. Хомич Л. О. Професійна і непреривна освіта - новий етап співпраці між педагогами Польщі  і України / Л. О. Хомич // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №2. -  С. 83-86.

89. Чередняк Ю. М. Роль Б. Н. Мітюрова у розвитку персоналістичного напряму в історії педагогіки / Ю. М. Чередняк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 57-61. - вип. 13 (56), ч. 1.

90. Черкасов В. Основні тенденції інтеграції музично - педагогічної освіти України до Європейського освітнього процесу / В. Черкасов // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал. - К., 2017. - №2. -  С. 2-6.

91. Чижик Т. Г. Проблема визначення параметричних характеристик розвитку учнів загальноосвітніх шкіл / Т. Г. Чижик // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець.-Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 48-51. - вип. 13 (56), ч. 1.

92. Чумак Л. В. Деякі методологічні підходи до розвитку  професійної майстерності  вчителя зарубіжної літератури  в системі післядипломної освіти / Л. В. Чумак // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №3. -  С. 60-70.

93. Шевців З. М. Теоретичні основи інклюзивної педагогіки / З. М. Шевців // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець.- Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 152-155. - вип. 13 (56), ч. 1.

94. Шитікова С. П.  Міжнародні проекти як інструменти реформування вищої освіти в Україні / С. П.  Шитікова // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №2. -  С. 20-18.

95. Шпак Т. В. Вправи для розвитку руки і пальців : майстер-клас. Практичний аспект використання  сучасних педагогічних технологій  у системі фізкультурно-оздоровчої роботи ДНЗ / Т. В. Шпак // Дошкільний навчальний заклад. - Харків, 2017. - №8. -  С. 21-35.

96. Шпарик О. М. Досвід використання диференціації навчання  у загальній середній школі США  як джерело модернізації  шкільної освіти в Україні / О. М. Шпарик // Педагогіка і психологія / Акад. пед. наук України. - К, 2017. - №3. -  С. 24-32.

97. Шроль Т. С. Змішане навчання як нова форма організації ІКТ-освіти / Т. С. Шроль // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 166-170. - вип. 13 (56), ч. 1.

98. Штельмах Г. Б. Концепція особистісно діяльнісної освіти у професійній підготовці вчителів іноземної мови / Г. Б. Штельмах // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць / ред. В. В. Вербець. - Рівне : РДГУ, 2016. -  С. 129-132. - вип. 13 (56), ч. 1.

99. Яковлева С.  До питання психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії / С.  Яковлева // Вища школа : науково-практичне видання. - К., 2017. - №5/6. -  С. 85-94.

100.Яременко С. Школа - природне середовище розвитку особистості / С.   Яременко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал. - 2017. - №7/8. -  С. 75-77.


Підготувала Л. А. Костильова

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше