Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 

Інноваційна діяльність закладу щодо формування навчально-пізнавальної та дослідницької компетентності ліцеїстів і створення інтелектуально-освітнього середовища

 Автор: Данилюк Роман Едуардович, заступник директора
з навчально-виховної роботи
Рівненського природничо-математичного ліцею
«Елітар» Рівненської міської ради

 

 

Інновація – це нововведення. Це явище передбачає три складові:


  1. Виникнення інноваційної ідеї в певній галузі науки або практики, вироблення якої пов’язане з інтелектуальною, зокрема науковою працею людини.
  2. Створення на основі цієї ідеї інноваційної розробки – проекту способу діяльності або продукту, які є принципово новими, раніше невідомими або суттєво модернізованими порівняно з попередніми. Тобто ця ідея обов’язково має втілитися в конкретній методиці або технології.
  3. Впровадження цієї новітньої розробки в практичну діяльність або побут.

Розрізняють такі інновації:

1.Психолого-педагогічні інновації: нововведення у навчальному, виховному та управлінському процесах.

2.Науково-виробничі: комп’ютеризація, телекомунікація, матеріально – технічне оснащення.

3.Соціально-економічні: сучасні технології розвитку особистості; правове забезпечення  освіти; нововведення в економіку освіти.


Розрізняють два види інновацій: педагогічну та освітню:

Педагогічна інновація – це педагогічна ідея, утілена в певній педагогічній розробці (дидактичній або виховній системі, технології, методиці, засобах навчання тощо), яка впровадження в педагогічний процес, збільшує результативність та ефективність процесів виховання і навчання, забезпечує зростання якості освіти.


Освітня інновація – це весь комплекс інноваційних розробок, що впроваджується у сферу освіти. Їх виникнення пов’язане не лише з педагогічною теорією і практикою, а й з іншими науками й галузями суспільної практики.

У XXI столітті освіта перетворюється на одне з основних джерел стратегічних ресурсів людського капіталу та знань, що визначають загальний рівень розвитку суспільства. Освіта, яка вчить жити успішно в сучасному світі, має велику цінність.

Одним із завдань, які вирішує сучасна школа, є формування духовно, інтелектуально, психологічно підготовленого до самостійного життя випускника. Сьогодення диктує, що суспільству потрібна професійно-компетентна молодь, яка вміє швидко адаптуватися в нестабільних умовах, здатна до ризику, самостійного вибору сфер діяльності, поведінки, орієнтованої на успіх, саморегуляцію. Життєвий успіх особистості – це результат стратегії й тактики, він твориться на основі системи цінностей, мотиваційної сфери та сформованого ідеалу свого майбутнього.

Тому сьогодні головне завдання школи – не вчити, а навчати вчитися, підготувати учня до неперервного навчання. Тому мають змінитися функції учня і функції учителя. Перший повинен буде разом із засвоєнням відповідних знань розвивати в собі здатність, навички, уміння самостійно їх шукати, тобто оволодівати науковим методом пізнання. Другий же відповідно – допомогти першому навчитися вчитись.

А інноваційна діяльність навчального закладу зокрема ліцею залежить від інноваційної активності вчителів та адміністрації закладу. Інноваційна активність вчителя, на мою думку залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників:

 

 


 

 

Основними загальноприйнятими методами впроваджування інновацій є розробка й реалізація інноваційної стратегії: підвищення компетентності педагогів, використання креативного потенціалу, обмін ідеями тощо. Це все повинно йти  передусім від адміністрації закладу. Такий рух зверху вниз має знаходити підтримку в колективі. І навпаки – додатковим методом упровадження інновацій є залучення до співпраці учнів, молодих учителів (рух доверху). Результатом успішної співпраці є створення сприятливої системи освітнього середовища для впровадження інноваційної культури, пошук талановитої молоді, створення банку знань, обмін знаннями тощо.

(Старта́п (англ. startup), стартап-компанія — нещодавно створена компанія (можливо, ще не зареєстрована офіційно, але планує стати офіційною), що будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій).

 

У своїй професійній діяльності вчителі Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» особливу увагу приділяють діяльнісному підходу до формування гармонійно розвиненої професійно компетентнісної особистості шляхом створення інтелектуально творчого освітнього середовища в сучасному технологічному суспільстві.

Природно, що, бажаючи досягти окреслених завдань швидко й без помилок, педагоги ліцею впроваджують передовий педагогічний досвід з використанням інноваційних технологій навчання, зокрема:

  1. Кафедра гуманітарних дисциплін впроваджує технологію особистіно зорієнтованого навчання (Соловей М.Р.), проектну технологію впроваджують вчителі англійської мови (Сніцаренко О.О., та Волкова О.В.).
  2. Кафедрою інформаційних технологій розроблена система дистанційної освіти  (Середюк Ю.Р.). Методистом кафедри Желюк Н.Д. створено модель єдиного інформаційного простору закладу.
  3. Кафедрою природничих дисциплін запроваджено методи експериментально-дослідницької діяльності (Шарабура А.О., Работюк М.К.), вчителі фізики, хімії та біології на своїх уроках впроваджують елементи STEM – освіти.
  4. Кафедрою суспільних дисциплін запроваджується волонтерська діяльність (Панасюк Н.В.) в рамках соціальних проектів. Вчителем географії та основ здоров’я Бардою О.В. запроваджується уроки сталого розвитку та розроблено нові методики проведення експериментальної роботи з впровадження освіти для сталого розвитку.
  5. Кафедрою математики запроваджено участь у Міжнародних освітніх проектах, зокрема майже 100% ліцеїстів щорічно беруть участь у Міжнародній математичній грі «Кенгуру», а випускники ліцею вибирають  престижні математичні ВУЗи Німеччини, Польщі та ближнього зарубіжжя.

Організовано роботу творчих груп педагогів: «Шляхи створення інтелектуально-творчого освітнього середовища в межах навчального закладу з урахуванням сучасного технологічного суспільства» (керівник Данилюк Р.Е.), «Інформатизація діяльності ПМЛ «Елітар» (керівник Желюк Н.Д.), «Моніторингові дослідження освітньої діяльності в навчальному закладі» (керівник Сидорчук Л.К.), «STEM – освіта та шляхи її впровадження» (керівник Шарабура А.О.).

Заступником директора з виховної роботи Перепелицею А.І. створюється нова інноваційна модель виховної роботи в рамках обласного експерименту з теми: «Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням розвитку європейського освітнього простору».

Дієвою є співпраця ліцею з вищими навчальними закладами, зокрема використання матеріально-технічної бази ВНЗ для проведення науково-дослідницької, експериментальної діяльності ліцеїстів, підготовки ними робіт для участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. На базі ліцею діє 22 секції міського осередку Рівненської Малої академії наук України у яких працює 2 доктори наук та 12 кандидатів наук із Національного університету водного господарства та природокористування, Рівненського державного гуманітарного університету, Рівненського базового медичного коледжу та Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім.С.Дем’янчука.

Аналізуючи роботу у цьому напрямку за останні 2 роки можна зробити висновок про участь ліцеїстів у різних напрямках цієї діяльності:

КАФЕДРА ІНФОМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

2015 році ліцеїсти стали призерами конкурсу «Весела наука» м.Одеса Чорноморського ліцею.

2016 році – Міжнародний відкритий конкурс із WEB – комп’ютерних технологій Вінницького державного національно-технічного університету.

Щорічно ліцеїсти беруть участь у олімпіаді з Інтернет-програмування на базі Національного університету водного господарства та природокористування та Рівненського державного гуманітарного університету. 30% учнів ліцею беруть участь Міжнародному конкурсі з інформатики та комп'ютерної грамотності «Бобер».

Неодноразово учні які цікавляться розробками комп’ютерних програм беруть участь у Чемпіонаті з створення комп’ютерних програм Академії ШАГ.

КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ:

Участь у Всеукраїнських турнірах (2012-2016 роки) у містах Запоріжжя, Чернівці, Львів, Миколаїв.

Участь у фінальному етапі Інтернет-олімпіади у м.Одеси (Рішельєвського фізико-математичного ліцею).

В рамках проведення Міжнародної гри «Кенгуру» вчителі ліцею співпрацюють з фізико-математичним ліцеєм Львівського університету ім. І.Франка.

У рамках підготовки до Всеукраїнської олімпіади з математики проведена співпраця з Вінницьким національно-технічним університетом (зокрема з Ясінським В’ячеславом Андрійовичом, кандидато фізико-математичних наук, автором задач).

КАФЕДРА ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН:

Співпрацюючи з Рівненським Льонокомбінатом та у рамках підготовки спеціалістів до роботи на хімічних підприємствах була налагоджена тісна співпраця з Хмельницьким національно-технічним університетом, зокрема з кандидатом хімічних наук Ольгою Параскою, яка провела майстер-клас для учнів біолого-хімічного профілю.

У рамках Міжнародного проекту Sally Ride Earth KAM лабораторія космічних досліджень Рівненської МАН та учнями Рівненського ПМЛ «Елітар» зробила серію фотографій поверхні Землі. Камера була розташована на борту Міжнародної космічної станції.

В рамках підготовки спеціалістів з оптичної фізики у ліцеї були проведені показова лекція спеціаліста з від кафедри фізики та оптики Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка. Була проведена заочна фізична олімпіада даними спеціалістами та 5 учнів ліцею запрошені на навчання у фізичному факультеті КНУ ім.Шевченка.

В жовтні  2016 року на базі Рівненського природничо-математичного ліцею «Елітар» пройшов Всеукраїнський семінар-практикум керівників територіальних відділень МАН України з теми «Мала академія наук учнівської молоді як науково-освітній ресурс підтримки обдарованих дітей у регіоні».

Продовжувалась співпраця з кафедрами РДГУ, НУВГП, МЦТТУМ, Національним університетом «Острозька академія», Хмельницьким національним університетом, Рівненським базовим медичним коледжем, налагоджено співпрацю з кафедрою фізики Київського національного університету імені Т.Шевченка. Продовжувалась творча співпраця з педагогічним та учнівським колективом Коломийського НВК №9 «Школа-природничо-математичний ліцей». Тісною є співпраця з РОІППО: ПМЛ „Елітар” є обласним опорним закладом з математики, хімії та біології.

Але залишається на низькому рівні участь ліцеїстів у Всеукраїнських та Міжнародних освітніх проектах.

ПРОПОЗИЦІЯ: 1. Активізувати роботу закладу щодо залучення учнів та педагогів у Всеукраїнських та Міжнародних освітніх проектах.

2. Продовжити співпрацю з Вищими навчальними закладами України в рамках залучення учнів до участі у різних формах проведення

Поєднання та впровадження інноваційних форм та методів роботи в навчально-виховний процес спрямовані на розвиток здатності орієнтуватися в нових умовах, адаптуватися до них. У освітньому процесі такий підхід найактуальніший. Вчителю відведено провідну роль у втіленні інновацій. Завдання вчителя нині – відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати, трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити розвиток мислення, розумових творчих здібностей учнів. Дитина психологічно краще готується до сприйняття невідомого, нового для неї, і це зумовлює не тільки кращі результати в навчанні, а й сприяє вихованню її як особистості, таких моральних рис, як цілеспрямованість, наполегливість, принциповість.

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше