Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Нові підходи до формування ключових та предметних компетентностей учнів
у Рівненському природничо-математичному ліцеї «Елітар»

 Желюк Олег Миколайович, кандидат педагогічних наук,директор
Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар», заслужений вчитель України

Данилюк Роман Едуардович, заступник директора з навчально-виховної роботи,
вчитель фізики та хімії Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар»

«Освіта, яка не вчить жити успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити успішно й щасливо. А ми повинні збагнути цю здатність знаннями і навичками,  які допомогли б нам її реалізувати якомога ефективніше», - так зазначив Роберт Кіосакі – американський підприємець, інвестор, письменник та вчитель економіки.

Зміни у суспільному житті і свідомості вимагають від нас, педагогів, визначити нову мету навчання та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєвої творчості та самореалізації у нових соціальних умовах. Якщо говорити про дитину, то їй сьогодні потрібні не тільки знання, але і достатній рівень життєвої компетентності для успішної адаптації в соціумі, який швидко змінюється,  та сучасному світі, враховуючи те, що за останні кілька років нові інформаційні технології повели людську цивілізацію на багато кроків уперед і стали невід’ємною частиною нашого життя.

На думку західних аналітиків, український випускник є некомпетентним.

Державні освітні стандарти визначають не тільки вимоги до якості підготовки учня, а й вимоги до кадрових умов реалізації освітніх програм. Стандарти обумовлюють новий статус і нові вимоги до вчителя – він отримує статус керівника пізнавальної діяльності учнів, що посилює його роль і значення в освітньому процесі. Фактично, педагог має виконувати функції управлінської діяльності: планування, мотивації, організації та контролю.

Отже, потрібно зауважити, що реалізація стандарту потребує змін у діяльності вчителя, виконання нових функцій у процесі професійно-педагогічної роботи в сучасній школі, а саме:

  • функції сприяння навчанню учнів (створення умов для прояву самостійності, творчості, відповідальності учня в освітньому процесі та формування у нього мотивації безперервної освіти);
  • функції проектування (проектування спільно з учнем індивідуального освітнього маршруту);
  • управлінської функції (координації діяльності суб’єктів освітнього процесу: планування, мотивації, організації та контролю). Учитель – організатор, диригент компетентнісного уроку – коучер (людина, яка здатна допомогти досягти визначених цілей).

Для успішного формування компетентної особистості сучасний педагог повинен володіти певними якостями :

  • успішно розв’язувати власні життєві проблеми, виявляючи ініціативу, самостійність і відповідальність;
  • усвідомлювати мету та суть компетентнісного навчання;
  • планувати урок із використанням усього розмаїття форм і методів навчальної діяльності й насамперед усіх видів самостійної роботи, діалогічних, евристичних і проблемних методів;
  • пов’язувати навчальний матеріал із повсякденним життям та інтересами учнів;
  • оцінюючи навчальні досягнення школярів, брати до уваги не тільки продемонстровані знання і вміння, а й передусім уміння застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях.

Кожен урок необхідно планувати таким чином, щоб учні не просто запам'ятовували навчальний матеріал, а запитували, досліджували, творили, розв'язували, заперечували, співставляли, інтерпретували та дебатували за його змістом, тобто формували свою компетентність.

Система роботи вчителів Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» свідчить про розуміння вчителями мети та змісту компетентнісного уроку, про їх майстерність у використанні та поєднанні необхідних для реалізації поставлених завдань інструментів навчання. Так, у закладі в рамках Програми роботи з обдарованою молоддю на 2015-2019 роки діє 22 секції міського осередку Малої академії наук. Ліцей співпрацює з різними вищими навчальними закладами України та ближнього зарубіжжя (зокрема з Польщею) в рамках програми інтелектуального розвитку особистості.

Сьогодення вимагає впровадження нових форм і методів роботи з учнями. Так, учителі інформатики для пояснення нового матеріалу використовують дистанційний метод вивчення (учень може зайти на сайт ліцею давши запит, отримати відповідь на поставлене проблемне запитання). У природничо-математичному  ліцеї «Елітар» також проводяться спеціальні курси з «Основ алгоритмізації», де учні протягом навчального року виробляють власний комп’ютерний продукт, що потім застосовується для потреб навчального закладу.

Учителі хімії на уроках використовують метод проектів (учні отримують завдання і реалізовують їх за допомогою лабораторного обладнання).

На уроках фізики ліцеїсти розв’язують задачі винахідницького змісту, захищають власні експериментальні ідеї на І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та на різних всеукраїнських конкурсах і турнірах.

Учителі біології для дослідження мікросвіту тварин і рослин використовують електронні USB-мікроскопи, результати власних спостережень учні проектують на великий LED-екран.

Учителі-гуманітарії на всіх етапах уроку української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови організовують пошукову та дослідну діяльність учнів, а також інтегрують у структуру уроку матеріали мережі Інтернет, що сприяє розвитку мовної, мовленнєвої, загальнокультурної компетентностей учнів.

Проблемно пошукове навчання дає змогу реалізувати ціннісний і розвивальний аспекти предметів гуманітарного циклу, основною метою яких є, з одного боку, забезпечення належного рівня комунікативної компетентності, з іншого - формування в учнів самостійності мислення і готовності до творчої діяльності.

Учителі-словесники пропонують учням працювати і над проектами, що сприяє вихованню вільної, відповідальної компетентної особистості як суб’єкта і проектувальника життя.

Зі спілкування з учнями можна зробити висновок, що вони бажають того, що й вимагають нові підходи до навчання та виховання підростаючого покоління – формування людини активної, творчої, адаптованої до будь-яких  життєвих ситуацій. І саме ми - ті добрі провідники, які, обравши почесну професію вчителя, повинні вести учнів до вершин  успіху, досконалості, самореалізації.

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше