Рейтинг Користувача: / 0
НайгіршеНайкраще 
 Міністерство освіти і науки України (МОН) опублікувало перелік пільг, якими можуть скористатися абітурієнти під час вступу до ВНЗ у 2009 році.

1.Зараховуються поза конкурсом

При поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях) не нижче встановленого Умовами прийома рівня:

- особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;

- інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О.Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року №6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників".

- особи, яким Законом України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право.

2. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання за екстернатною формою.

3. Особи, допущені приймальною комісією до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання, беруть участь у конкурсі з урахуванням кількості балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, та/або кількості балів фахових вступних випробувань з предметів, визначених приймальною комісією для вступу на певний напрям підготовки (спеціальність), якщо інше не передбачено законодавством України та пунктами 16, 18, 21, 22, 24 Умов вступу.

Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях та/або творчих конкурсах вищого навчального закладу (відповідно до пункту 16 Умов прийому до вищих навчальних закладів України) повинно здійснюватися за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів мають:

- особи, яким Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (із змінами) надане таке право;

- особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 №157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді";

- особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 №849 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року "Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році";

- особи, яким Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

- випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю;

- особи, які проживають на території населеного пункту, якому в установленому порядку надано статус гірського.

4. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на навчання за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань):

- на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів від 29.06.99 №1159 "Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості" (із змінами);

- на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

- на місця, що визначаються відповідним щорічним наказом Міністерства освіти і науки та Міністерства оборони, до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року Київського військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Умови прийому до вищих навчальних закладів України

За матеріалами: Ліга.Новости

Вашу публікацію на сайті може засвідчити Сертифікат

mini

Революція гідності. Війна. Рівненщина

Сайт пам'яті загиблих
Революція гідності. Війна. Рівненщина

Опитування

Які джерела електронних ресурсів Ви використовуєте найчастіше?
 

Інше