Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Управління освіти, молоді та спорту Березнівської райдержадміністрації

Комунальна науково-методична установа

«Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради

Зірненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівВикористання мультимедійних технологій на уроках математики у 1-му класі


Математика

1 клас

«Засели будиночки»

Методичний посібник з мультимедійним супроводом


Соловей Н. Л. «Математика 1 клас «Засели будиночки»». Навчально- методичний посібник. - Березне : КНМУ «Березнівський районний методичний кабінет», 2013. - с. 41.

У методичному посібнику розкриті особливості навчання математики з використанням мультимедійних технологій.

Мета посібника – допомогти вчителеві у розробці та проведенні уроків математики із використанням мультимедійних засобів навчання.

У посібнику представлені фрагменти планів-конспектів із математики в 1 класі з додатком мультимедійного супроводу.

Рекомендований для учителів початкових класів, також для батьків з метою засвоєння дітьми в ігровій формі чисел та дій над ними, просторових відношень і геометричних фігур.


Рецензенти: Л.С.Мельничук, завідувач КНМУ «Березнівський районний методичний кабінет»; М.В.Рубінс, методист КНМУ «Березнівський районний методичний кабінет».

Затверджено на науково-методичній раді КНМУ «Березнівський районний методичний кабінет». Протокол № 10 від 10.12.2013 року.


З М І С Т

ЗМІСТ ………………………………………………………………………………3

ПЕРЕДМОВА..……………………………………………………………………..6

ФРАГМЕНТИ УРОКІВ до теми «Ознаки предметів. Просторові відношення. Геометричні фігури. Числа. Дії з числами»…………………..8-38

УРОК 8. Тема. Число і цифра 2. Поняття «другий». Наступне число. Написання цифри 2. Порівняння предметів за довжиною («довший–коротший»)………………8

УРОК 9. Тема. Промінь. Кут. Розпізнавання ліній. Написання цифр…………..9

УРОК 10. Тема. Відрізок. Порівняння довжин відрізків. Ламана. Ланки ламаної. Порівняння предметів за висотою( «найвищий – найнижчий»). Розташування предметів «зліва, справа»………..10

УРОК 11. Тема. Число і цифра 3. Розташування предметів «зліва, справа». Поняття «третій». Попереднє і наступне числа. Об’єднання предметів у множини. Написання цифри 3 ………11

УРОК 12. Тема. Трикутник. Сторона, вершина, кут трикутника. Порівняння предметів(«найдовший – найкоротший», «однакові за довжиною») …………12

УРОК 13. Тема. Склад числа 3. Порівняння предметів за різними ознаками..13

УРОК 14. Тема. Порівняння кількості предметів(«більше – менше», «порівну»). Порівняння чисел у межах 3. Читання рівностей та нерівностей………………14

УРОК 15. Тема. Додавання і віднімання. Порівняння кількості предметів. Знаки «+», «-». Написання знаків «+», «-»………………………………………..15

УРОК 16. Тема. Порівняння предметів за різними ознаками. «Сусіди» числа. Формування суджень «якщо…, то…». Записування нерівносте………………16

УРОК 17. Тема. Число і цифра 4. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «четвертий».Розташування предметів на площині й у просторі(«ближче –далі»). Написання цифри 4…………..17

УРОК 18. Тема. Склад числа 4. Доповнення рівностей числами та знаками. Написання цифр……………18 

УРОК 19. Тема. Чотирикутники. Розпізнавання геометричних фігур. Обчислення значень виразів………………19

УРОК 20. Тема. Число і цифра 5. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «п’ятий». Кількісна і порядкова лічба. «Сусіди» числа. Написання цифри ………….20

УРОК 21. Тема. Склад числа 5. Порівняння кількості предметів, чисел. П’ятикутники. Розташування об’єктів у просторі і на площині………………….21

УРОК 22. Тема. Закріплення вмінь про склад числа 5. Доповнення рівностей. Обчислення значень виразів……………….22

УРОК 23. Тема. Число і цифра 6. Утворення числа прилічуванням 1. Поняття «шостий». «Сусіди» числа. Склад числа 6. Написання цифри 6 .………………23

УРОК 24. Тема. Закріплення знань про склад числа 6. Шестикутники. Обчислення значень виразів. Числовий промінь. Утворення чисел прилічуванням і відлічуванням….................24

УРОК 25. Тема. Доповнення до 6. Обчислення значень виразів за допомогою числового променя. Відповідність числа кількості предметів…………………25

УРОК 26. Тема. Число іцифра 7. Поняття «сьомий». Порівняння кількості предметів. «Сусіди» числа. Написання цифри 7. …………………….26

УРОК 27. Тема. Склад числа 7. Дні тижня. Обчислення значень виразів…………..................27

УРОК 28. Тема. Позначення точок, відрізків літерами латинського алфавіту. Порівняння довжин відрізків.…………………………….28

УРОК 29. Тема. Число і цифра 8.Поняття «восьмий». Склад числа 8.Додавання за допомогою числового променя. Написання цифри .………………………...29

УРОК 30. Тема. Закріплення знань про склад числа 8. Доповнення рівностей. Поняття «порівну». Обчислення значень виразів………………………………30

УРОК 31. Тема. Число і цифра 9.Поняття «дев’ятий». Доповнення до 9. Порівняння чисел. Написання цифри 9. Читання рівностей і нерівностей……31

УРОК 32. Тема. Склад числа 9. Порівняння чисел у межах 9. Доповнення рівностей………....................................32 

УРОК 33. Тема. Складання прикладів на віднімання і додавання за малюнками. Многокутники. Обчислення значень виразів…………………………………….33

УРОК 34. Тема. Числа і цифри. Одноцифрові числа. Складання чисел за цифровими променями. Порівняння чисел………………………………………34

УРОК 35. Тема. Додавання 0 і до 0. віднімання 0 і рівних чисел. Круг. Розпізнавання геометричних фігур………………………………………………35

УРОК 36. Тема. Число 10. Поняття «десятий». Доповнення до 10. Утворення числа 10. натуральні числа. ………………………………………………………36

УРОК 37. Тема. Склад числа 10. Порівняння чисел у межах 10. Монета номіналом «10 к.2к.».Розпізнавання геометричних фігур……………………..37

УРОК 38. Тема. Сантиметр. Вимірювання довжин відрізків. Обчислення значень виразів. Доповнення рівностей і нерівностей………………………….38

ПІСЛЯМОВА……………………………………………………………………...39

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………………..41 

 

 

ПЕРЕДМОВА

Двадцять перше століття кидає виклик усьому, що нас оточує. Стрімко міняється техніка і технології, і щоб встигнути за новинками, щоб не відчути себе викинутими за борт сучасного життя, треба постійно вчитися. Навчання стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього її життя.

Нові тенденції розвитку освіти України поставили перед школою низку важливих завдань, зумовили певні зміни в організації та змісті праці вчителя, пошуки нових технологій навчання, що активізувало проблему піднесення рівня професійної підготовки вчителя.

Одним з напрямів модернізації сучасної освіти є широке використання комп’ютера.

Актуальність використання мультимедійних технологій полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства мультимедійні технології є не просто необхідними, але й звичними засобами.

Характерною рисою сучасних інформаційних технологій є те, що вони надають практично необмежені можливості для самостійної і спільної творчої діяльності вчителя й учнів. За допомогою комп'ютерних засобів створюється сприятливе середовище для розвитку інтелекту кожної дитини.

Досвід роботи у початкових класах показує, що у багатьох учнів інтерес до навчання знижується вже протягом першого року.

Відомо, що лише в стані зацікавленості дитина все засвоює швидко і ґрунтовно. Гра-найприродніша і найпривабливіша діяльність дитини, яка на уроці - не розвага, а вправи і завдання, замасковані в цікаву форму. Саме під час гри у дитини найповніше виявляються і розвиваються індивідуальні особливості, можливості, здібності, пам’ять, мислення.

Я вважаю, що шляхом збагачення видів діяльності першокласників за рахунок вправ і завдань, спрямованих як на формування предметних компетентностей, так і на розвиток пізнавальних інтересів можна подолати проблему втрати інтересу до навчання. Це стало провідною ідеєю під час роботи над педагогічним програмним засобом «Математика, 1 клас «Засели будиночки»». Тому, що використання мультимедійних технологій у процесі вивчення матеріалу сприяє наступному:

- посиленню мотивації навчання учнів;

- вдосконаленню системи управління на різних етапах уроку;

- зростанню якості навчання і виховання, підвищенню інформаційної культури учнів;

- демонстрація можливостей комп’ютера не лише як засобу для гри.

Створення мультимедійного посібника виправдано тим, що саме при вивченні математики складність навчання обумовлюється великою кількістю матеріалів для підготовки до уроку. Тому застосування мультимедійного посібника у першому класі створює широкий спектр можливостей для реалізації дидактичної мети, розвитку творчості, формування образного мислення.

ППЗ «Математика, 1 клас «Засели будиночки»» може бути використаний учителем:

- для підготовки до уроку;

- для пояснення нового матеріалу;

- для повторення та закріплення вивченого;

- для проведення індивідуальних занять.

ППЗ може бути використаний учнем:

- для повторення вивченого матеріалу;

- для підготовки до уроку, закріплення набутих знань.

До складу навчального матеріалу включено фрагменти уроків за Програмою 1 класу.


Завантажити: Соловей Н. Л. «Математика 1 клас «Засели будиночки»». Навчально- методичний посібник. - Березне : КНМУ «Березнівський районний методичний кабінет», 2013. - с. 41. (Adobe Acrobat Document (.pdf))

Завантажити: Додаток 5 до протоколу № 08 від 24.02.2017 р. Зошит спостережень для аналізу якісного оцінювання рівня навченості учнів 1 класу і подальшої корекції процесу навчання (Adobe Acrobat Document (.pdf)

 

ПІСЛЯМОВА

Психологи встановили, що увага учнів активізується, коли об’єкти, якими вони оперують, сприймаються за допомогою зору.

Тому і виникла ідея створення ППЗ «Математика, 1 клас «Засели будиночки».

Оскільки найважливішим завданням навчання математики в початковій школі є формування в учнів усвідомлених і міцних обчислювальних навичок – основи обчислювальної компетентності, а змістова лінія « Числа. Дії з числами» є наскрізною для всього курсу, використання на уроці математики у 1 класі використання мультимедійного ППЗ забезпечує виконання низки значущих для загального розвитку учня завдань.

Великий потенціал при вивченні чисел, складу чисел, просторових відношень, геометричних фігур у першому класі містить, на мою думку, використанням нових інформаційно-комунікаційних технологій. Це питання тісно пов’язане із проблемами взаємодії «дитина — комп’ютер» та використанням вчителем початкових класів комп’ютерів у своїй діяльності.

З’являється можливість моделювати безліч процесів, за допомогою комп’ютерної анімації, створювати на уроці ігрову пізнавальну ситуацію.

Під час гри у дитини найповніше виявляються і розвиваються індивідуальні особливості, можливості, здібності, пам'ять, мислення.

Наявність у багатьох сім’ях комп’ютерів, що сприяють тому, що в дітей формується готовність до використання комп’ютерів у навчанні на різних навчальних предметах.

Виконуючи із задоволенням ігрові дії і захоплюючись ними, діти легко засвоюють і закладений у грі навчальний зміст.

Я впевнена, що в початкових класах тільки гра дає змогу легко привернути увагу і тривалий час підгримувати в учнів інтерес до важливих і складних предметів, властивостей і явищ, на яких у звичайних умовах зосередити увагу всіх учнів не завжди вдається.

Якщо спочатку учень зацікавлюється лише грою, то дуже швидко його починає цікавити навчальний матеріал, пов'язаний з нею. У дитини виникає потреба вивчити, зрозуміти, запам'ятати цей матеріал.

Усі наведені завдання легко вписуються в структуру уроку.

Вивчення математики у 1 класі в ігровій формі, із застосуванням ППЗ, сприяє формуванню здатності логічно міркувати, уміння виділяти властивості предметів і явищ навколишнього світу; вихованню зосередженості, наполегливості, працьовитості, самостійності та ін.; розвиток інтелекту, пам’яті, мовлення, уяви.

У зв'язку з цим набуває актуальності використання у навчально-виховному процесі початкової школи мультимедійних засобів навчання. 


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бутрім В. Сюжетно-рольові ігри на уроках навчання грамоти //Початкова освіта. - 2001. - Жовтень, №37. - с. 10-11.

2. Варченко В.І. Веселка в комп’ютері. // Початкова школа. - 2007. – с.292-297, №10.

3. Вєтрова І.Г., Вербунко В. А. Використання комп’ютера у навчанні молодших школярів і його вплив на формування їхньої психіки // Комп’ютер у школі та сім’ї - 2001 - № 2. - с. 22 - 25.

4. Паламарчук В.Ф. Як виростити інтелектуала. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - 152 с.

5. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. - К.: Абрис, 1999. - 287 с.

6. Яцента Л. Ігрові форми навчання читання. - Тернопіль: Астон, 2001. - 64 с

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше