Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

ЕЙДЕТИКА НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор: Олена Степанівна Плахтина

керівник Центру саморозвитку особистості «РАЗОМ»,

психолог, інструктор ейдетики в м.Рівне

 

У своїй уяві я вільний малювати як художник. Уява важливіша за знання. Знання обмежені. Уява охоплює весь світ.

Альберт Ейнштейн

Наша пам'ять — це лише наші уявлення і нічого іншого. Якщо не знаю — не уявляю.

Євген Антощук

ЩО ТА ХТО?

Нарешті ми, учителі англійської мови, можемо легко зітхнути й упевнено сказати, що знаємо, як пе­ретворити вивчення нових слів на цікавий і творчий процес, як значно збільшити на уроках обсяг за­своєної інформації та навчити учнів запам'ятати її, а потім відтворити без зайвих перевантажень — як фі­зичних, так і психологічних.

Не подумайте, що  пропонується нова супер­методика. Ні, цією системою запам'ятовування успішно користувалися ще древні греки.

Називалася вона «мнемотехнікою», тобто технікою запам'ятовування (від грецького «тпетопікоп»). При­думав цю назву Піфагор Самоський (XI ст. до н. е.).

Першим, хто розподілив методи запам'ятовування на два основні напрями, був видатний російський учений А. Р. Лурія (1902—1977 рр.). Один із напря­мів — мнемотехніка, в основі якої лежить вербально- логічне мислення, а другий — ейдетика (методи, що ґрунтуються на конкретно-образному мисленні).

Серед  прихильників використання ейдетики - україн­ські вчені  Євген Всеволодович Антощук, керівник «Української школи ейдетики Євгена Антощука» в м. Києві та Олена Степанівна Плахтина, керівник Центру саморозвитку особистості «РАЗОМ», психо­лог, інструктор ейдетики в м. Рівному.

Вони знайомлять нас із ейдетикою — наукою про конкретно-образне мислення, яка є новим від­галуженням основної методики запам'ятовування з власними традиціями, методами та підходами.

Ейдетика побудована на позитивному мисленні та шанобливому, гарному ставленні до себе, інших людей і світу. Ця система разом із традиційними методами викладання англійської мови допомагає дітям утримувати в пам'яті максимум інформації за мінімальної витрати часу та зусиль. Учні, які на­вчаться користуватися такою методикою, завжди отримуватимуть високі бали на іспитах та уроках.

ЯК І ЧОМУ?

Кожен учитель англійської мови знає, як нелегко школярам, незважаючи на використання прекрас­них навчальних посібників вітчизняних і зарубіжних авторів, запам'ятати значення нових слів, зокрема неправильних та основних фразових дієслів.

Уже через тиждень після традиційного запису­вання нових лексичних одиниць у словник, вико­нання вправ, написання диктантів діти не в змозі пригадати їх значення.

Можливо, причиною є те, що сучасна молодь негативно сприймає методи багаторазового повто­рення, записування й зазубрювання нової лексики.

Така система навчання породжує в неї лише від­разу, а також страх перед кількома тисячами слів, які потрібно вивчити, щоб успішно здати тест під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Вчителі -ентузіасти  в м. Рівному  вирішили узагальнити свій досвід і видали корисну книжку — ейдетичний «Словник-тренажер найуживаніших фразових дієс­лів англійської мови, які цікаво вмістяться у вашій пам'яті».

У ній наведено найуживаніші фразові дієслова англійської мови, з якими слід погратися, розмалю­вавши відповідні малюнки. Це допоможе створити захопливі уявлення про значення цих слів, а значить, сприятиме їх швидкому запам'ятанню та успішному пригадуванню й відтворенню. Наведені нижче при­клади зі словника ознайомлять вас із простим алго­ритмом роботи. Однак спочатку варто засвоїти такі правила:

 • нові та незнайомі поняття замінюємо схожими за звучанням знайомими поняттями;
 • активізуємо власну уяву; фантазуємо.

 

ПРИКЛАДИ

Наприклад, якщо нам потрібно запам'ятати фра­зове дієслово come across («випадково зустріти когось, чітко викласти свою ідею, забезпечити когось грошима чи продукцією»), ми замінюємо його подібним укра­їнським «КуМедний КаРаСь» і з'єднуємо з головним поняттям у зв'язне речення:

«КуМедний КаРаСь ВИПАДКОВО ЗУСТРІВ ца- рівну-жабу й відразу ВИКЛАВ їй свою ІДЕЮ про те, що він ЗАБЕЗПЕЧУВАТИМЕ її впродовж усього життя харчами та вбранням».

Додаємо до цієї розповіді чорно-білий малюнок


і просимо учнів на лініях зображення записати ан­глійську фразу. Причому робити це треба зліва напра­во або зверху вниз (це допоможе в потрібний момент швидко пригадати правопис слова чи фрази).

Потім розфарбовуємо малюнок кольоровими олівцями, що сприятиме міцному запам'ятанню фрази та її перекладу.

Це може здатися дивним, однак описаний метод заснований на тривалих фізіологічних дослідженнях і експериментах. Шлях, який одноразово проходить пам'ять, згадується дуже легко та швидко, якщо голо­вний предмет чи поняття вже відомі.

Повернемося до наведеного прикладу: коли по­трібно буде згадати значення фрази come across, у ва­шій уяві, звичайно, постане образ «кумедного карася».

І це, безперечно, нагадає вам, як він випадково зу­стрів царівну-жабу і, не стримавшись, відразу виклав ідею про те, що має намір забезпечувати її харчами та гарним вбранням.

ПОРАДИ

Ви легко відтворили інформацію, тому що гра­лися, уявляли та фантазували. Уміння уявляти й фан­тазувати допомагає легко сприймати, а потім і від­творювати цікаву для нас інформацію. Було б дуже добре, якби в школах ми не тільки давали учням зна­ння, але й показували, як без напруження сприймати й відтворювати їх.

Варто лише налаштуватися на уявляння, а не запам'ятовування. Згадайте, шановні колеги, той час, коли, ви були студентами. Багато навчальних дис­циплін зазубрювали, а одразу після іспиту з великим полегшенням «відмовлялися» від «набутих» знань.

Працюючи в школі, ми, на жаль, повторюємо той самий невдалий сценарій:

 • Запам'ятайте!
 • Вивчіть!
 • Зосередьтеся!
 • Слухайте уважно!
 • Запишіть слова в словник і вивчіть їх!

Можливо, слід діяти по-іншому? Наприклад, ра­дити:

 • Уявіть собі!
 • Фантазуйте!
 • Розслабтеся!
 • Намалюйте нові слова й пограйтеся ними!

Така ситуація однозначно дає учням змогу ком­фортно здобувати нові знання. Діти отримують за­доволення від такого навчання, конкурують тільки із собою вчорашнім і завжди виграють у цьому зма­ганні.

Дорогі колеги, складність описаної методики по­лягає лише в тому, що вона незвична. Її перевага: вимагає невеликих витрат часу для того, щоб навчити учнів засвоювати нові слова, уявляючи їх значення й образи-асоціації. Знання будь-якої мови (у тому числі й рідної) — це система уявлень про вимовлене й написане.

КОРИСТУЙТЕСЯ ГРОЮ

Для ефективності можна застосовувати нові методи на факультативних заняттях, а використовувати отри­мані знання й відпрацьовувати стійкі навички — під час виконання домашнього завдання, у вільний час, у щоденному житті. Починати слід із засвоєння своє­рідної абетки, інакше ми не зрозуміємо, як діє система.

Ми ж не дамо спортсмену-початківцю піднімати п'ятидесятикілограмову штангу! Так і тут: існують за­кономірності, які сприймаються паралельно з осно­вними методами навчання, допомагаючи водночас швидше й ефективніше запам'ятовувати лексичний матеріал.

Уявляйте, фантазуйте та малюйте так, як відчу­ваєте, прислухаючись до порухів своєї душі. Така гра є працею, але в жодному разі НЕ ВАЖКОЮ. Учень грає в неї щоразу швидше, спритніше — і, як наслідок, під керівництвом учителя запам'ятовує за 40 годин до 2000 слів!

Запропонуйте використовувати піктограми, опорний план-конспект і малюнок для швидкого запам'ятовування віршів, пісень і текстів — знову ж таки за допомогою уяви, яка розтоплює кригу неро­зуміння, труднощів, перетворює складне на просте. А справа, яка виконується з натхненням, засвоюється швидко, запам'ятовується міцно, уявляється яскраво й тому пригадується легко.

Тож,  шановні колеги,спробуйте використати методи ейдетики для вивчення англійських слів — і, можливо,  ваші учні успішніше справлятимуться з різними завдан­ням при вивченні англійської мови.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше