Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
 Управління освіти
Рівненського міськвиконкому
Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3
Рівненської міської ради

  
READER 5

Навчально-методичний посібник
«Англійська мова»
для учнів 5 класів

Стасюк Людмила Петрівна,
вчитель англійської мови
ЗОШ №8 міста Рівн

 

РІВНЕ-2017


Домашнє читання. Навчально-методичний посібник для учнів 5 класів /Укладач Стасюк Л.П. – Рівне, 2016. –  34с.

Посібник включає ряд текстів для читання англійською мовою, а також граматичні, фонетичні та лексичні завдання до текстів.

Для учнів 5 класів загальноосвітніх шкіл та осіб, які самостійно вивчають англійську мову.

Цим посібником можна користуватися під час підготовки до контрольних робіт із читання. Подані завдання можна також використовувати для проведення контрольних робіт чи роботи над текстом під час уроку. Різноманітність текстів та завдань дозволяє перевірити знання учнів різних рівнів.

Обговорено і рекомендовано до друку на засіданні шкільного методичного об’єднання з англійської мови, протокол № 1 від 10 січня 2017 року.

   

Рецензент: Пелех Людмила Романівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та історії світової літератури  Рівненського державного гуманітарного університету.

Упорядник  Л. Стасюк, вчитель англійської мови ЗОШ №8 міста Рівне 

Рецензент: Пелех Людмила Романівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та історії світової літератури  Рівненського державного гуманітарного університету.

Посібник включає ряд текстів для читання англійською мовою, а також граматичні, фонетичні та лексичні завдання до текстів.

Для учнів 5 класів загальноосвітніх шкіл та осіб, які самостійно вивчають англійську мову  

Відповідальні  за випуск

Л. Червук, заступник директора ЗОШ № 8 м. Рівного

Схвалено методичною радою ЗОШ №8 м. Рівного, протокол  № 3 від 16.01. 2017 року

Вступ

Одним із найважливіших видів комунікативно-пізнавальної діяльності людини є читання. Професійна спрямованість навчання передбачає розвиток високої культури читання у кожного учня, адже культура людини значною мірою залежить від її вміння розуміти прочитане. Література має естетичний вплив на читача, стимулюючи його творчу здатність пізнавати дійсність, зображену в тексті, а ще спонукає до самостійних суджень і висновків, що дає можливість для розвитку світогляду, і допомагає правильно зорієнтуватися у складному процесі самопізнання.

Читання іноземною мовою як комунікативне вміння та засіб спілкування є найрозповсюдженішим способом іншомовної комунікації, яким учні середньої школи мають оволодіти згідно вимог чинної програми та Державного стандарту з іноземних мов.

Художні тексти відіграють провідну роль як у пізнанні іншокультурної дійсності, так і у формуванні позитивного іміджу країни та народу, мова якого вивчається.

Посібник складається з 17 текстів. До кожного тексту подані вправи, які допомагають сформувати лексичні та граматичні вміння, а також допомогти проаналізувати сприйняте. Наведені тексти – це, як правило, уривки з відомих літературних творів, листів друзів, а також невеличкі за обсягом новели чи казки.

Матеріали посібника відповідають таким основним темам: «Моє життя у школі», «Рідна держава», «Моє рідне місто», «Світ літературної казки» і тому може  використовуватися як на уроках, так і в процесі самостійної роботи.

Посібник містить тексти, які побудовані на життєвих ситуаціях, а  тому допоможуть учням адаптуватися в житті. Тексти відповідають віковим особливостям та інтересам школярів. Лексичні та граматичні вправи допоможуть  при вивченні необхідних мовних конструкцій, необхідних для  успішного написання  творчих робіт.

Вправи добірки можуть використовуватися і для закріплення та узагальнення вивченого матеріалу.

Завантажити: Домашнє читання. Навчально-методичний посібник для учнів 5 класів / Укладач Стасюк Л.П. (документ)

 

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше